Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Dagopvang regelen voor je naaste

Gespecialiseerde dagopvang geeft je naaste de mogelijkheid om weer een prettige invulling aan haar dag te geven, passend bij wat zij kan en wil. Het geeft jou als mantelzorger wat tijd en ruimte voor jezelf. Voor het regelen van dagopvang moet je naar de gemeente.

De overheid wil mensen die zorg nodig hebben, zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarom biedt de overheid allerlei vormen van ondersteuning aan. Zoals dagopvang voor mensen met dementie. Dagopvang helpt je naaste om structuur aan de dag te geven. Er zijn verschillende soorten dagopvang voor mensen met dementie. Ook ontlast het jou als mantelzorger. Bij 'dagbesteding' en 'dagopvang' ligt de nadruk op gezelligheid en ontspanning. Bij 'dagbehandeling' is er niet alleen tijd voor activiteiten, maar ook voor behandeling. De begeleiding is bij dagbehandeling in handen van een multidisciplinair team met gespecialiseerde verzorgenden.  

Dagopvang regelen bij beginnende of matig ernstige dementie

Als je naaste beginnende of matig ernstige dementie heeft wordt dagopvang geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en uitgevoerd door de gemeenten.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo kan je naaste een ‘keukentafelgesprek’ aanvragen bij de gemeente waar ze woont. De gemeenteambtenaar die langskomt, inventariseert tijdens dat gesprek welke zorg je naaste nodig heeft en hoe deze geregeld kan worden. Je krijgt dan ook meteen een beeld van de eventuele kosten. Je kunt een keukentafelgesprek aanvragen via het Wmo-loket zelf, of via de website van je gemeente.

Alzheimer Nederland heeft een checklist opgesteld met 10 tips voor het keukentafelgesprek.

Zorg inkopen vanuit een persoonsgebonden budget

Als je naaste in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo kun je er ook voor kiezen om zelf de gewenste ondersteuning te regelen. Je naaste krijgt dan een persoonsgebonden budget (pgb) toegewezen. Daarmee kun je zelf ondersteuning inkopen bij de organisatie of leverancier van jouw keuze. Dat geeft een grotere keuzevrijheid, maar brengt wel meer regelwerk met zich mee. Lees meer hierover op regelhulp.nl.

Dagopvang bij gevorderde dementie  

Als je naaste 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, kan ze in aanmerking komen voor Wlz-zorg (zorg vanuit de Wet langdurige zorg). Met een indicatie voor Wlz-zorg kun je kiezen voor zorg in een instelling, maar ook voor intensieve zorg thuis (Volledig Pakket Thuis). Voorwaarde is dat de kosten hiervan niet hoger zijn dan opname in een instelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Je leest meer over de aanvraagprocedure op regelhulp.nl.

Je kunt ook eerst de Webcheck Wlz doen op de website van CIZ. Door een paar simpele vragen te beantwoorden, krijg je een inschatting of het zin heeft om een aanvraag voor Wlz-zorg te doen.

Let op: als je naaste een Wlz-indicatie krijgt en je wilt dagopvang buitenshuis voor haar regelen, dan is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage vele malen hoger dan met een Wmo-indicatie. Laat je goed voorlichten over alle consequenties.

Hulp bij het regelen 

Vind je het lastig om dit soort zaken voor je naaste te regelen? Vraag dan hulp in je eigen omgeving of bij het Wmo-loket. Je hebt recht op ondersteuning door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente moet ervoor zorgen dat deze beschikbaar is. Een cliëntondersteuner kent de 'taal' van de gemeente en kan helpen jullie vragen om te zetten in een succesvolle zorgaanvraag. Je kan ook vragen of de casemanager wil aanschuiven bij het keukentafelgesprek. De casemanager is op de hoogte van jullie situatie en weet welke hulp jullie nodig hebben. 

Je kunt ook contact opnemen met een consulente van een Steunpunt Mantelzorg of een mantelzorgmakelaar. Zij kunnen je allerlei regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën uit handen nemen of je snel doorverwijzen naar het juiste loket. Je vindt deze mantelzorgadviseurs bijvoorbeeld via MantelzorgNL.

Vraag familie, bekenden of vrijwilligers

De stap naar professionele dagopvang kan groot zijn, zowel voor jou als voor je naaste. Praat hierover met mensen in je omgeving. Het kan al lucht geven als iemand uit de omgeving regelmatig je naaste meeneemt voor een wandeling, even boodschappen doen, een potje biljarten, een fietstocht of een autoritje. Er bestaan ook mogelijkheden om een vrijwilliger in te schakelen om je naaste gezelschap te houden. Daarover lees je meer op de pagina Gezelschap, toezicht of hulp inschakelen van vrijwilligers.

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
3 reacties
Tonen: Nieuwste reacties