Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Klachten over de zorg

Natuurlijk vertrouw je erop dat je naaste goede zorg krijgt. Als dit onverhoopt niet het geval is en je komt er met de verantwoordelijken niet uit, dan kun je een klacht indienen. Hoe pak je dat aan?

Ga eerst het gesprek aan

Voor veel mensen kan het een drempel zijn om een klachtenprocedure te starten, wanneer zorginstellingen of zorgverleners (thuiszorg) zich niet aan hun wettelijke verplichtingen houden. Het is goed om voor de zekerheid eerst nog eens na te gaan wat deze rechten en plichten precies zijn. Mocht je besluiten het gesprek aan te gaan, probeer dit dan zo rustig en open mogelijk te doen. Wellicht zijn de zorgverleners zich niet eens bewust van de onvrede die je voelt. Een persoonlijk gesprek hierover is dan vaak al voldoende.

Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

Wanneer een gesprek niet helpt en de klachten blijven bestaan, dan is het tijd om er werk van te maken. Wees niet bang dat de zorg voor je naaste hieronder zal lijden. Het is voor iedere zorgaanbieder wettelijk verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Bij de klachtenfunctionaris meld je mondeling en/of schriftelijk je klacht. Deze functionaris kan je goed informeren en heeft de mogelijkheid om te bemiddelen.

Klachtencommissie

Je kunt schriftelijk een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Iedere zorginstelling heeft een klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter. Een zorgaanbieder moet binnen zes weken reageren op schriftelijke klachten of klachten per e-mail. Deze periode mag eenmalig met vier weken worden verlengd. Daarna mag verlengen alleen als jij daarmee instemt. Het is verstandig om, voordat je een officiële klacht indient, het (medisch) dossier van je naaste op te vragen. Als vertegenwoordiger van je naaste mag je dat doen.

Het Zorgkantoor in de regio van je naaste is er verantwoordelijk voor dat je naaste de juiste langdurige zorg krijgt (via de Wet langdurige zorg). Het is verstandig om daar te melden dat je een officiële klacht indient. Kijk op zn.nl voor het Zorgkantoor in het postcodegebied van je naaste.

Je klacht kun je ook nog melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit is een meldpunt van de rijksoverheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Je vindt op hun website een voorbeeld van een klachtbrief en een klachtenwijzer.

Geschillencommissie of rechter

Als je het oneens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, kun je je nog wenden tot de Geschillencommissie Zorg. De geschillencommissie neemt een bindend besluit over je klacht of de geleden schade, tot maximaal 5000 euro. Gaat het om een groter bedrag of kom je er ook via de geschillencommissie niet uit, dan kun je de stap naar de (civiele)rechter zetten. Hier kun je juridische bijstand voor aanvragen.

Meer details over de klachtenprocedures in de thuiszorg en verpleeghuiszorg vind je op Zorgklacht.nl.

Klachten over je zorgverzekeraar

Heb je een klacht over je zorgverzekeraar? Probeer het probleem dan eerst op te lossen via de klantenservice van je zorgverzekeraar. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je een melding maken bij het Landelijk Meldpunt Zorg of een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies welke stappen je kunt nemen. De SKGZ helpt om problemen met je zorgverzekeraar op te lossen en te voorkomen.

Ondersteuning in deze procedure

Klachtenprocedures zijn lastige procedures. Neem voor ondersteuning contact op met het Adviespunt Zorgbelang. Deze organisatie biedt onafhankelijke ondersteuning en advies bij het indienen van een klacht. Kijk op adviespuntzorgbelang.nl.

Bij de cliëntenraad van de zorginstelling kun je eventueel informatie vragen. De raad heeft geen rol in de officiële klachtenprocedure, maar kan je wel informatie geven.

0 reacties