Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Omgaan met lusteloosheid en afname van initiatief

Lusteloosheid, apathie, een totaal gebrek aan interesse en initiatief: het is kenmerkend gedrag voor mensen in een verder gevorderd stadium van de dementie. Als mantelzorger kun je door het moeizame contact, de afgevlakte emoties en de desinteresse nog maar weinig met je naaste delen. Hoe ga je hiermee om?

Oorzaken van de lusteloosheid

Apathie komt vaak voor in combinatie met een depressie, maar net zo vaak zonder dat er sprake is van somberheid. De oorzaak lijkt hoe dan ook te liggen in zowel biologische als psychologische factoren. Initiatief komt uit de

frontaalkwab,

Frontaalkwab

De frontaalkwab of voorhoofdskwab is de grootste van de vier hersenkwabben in onze hersenen. Het is het meest geavanceerde deel, omdat het verantwoordelijk is voor ons zelfbewustzijn.

Een deel van de frontaalkwab reguleert ons vermogen om te plannen, impulsen te beheersen en doelgericht te handelen.

het hersengebied dat verantwoordelijk is voor het regelen van gedrag en impulsen. Als dementie dit gebied aantast, wordt je naaste passiever. Ook haar karakter en de manier waarop ze omgaat met de veranderingen door de dementie, hebben invloed op de mate van lusteloosheid van je naaste.

De verzorgster heeft mij gezegd dat ze aan de twinkeling in opa’s ogen kan zien dat hij geniet van het voorlezen. Dus doe ik het maar gewoon.

Peter (12)

Je naaste kan er niets aan doen dat ze zo lusteloos en apathisch is. Maar als je naaste vroeger heel gevoelig, ondernemend en spraakzaam was, zal je wel moeten wennen aan dit gedrag. Het kan eenzaam voelen wanneer ze geen vragen meer stelt of geen uitjes meer wil maken.

Wat kun je doen?

Ga samen op zoektocht naar wat je naaste leuk vindt en welke dingen haar activeren. Welke prikkels vindt ze fijn en welke niet? Hou er rekening mee dat de ene persoon meer behoefte heeft aan prikkels dan de ander. Kleine veranderingen kunnen al een groot verschil maken. Schakel over naar een rustiger tv-programma, zet andere muziek op of blader samen een fotoalbum door. 

Als uitnodigen niet meer werkt, kan het helpen om een reactie bij je naaste uit te lokken. Bedenk welke dingen ze nog kan en hoe je haar kunt overhalen om mee te doen. Vraag bijvoorbeeld als je de was opvouwt: 'Kun je voordoen hoe ik een blouse netjes opvouw?' Of doe tijdens het koken dingen expres anders dan je naaste zou doen. Schil de aardappels bijvoorbeeld te dik. Wie weet pakt ze het mesje uit je handen en gaat ze zelf verder met schillen 'zoals het hoort'. 

Lusteloosheid kan ook een lichamelijk oorzaak hebben, bijvoorbeeld lage bloeddruk, slechte nachtrust, medicijngebruik of lage bloedsuiker. Let op de signalen die hierbij horen. Eet en slaapt je naaste wel genoeg? Wanneer de klachten aanhouden is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts.

Mijn zus had jonge poesjes. De hele middag heeft moeder met een van die katjes op schoot gezeten. Het was ontroerend om te zien hoe liefdevol ze dat beestje aaide.

Margje (49)

Goed voor je naaste zorgen betekent dat je ook goed voor jezelf moet zorgen. Als je niet meer weet hoe je de situatie aan moet pakken, aarzel dan niet en schakel een gedragsdeskundige in, bijvoorbeeld een

ouderenpsycholoog.

Ouderenpsycholoog

Een ouderenpsycholoog houdt zich onder andere bezig met psychische- en gedragsproblemen bij ouderen. Deze psycholoog is gespecialiseerd in gedrag dat voortkomt uit lichamelijke aandoeningen en dementie. Ouderenpsychologen diagnosticeren, behandelen en bieden begeleiding.

Een ouderenpsycholoog valt onder de eerstelijnszorg en wordt vergoed door de basisverzekering. Je hebt wel een verwijzing nodig van de huisarts. Het eigen risico wordt aangesproken.

Lees meer tips in het artikel Tips voor het omgaan met lusteloosheid en afname van initiatief.

Beter omgaan met lusteloos gedrag?

Vind je het lastig dat het gedrag van je naaste door de dementie verandert? Volg dan de gratis online training 'Omgaan met veranderend gedrag'.

Als niets helpt

Lusteloos en apathisch gedrag kan een zware last worden voor je naaste, maar zeker ook voor jou. Als het gedrag niet verandert, schakel dan deskundige hulp in. Bestudeer ook de patiënteninformatietool Gedragsproblemen bij dementie. Daarin vind je veel informatie over gedragsproblemen bij dementie en het (tijdelijk) gebruik van gedragsbeïnvloedende medicijnen (psychofarmaca). 

0 reacties