Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 5 min

Gezond blijven na de diagnose dementie

Ieder mens functioneert beter als hij zich goed voelt. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Een goede conditie is dus erg belangrijk voor je naaste. Weliswaar zijn aandoeningen die bij de ziekte horen niet altijd te voorkomen. Maar onderstaande adviezen kunnen wel helpen de gezondheid van je naaste op peil te houden.

Houd de zintuigen van je naaste in de gaten

Een goede gezondheid begint bij goed functionerende zintuigen. In een vroeg stadium van dementie kan je naaste nog aangeven of ze goed hoort of ziet. Later gaat dat niet meer. Let er daarom op dat je tijdig weet hoe het er voor staat met haar gezichtsvermogen en gehoor. Mochten er aanpassingen nodig zijn, zoals sterkere brillenglazen of een gehoorapparaat, dan kan ze daar beter aan wennen als ze nog goed begrijpt wat er aan de hand is.

Op een gegeven moment zal je naaste zelf niet meer in staat zijn haar gehoorapparaat in te stellen. Dan is het fijn als iemand anders dat voor haar doet. Gezichts- en gehoorproblemen kunnen haar extra achterdochtig maken en isoleren.  

Ik vond Anna de hele dag al erg verward reageren. Erger dan anders. Toen we gingen slapen, bleek haar gehoorapparaat nog op haar nachtkastje te liggen.

Herbert (75)

Let op de medicatie van je naaste

Veel ouderen zijn bij meerdere artsen tegelijk onder behandeling, voor meerdere (chronische) ziekten. Artsen houden niet altijd rekening met elkaars behandeling of een behandeling die jaren eerder is ingezet. Ook reageert het lichaam van ouderen soms anders op medicijnen, bijvoorbeeld doordat hun lever en nieren minder goed werken. Een algemeen advies is om zo weinig mogelijk medicijnen te gebruiken, in een zo laag mogelijke dosering. Let erop dat je naaste geen onnodige medicijnen inneemt of overbodige herhalingsrecepten krijgt. De medicatie kan haar nog meer mentale en cognitieve problemen geven.

Onderstaande tips kunnen je helpen om zicht te krijgen en houden op het medicijngebruik van je naaste:

  • Gebruikt je naaste veel medicijnen? Vraag dan een medicijnoverzicht aan bij haar apotheek. Voeg daar zelf nog de middelen aan toe die je naaste gebruikt buiten de voorgeschreven medicijnen om. Dit overzicht is handig om mee te nemen naar een overleg met de huisarts of andere behandelend arts;
  • Met name medicijnen die het gedrag beïnvloeden, moeten regelmatig worden gecontroleerd. Informeer de huisarts als je vermoedt dat een bepaald geneesmiddel of een combinatie van medicijnen de verwarring van je naaste vergroot of onvoorziene bijwerkingen veroorzaakt;
  • Schaf een doosje aan met compartimenten en labeltjes, zodat duidelijk is op welke dag van de week welk medicijn ingenomen moet worden. Er bestaan medicijndozen met een alarm dat aangeeft dat er een medicijn ingenomen moet worden. Wanneer het geheugen van je naaste verder verslechtert, kun je de medicatie het beste uit haar zicht bewaren. Op deze manier voorkom je dat ze dubbele doses inneemt. De apotheek kan je hierbij helpen.

De medicijnen voor bij het ontbijt had ik ’s avonds al op de keukentafel gelegd. De volgende morgen waren ze weg. Had Marike ze ’s avonds laat al ingenomen, toen ze in de keuken een glaasje water was gaan pakken.

Dirk (76)

Beweegt je naaste wel genoeg?  

Voor mensen met dementie is het heel belangrijk dat ze zo lang mogelijk in beweging blijven. Lichaamsbeweging kan het dementieproces vertragen. Het is erg belangrijk voor een goede nachtrust, vermindert stress en depressieve gevoelens en zorgt voor een goede bloedcirculatie en soepele spieren. Daarnaast stimuleert lichaamsbeweging een regelmatige stoelgang. En voor jou is het gemakkelijker om je naaste te helpen als die zich nog goed kan bewegen. 

Bewegen en Dementie
Lang zult u wonen

Heeft je naaste het niet te koud of te warm?  

Als je naaste je niet meer kan aangeven of ze het koud of warm heeft, zal jij of iemand anders die haar verzorgt dat in de gaten moeten houden. Het is gevaarlijk wanneer haar lichaamstemperatuur ongemerkt te veel daalt of stijgt: ze kan bewusteloos raken en zelfs overlijden. Houd in ieder geval de kamertemperatuur in de gaten en zorg dat je naaste niet te koud of te warm is aangekleed, vooral als ze naar buiten gaat. Let er bij warm weer op dat je naaste liefst niet in de zon zit en voldoende drinkt. Lees ook het artikel Omgaan met warmte en kou.

Krijgt je naaste genoeg vocht en voedingsstoffen binnen? 

Goede voeding is voor iedereen belangrijk. Ook voor je naaste. Zelf zal ze er naarmate de dementie verergert steeds minder goed op letten dat ze voldoende eet en drinkt. Vooral als je naaste alleen woont, kan het voorkomen dat ze vergeet te eten. Ook zal ze dan waarschijnlijk minder drinken dan goed voor haar is. Een van de eerste tekenen van een tekort aan vocht, kan obstipatie zijn (verstopping). Als je naaste weigert voedsel te eten dat ze in jouw ogen nodig heeft, kun je de huisarts vragen voedingssupplementen en extra vitamines voor te schrijven. Lees meer tips om te helpen bij eten en drinken

Probeer het dag- en nachtritme te bewaken

Veel mensen met dementie worden na een paar uur slaap wakker en willen dan uit bed of weten niet goed meer waar ze zijn. De volgende morgen kunnen ze dan moeilijk wakker worden. Is je naaste ’s nachts onrustig, probeer haar dan een zo normaal mogelijk slaapritme te laten aanhouden. Zorg dat ze overdag actief blijft en dat ze 's avonds niet teveel caffeïnehoudende dranken neemt. 

Regelmatige lichaamsbeweging kan ook bijdragen aan een normaal slaap- en waakpatroon. Let er op dat je naaste overdag voldoende blootstaat aan helder licht, liefst daglicht. Gedempt sfeerlicht in de avond helpt het lichaam om zich klaar te maken voor de nacht. 

Probeer toe te zien op roken en alcohol

Als je naaste rookt, moet je haar goed in de gaten houden met het oog op brandgevaar. Roken verbieden heeft waarschijnlijk weinig zin: dat kan op veel verzet stuiten. Alcohol kan ontspannend werken, maar ook voor verwarring zorgen. Lees de bijsluiter van de medicijnen die je naaste gebruikt na op eventuele bijwerkingen in combinatie met alcohol. Weeg dan de risico's en de voordelen goed tegen elkaar af. Van diverse dranken zijn alcoholvrije versies verkrijgbaar. In het artikel Alcohol en dementie lees je meer tips om het alcoholgebruik van je naaste te beperken. 

Maarten is erg gehecht aan zijn biertjes in de avond. Hij dronk altijd al stevig en zou razend zijn als dat niet meer mocht. Ik geef hem nu alcoholvrij bier zonder dat hij het door heeft.

Sylvia (82)

Let op verschijnselen van depressie- en angst

Vooral in een vroeg stadium van dementie beseft je naaste vaak nog wat er met haar gebeurt. Ze kan dan last krijgen van depressies en angsten. Ga het niet uit de weg als ze hierover wil praten. Het zijn heel reële emoties. Laat haar zien dat je luistert en haar probeert te begrijpen. Steun haar zoveel je kunt en bied zekerheid en een liefdevolle schouder. Als de depressies heviger worden, overleg dan met de huisarts.  

Let ook goed op je eigen gezondheid

Zorgen voor je naaste met dementie vergt veel van je, zeker naarmate de ziekteverschijnselen ernstiger worden. Let daarom ook goed op je eigen gezondheid! Het is zowel in je eigen belang als in dat van je naaste, dat je zo lang mogelijk in staat blijft om haar te blijven verzorgen. Een goede gezondheid is daarvoor een eerste voorwaarde.

0 reacties