Informatie
geschatte leestijd 2 min

Tijdelijke opvang (respijtzorg) regelen

Soms is het als mantelzorger nodig om de zorg voor je naaste tijdelijk over te dragen aan een ander. Misschien omdat je ziek bent of op vakantie wilt. Het kan ook zijn dat je overbelast dreigt te raken en af en toe de zorg even helemaal los moet kunnen laten. Voor dit soort momenten is er respijtzorg (vervangende zorg).

Tijdelijke opvang thuis of buitenshuis

Er zijn veel vormen van respijtzorg die allemaal uitgevoerd kunnen worden door beroepskrachten van een zorginstelling of door deskundige vrijwilligers. Het kan thuis in de vertrouwde omgeving van je naaste worden gegeven of buitenshuis in een omgeving waar ze zich veilig en op haar gemak kan voelt. Respijtzorg gaat om incidentele zorg, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of om structurele opvang, bijvoorbeeld voor één weekend in de maand. Voorbeelden van respijtzorg zijn:

  • Structurele opvang buitenshuis in de vorm van dagopvang of verblijf in een logeerhuis.

  • Regelmatige opvang thuis zoals nachtopvang  of iemand die overdag je naaste gezelschap houdt.

  • Incidentele opvang buitenshuis of thuis tijdens ziekenhuisopname of vakantie van jou als vaste mantelzorger.

Op advies van de casemanager heb ik respijtzorg aangevraagd. Kees slaapt nu twee nachten per week in het verpleeghuis hier in de buurt. Dan kan ik die nachten eindelijk doorslapen.

Hennie (74) 

Hoe draag ik de zorg over?

Als je de zorg voor je naaste overdraagt, wil je natuurlijk dat degene die de zorg gaat geven dat zo goed mogelijk doet. Geef daarom relevante informatie over je naaste en over de zorg die ze nodig heeft zo compleet mogelijk door aan de vervangende verzorgende(n). Daarbij gaat het niet alleen om haar persoonlijke en medische gegevens, maar ook om haar achtergrond en gewoontes. Wat eet ze het liefst? Hoe ziet haar dag er doorgaans uit? Waar raakt ze door van slag en wat kalmeert haar juist? Mantelzorgvereniging MantelzorgNL heeft een checklist gemaakt waarmee je de wensen en behoeftes van je naaste overzichtelijk in kaart kunt brengen. 

Hoe vraag ik respijtzorg aan?

Via het gemeentelijke Wmo-loket kun je in contact komen met een vrijwilligersorganisatie of steunpunt mantelzorg in de buurt. Hier vind je informatie over de mogelijkheden in je omgeving voor 24-uurs opvang. De huisarts of de casemanager kan je ook verder helpen. Op de website handeninhuis.nl kun je zelf op zoek naar een vrijwilliger die de zorg tijdelijk van je kan overnemen. Zie verder ook de pagina Opvang overdag regelen.

Heeft je naaste een Wlz-indicatie met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan vanuit dat budget ook respijtzorg worden geregeld. Neem in dat geval contact op met het zorgkantoor voor de voorwaarden.

Wat kost respijtzorg?

De kosten van de respijtzorg zijn erg afhankelijk van de regelingen van de instelling die je naaste opvangt. Sommige voorzieningen zijn gratis, omdat vrijwilligers de zorg bieden of omdat een fonds of de gemeente een speciale regeling hebben. Soms vergoeden zorgverzekeraars voorzieningen geheel of gedeeltelijk, zowel uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij je verzekeraar. Op deze webpagina van MantelzorgNL vind je meer informatie over de financiering van respijtzorg. Twijfel je of de respijtzorg in jouw situatie vergoed moet worden vanuit de Wmo, pgb, zorgverzekering of zorgkantoor? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
0 reacties