Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Behandeling van dementie met medicijnen

Helaas is er nog geen medicijn gevonden dat dementie kan genezen. Voor een aantal vormen van dementie zijn in Nederland wel medicijnen beschikbaar. Deze medicijnen kunnen de gevolgen van de ziekte beperken. Een combinatie van verschillende behandelingen met en zonder medicatie levert in veel gevallen het beste resultaat op. 

Vier medicijnen tegen dementie

In Nederland zijn voor het behandelen van de ziekte van Alzheimer, Parkinson dementie en Lewy body dementie drie medicijnen beschikbaar: galantaminerivastigmine en donepezil. Galantamine, rivastigmine en donepezil worden voorgeschreven bij ‘beginnende tot matig ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer’. Bij Parkinson Dementie en Lewy body dementie worden deze drie medicijnen in alle stadia van de ziekte gegeven.
Daarnaast kan memantine worden voorgeschreven bij ‘een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer’.

Voor de andere vormen van dementie zijn deze medicijnen niet geschikt. Vraag altijd bij de (huis)arts om advies over het gebruik van medicijnen.

Voor de behandeling met medicijnen is een vroegtijdige diagnose belangrijk. Hoe eerder je naaste start met medicatie, hoe beter de medicijnen het ziekteproces kunnen vertragen. De beste resultaten worden ervaren op het gebied van het denken, taal en het dagelijks functioneren.

Bijwerkingen afwegen

De bijwerkingen van de drie medicijnen moet je zeker in overweging nemen. Galantamine en rivastigmine kunnen bij je naaste vervelende bijwerkingen opleveren. Memantine levert doorgaans minder problemen op. Of zich bijwerkingen voordoen en welke dan, verschilt per persoon en is niet te voorspellen. Krijgt je naaste medicatie, houd dan goed in de gaten of ze last krijgt van de bijwerkingen. Neem contact op met de behandelend arts als je je daarover zorgen maakt. Kijk voor meer informatie over bijwerkingen op apotheek.nl.

Experimenteel onderzoek

Over de hele wereld is men bezig met onderzoek naar medicijnen die dementie kunnen stoppen, afremmen of genezen. In Nederland wordt geëxperimenteerd met diverse nieuwe medicijnen tegen alzheimer. Als je naaste mee wil helpen aan dit soort onderzoeken, lees dan het artikel Experimentele medicatie tegen dementie (onderzoek).

Alternatieve behandelingen dementie

Er is veel vraag naar alternatieve behandelingen tegen dementie. Tot nu toe heeft wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve behandelmethoden nog geen positief resultaat opgeleverd. Groene thee, kokosolie, vitamines en voedingssupplementen, kurkuma en Ginkgo biloba hebben geen van alle effect getoond op het voorkomen of afremmen van de ziekte. Lees meer over alternatieve behandelingen op alzheimer-nederland.nl

Wees voorzichtig als het gaat om ‘baat het niet, schaadt het niet’. Ondanks het onschuldige imago kan een overdaad aan bijvoorbeeld voedingssupplementen wel degelijk schadelijk zijn voor je naaste met dementie. Overleg altijd met je arts als je alternatieve behandelmethoden overweegt.

Medicatie tegen symptomen van dementie

Medicatie om dementie te behandelen is niet hetzelfde als medicatie tegen de symptomen van dementie. Je naaste kan te maken krijgen met klachten als somberheid, pijn, slapeloosheid, agressie en angst. Dat zijn ernstige symptomen van de ziekte en het is belangrijk ze zo goed mogelijk te behandelen. Je vergroot daar haar kwaliteit van leven mee en voorkomt onnodige pijn en ongemakken. In het artikel Medicatie tegen de symptomen van dementie lees je hier meer over.

Arts

Paul is arts en werkt bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en als arts in een verpleeghuis. Hij heeft veel ervaring met medicatie in combinatie met dementie. 

Stel je vraag >
0 reacties