Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Rechten en plichten van professionele zorgverleners

Zorgverleners hebben de plicht om goede zorg en hulp te leveren. Je mag dus van ze verwachten dat ze alles doen in het belang van de gezondheid van je naaste met dementie. Ze zijn echter niet verplicht om je naaste de behandeling te geven die zij of jij wenst. Het is hun taak en rol om nut en noodzaak van een behandeling te beoordelen.

Wettelijk contract

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft je naaste met iedere zorgverlener die haar behandelt een overeenkomst. Hiervoor hoeft ze geen handtekening te zetten. Dit ligt wettelijk zo vast zodra de behandeling start. In die WGBO liggen alle rechten en plichten vast die bij de behandeling horen. De wet geldt zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt.

Plichten van de zorgverlener

Het klinkt als een open deur, maar iedere zorgverlener moet goede en medisch noodzakelijke zorg leveren. Hij houdt daarvan een actueel dossier bij met daarin alle gegeven behandelingen. Daarnaast is hij verplicht je naaste te informeren over:

 • Haar actuele gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • De aard en het doel van de behandeling;
 • De te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid;
 • De alternatieven voor de beoogde behandeling.

De informatie wordt gegeven aan je naaste. Je kunt de zorgverlener dus als mantelzorger niet verplichten om jou de informatie te geven zonder dat je naaste daarbij aanwezig is. Dit kan alleen als jij haar wettelijke vertegenwoordiger bent. Dat ben je als je naaste (inzake medische beslissingen) wilsonbekwaam is of als jij haar gevolmachtigde, mentor of curator bent. 

Ik verdenk mijn vader ervan dat hij mijn moeder met dementie medicatie geeft die voor hem bestemd is. Maar ik kan het bij de huisarts niet checken. Best lastig, die privacy.

Gerda (55)

Rechten van de zorgverlener

De zorgverlener volgt de professionele standaarden die voor zijn vakgebied gelden. Zo zal een arts een röntgenfoto laten maken als hij een breuk vermoedt. Maar de zorgverlener heeft het recht om jouw verzoek tot een röntgenfoto te weigeren als hij van mening is dat een foto niet nodig is. Zijn deskundigheid staat voorop. Daar moet je op kunnen vertrouwen. Natuurlijk moet de zorgverlener goede zorg leveren, maar hij hoeft zeker niet al jouw wensen voor je naaste, hoe goed bedoeld ook, in te willigen. Bepaalde medicijnen of een bepaalde behandeling eisen heeft dus geen zin. Er om vragen mag natuurlijk altijd.

Rechten en plichten van de zorgvrager

Als zorgvrager heeft je naaste ook rechten en plichten waarvan jij als mantelzorger de bewaker bent. Zo heeft je naaste recht op:

 • Duidelijke informatie over haar gezondheidstoestand;
 • Het toestemming geven voor onderzoek en behandeling;
 • Een

  second opinion

  second opnion

  Een patiënt mag altijd een second opinion aan een andere zorgverlener vragen. Vraagt de patiënt zijn behandelend arts een verwijzing naar een andere arts, dan moet de behandelend arts hieraan meewerken, tenzij hij zwaarwegende redenen heeft dit niet te doen. Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als de behandelend arts doorverwijst naar een collega. Als je zelf een second opinion regelt is het mogelijk dat de zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Informeer daarom altijd bij je zorgverzekeraar hoe het precies zit.

   

 • Inzage in haar medisch dossier.

Van haar kant is je naaste verplicht om de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren. Ze is verplicht mee te werken en de adviezen op te volgen. Als je samen met je naaste naar de zorgverlener gaat, kun jij daaraan bijdragen. Alleen zorgvuldig geïnformeerde zorgverleners kunnen zorgvuldige onderzoeken doen en behandelingen voorschrijven. Dat geldt ook voor het toelaten van de zorg. Als je naaste de zorg niet toelaat, mag je niet van de behandelaar verwachten dat hij zorgvuldige zorg kan verlenen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Sinds 1 januari 2016 bestaat naast de WGBO de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Het doel van de wet is openheid over klachten en incidenten, ervan leren en zo gezamenlijk de zorg verbeteren.

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
0 reacties