Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Meebeslissen in de behandeling van iemand met dementie

Als degene die zorgt, wil je graag meedenken en meebeslissen over de behandeling van je naaste met dementie. Zeker naarmate zij dat zelf minder goed kan. Wat zijn je rechten op dat vlak?

Vragen staat vrij 

Je hebt altijd het recht om vragen te stellen als je met je naaste meegaat naar een arts of specialist. Het kan handig zijn je vragen vooraf op te schrijven en mee te nemen, zodat je ze niet vergeet. Luister kritisch naar wat de arts vertelt en vraag gerust door. Het is vervelend om thuis te komen met het gevoel dat bepaalde zaken niet duidelijk genoeg zijn uitgelegd. Met vragen over de medicijnen van je naaste kun je altijd terecht bij de apotheker. 

Ik neem altijd een spiekbriefje mee naar de specialist. Je bent toch altijd wat gespannen tijdens zo’n bezoek en dan vergeet je al gauw wat je wilde zeggen en vragen.

Evert (83)

Een second opinion aanvragen

Ben je het niet eens met de behandeling van de arts of andere zorgverlener, dan mag je altijd een second opinion aanvragen. Dit is een oordeel van een andere deskundige. Voor een second opinion heb je wel een verwijzing van de behandelend arts nodig. Hij is verplicht je die te geven, tenzij hij zwaarwegende redenen heeft dit niet te doen. Die moet hij dan wel goed kunnen toelichten en met jullie bespreken. Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen (volledig) met een doorverwijzing van de behandelend arts.

Keuzehulp voor ziekenhuizen

Er zijn ziekenhuizen die beter ingesteld zijn op mensen met dementie. Wil je een ziekenhuis dat past bij jullie wensen, gebruik dan de Keuzehulp dementie van ZorgkaartNederland.

Meedenken over het zorgplan 

Je hebt altijd het recht om mee te denken over de behandeling en verzorging van je naaste. Vaak vinden de behandelend artsen en verzorgenden dit zelfs fijn. Wie kent je naaste tenslotte beter dan jij? Vooral bij het opstellen van een

zorg(leef)plan

zorg(leef)plan

Het zorgleefplan (ZLP) is een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de wensen en behoeftes van je naaste. Het ZLP wordt opgesteld door de zorginstelling, maar jouw input en eventueel die van andere familieleden is heel belangrijk. In het ZLP staat bijvoorbeeld een uitgebreide omschrijving van de manier waarop de persoon met dementie haar leven wil leiden, wat ze belangrijk en prettig vindt en wat juist niet. Daarnaast staan haar medische gegevens erin en welke ondersteuning nodig is. 

  is jouw inbreng van belang. MantelzorgNL heeft een checklist opgesteld die je onder meer kunt gebruiken bij het opstellen van een dergelijk zorgplan.

Meebeslissen bij wilsonbekwaamheid 

Hoe verder gevorderd de dementie is, hoe moeilijker je naaste zelf kan beslissen over haar behandeling. Maar voor een medische behandeling of ingreep is volgens de wet altijd de toestemming van de betreffende persoon nodig. Op steeds meer gebieden wordt je naaste daartoe wilsonbekwaam. De arts moet zorgbeslissingen dan bespreken met haar wettelijk vertegenwoordiger. Jij kunt als partner, kind, broer of zus volgens de wet die rol op je nemen. Heeft je naaste iemand daarvoor volmacht gegeven, dan is die persoon de gesprekspartner van de arts. In sommige gevallen wijst de rechter of curator de wettelijk vertegenwoordiger aan. Dit kun jij ook zijn, maar dat hoeft niet. Lees meer over het nemen en regelen van zorgbeslissingen voor iemand met dementie

Handvatten voor een weloverwogen beslissing

(Mee)beslissen over de zorg van je naaste is niet altijd eenvoudig, zeker niet bij ingrijpende behandelingen. De volgende vragen helpen je de voor- en nadelen van een behandeling tegen elkaar af te wegen.

  • Wat is het doel van de behandeling? 
  • Welke voordelen kan de behandeling opleveren? 
  • Zal de behandeling het functioneren van de hersenen van je naaste verder aantasten?
  • Welke invloed kan de behandeling hebben op haar kwaliteit van leven? 
  • Kan de behandeling pijn, misselijkheid of andere lichamelijk ongemak met zich meebrengen? 
  • Hoe beangstigend of verwarrend kan de behandeling zijn voor je naaste? 

Hoe moeilijk ik het ook vond, ik heb besloten om Wil niet meer te laten opereren aan haar heup. De risico’s wegen in dit stadium van haar ziekte niet meer op tegen de voordelen.

Dick (78)

Het is belangrijk om vooraf goed na te denken over bovenstaande vragen. Tegen welke prijs mag het leven van je naaste  verlengd worden, wanneer de behandeling een groot verlies van kwaliteit van leven kan betekenen? Kan je naaste ook een plaatselijke verdoving of een ruggenprik krijgen in plaats van een narcose? Daarmee kan worden voorkomen dat de cognitieve vermogens van je naaste verslechteren, als ongewenste bijwerking van een operatieve ingreep. Bespreek deze vragen vooraf met de behandelend arts of specialist van je naaste.

0 reacties