Informatie
geschatte leestijd 3 min

Behandeling van dementie zonder medicijnen

Dementie is (nog) niet te genezen. De achteruitgang en symptomen zijn in sommige gevallen wel te remmen of te behandelen met medicijnen. Maar ook behandelingen zonder medicatie kunnen effectief zijn. Ze hebben minder risico op ongewenste gevolgen en vaak ook een gunstig effect. Een combinatie van therapieën met en zonder medicatie levert in veel gevallen het beste resultaat op. 
 

Beweging is een goede therapie

Als je naaste voldoende beweegt, zal ze minder snel achteruit gaan. Dat blijkt uit onderzoek. De norm voor voldoende beweging is minimaal vijf keer per week een half uur matig intensief bewegen. Dat houdt in dat de ademhaling en hartslag versnellen. Maar dat je naaste hoeft niet zodanig buiten adem te raken, dat ze niet meer kan praten als ze beweegt. Let erop dat met het vorderen van de dementie iemand steeds minder zal bewegen.

Het is goed erop te letten dat je naaste genoeg beweging krijgt zolang ze nog thuis woont. Maar houd hier ook rekening mee bij het uitzoeken van dagopvang of verpleeghuis: welke mogelijkheden voor beweging biedt de zorginstelling? Alzheimer Nederland heeft een lijst met tips opgesteld om meer te bewegen met dementie.

Elke dag fietsen we samen een stukje op de elektrische fiets. Als ze geen zin heeft, dring ik echt een beetje aan. Meestal vindt ze het dan toch wel weer fijn.

Harm (71)

Zorg dat je naaste ook mentaal actief blijft

De hersenen actief houden kan je naaste ook helpen haar achteruitgang te vertragen. Daarbij is het belangrijk dat ze de mentale activiteit leuk vindt en niet het gevoel krijgt dat ze wordt getest. Een geheugenspel is daarom minder geschikt dan bijvoorbeeld een fotoboek bekijken met foto's van vroeger: dat kan gesprekken op gang brengen. Er zijn allerlei activiteiten waarmee je je naaste op een leuke en passende manier actief kunt houden. Alzheimer Nederland heeft 100 ideeën opgesteld voor activiteiten voor mensen met dementie.

Gezond blijven met dementie

Ook is het van belang te letten op voeding / vocht, slaap, medicatie, zintuigen, temperatuur, angst en somberheid. Lees meer over de zaken waar je op kunt letten om je naaste gezond te houden met dementie

Het belang van een goede omgang met je naaste

Als je naaste op een goede, positieve manier wordt bijgestaan, heeft dat een gunstig effect op haar ziekteverloop. Ze zal minder somber zijn en meer zelfwaardering hebben. Hoe je haar het beste kunt helpen en begeleiden, kun je op meerdere manieren leren. Bij dagbesteding, zoals in een dementie ontmoetings centrum wordt hieraan veel aandacht besteed. Je kunt ook veel informatie verzamelen tijdens bezoeken aan de Alzheimer Cafés, of via de Alzheimer Telefoon (0800-5088), het forum of brochures van Alzheimer Nederland. Op dementie.nl staat ook veel informatie, met gegevens over relevante boeken en online cursussen.

Ik heb veel gehad aan de bijeenkomsten in het Dementie Ontmoetings Centrum. Stap één was voor mij het leren accepteren van Tijmens ziekte.

Baukje (75)

Ergotherapie

Je naaste kan veel taken steeds lastiger uitvoeren: van koffie zetten tot tuinieren en van aankleden tot ‘s nachts de weg vinden naar de wc. In sommige gevallen biedt ergotherapie dan uitkomst. De ergotherapeut kan een moeilijke taak met hulpmiddelen makkelijker maken. Daarbij kun je denken aan nachtlichtjes tegen verdwalen, of gekleurd bestek dat voor je naaste beter zichtbaar is.

De ergotherapeut kan je naaste ook nieuwe strategieën aanleren, waardoor ze weer zelf koffie kan zetten of zich aankleden. De huisarts kan haar doorverwijzen naar een ergotherapeut met ervaring met dementie. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Logopedie

Als je naaste moeite heeft met praten of met taalbegrip, kun je logopedie overwegen. Als ze het lastig vindt om woorden uit te spreken of zinnen te vormen, kan de logopedist met training en/of hulpmiddelen de communicatie proberen te verbeteren. Je kunt zelf een afspraak met een logopedist maken of een verwijzing vragen van de huisarts.

Niet iedere logopedist heeft ervaring met dementie; je casemanager of huisarts kan je helpen een ervaren behandelaar te vinden. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de verzekeraar kan hier bepaalde voorwaarden aan stellen.  

Theo ging heel zacht en binnensmonds praten. De logopedist helpt hem om wat meer kracht in zijn stem te leggen. Dat helpt wel, maar hij heeft niet altijd zin om het ook echt te doen.

Herma (63)

Psychologische hulp bij depressie, angst of onmacht

Mensen met dementie krijgen vaak last van sombere gedachten, angstklachten of andere negatieve emoties. Het is belangrijk deze klachten serieus te nemen. Een psycholoog kan helpen met het verwerken van die emoties, ook bij mensen met dementie. Dat kan op individuele basis, samen met de partner, of in een groep met andere mensen met dementie. Voor behandeling van een psycholoog is een doorverwijzing van de huisarts nodig. Psychologische hulp kan vergoed worden vanuit de basisverzekering. Controleer dit vooraf bij de verzekeraar.  

Alternatieve therapieën

Het effect van de eerder beschreven therapieën is vaak aangetoond. Daarom worden ze meestal ook vergoed door de verzekeraar. Maar zijn nog veel andere therapieën beschikbaar. Het bewijs voor de effectiviteit van deze therapieën is vaak minder sterk, maar soms passen ze betere bij de wensen van je naaste.

Muziektherapie, aromatherapie, therapie met huisdieren, reminiscentie (ophalen van herinneringen) of creatieve therapie kunnen je naaste helpen met de dementie om te gaan, of simpelweg zorgen voor plezierige en ontspannende momenten. Dergelijke therapieën kunnen deel uitmaken van het programma van een dagopvang of zorginstelling en worden soms vergoed door een aanvullende verzekering.

Huisarts

Marieke is huisarts en gepromoveerd op diagnostiek naar dementie in de eerstelijn. Zij werkte mee aan de Standaard Dementie van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Stel je vraag >
0 reacties