Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Dagopvang voor je naaste met dementie

Gespecialiseerde dagopvang kan structuur en een plezierige en zinvolle invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken van je naaste met dementie. Tegelijkertijd krijg jij zo meer tijd voor jezelf. De zorg voor je naaste kan met dagopvang één of meerdere dagdelen per week worden overgenomen.

Oriënteer je op het aanbod in de buurt

Er zijn verschillende soorten dagopvang. Bij ‘dagbesteding’ ligt de nadruk op gezelligheid en ontspanning. Bij ‘dagbehandeling’ is de begeleiding in handen van een multidisciplinair team met gespecialiseerde verzorgenden. In de dagopvang (ook wel huiskamerproject genoemd) ligt de nadruk op samen koffie drinken en eten, spelletjes doen en af en toe een gezamenlijk uitstapje.

Er bestaan ook zorgboerderijen en ontmoetingscentra met gespecialiseerde opvang voor mensen met dementie. Daarover vind je verderop op deze pagina meer algemene informatie. De organisatie van de opvang en het activiteitenaanbod verschillen per aanbieder en per gemeente. Op dit YouTube filmpje krijg je een eerste indruk van het nut en de aanpak van een activiteitencentrum.

 

Sinds Gerda naar de dagbehandeling gaat, heeft ze het schilderen helemaal ontdekt. Je ziet haar ervan genieten. Heel fijn om te zien. 

Johan (78)

Het opvangaanbod kan flink verschillen. Dat maakt het belangrijk dat je je vooraf goed oriënteert op de mogelijkheden bij je naaste in de buurt. Zo kun je de dagopvang kiezen die het beste bij haar past. Op kiesvoorjezorg.nl vind je zorgaanbieders in de buurt. Dit is een startpunt voor je (digitale) zoektocht. Laat je vooral ook adviseren door de casemanager, je huisarts, wijkverpleegkundige of een cliëntadviseur van de gemeente. Zij kennen het aanbod in je regio.

Dagbesteding voor dementie op jonge leeftijd

Jonge mensen met dementie hebben vaak andere wensen en behoeftes dan ouder mensen met dementie. Ze zijn lichamelijk fitter en willen andere activiteiten doen. Heeft je naaste dementie op jonge leeftijd? Bekijk dan of er in de buurt gespecialiseerde dagopvang is voor jonge mensen. Op de website van het Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd vind je per provincie een overzicht van de voorzieningen. In deze lijsten staan aanbieders van dagbesteding, maar ook van lotgenotengroepen en verpleeghuizen. 

Actief in de buitenlucht op een zorgboerderij 

In Nederland bestaan ruim duizend zorgboerderijen. Mensen met dementie, autisme, verslavingsproblemen of een geestelijke of lichamelijke handicap krijgen er begeleiding bij een zinvolle dagbesteding. Je naaste kan er meehelpen met de verzorging van de dieren of bijvoorbeeld in de moestuin werken. De structuur van het boerenbedrijf biedt regelmaat, lichamelijke activiteit, buitenlucht en sociale contacten. Je naaste is er even tussenuit en heeft het gevoel dat ze wat nuttigs doet. Op zorgboeren.nl kun je op provincie, doelgroep (dementerende ouderen) en zorgvorm (dagbesteding/dagverzorging) gespecificeerd zoeken naar het aanbod in de buurt.

Jaap is geboren en getogen op een boerderij. Nu draait hij drie ochtenden mee op een zorgboerderij en hij heeft het er prima naar zijn zin.

Ans (68)

Sociale contacten in een Odensehuis of Ontmoetingscentrum

Odensehuizen en Dementie Ontmoetingscentra liggen vaak in (de buurt van) een ouderen- of wijkcentrum. Ze richten zich in de eerste plaats op je naaste, maar ook jij kan er terecht. Je naaste kan overdag meedoen aan allerlei activiteiten. Voor jou zijn er gespreksgroepen en informatieve bijeenkomsten. Sociale contacten krijgen veel aandacht. De uitstapjes en activiteiten voor je naaste zijn vaak ook bedoeld voor buurtbewoners en dus ook voor jou. Deze aanpak helpt voorkomen dat jullie wereld steeds kleiner wordt.

Vaak zijn er spreekuren waar jij en je naaste terecht kunnen voor deskundig advies en individuele begeleiding. De medewerkers kunnen ook praktische hulp bieden bij het regelen van zorg thuis en bij verpleeghuisopname. Op de website van de dementie ontmoetingscentra vind je een ontmoetingscentrum bij jou in de buurt. Op Odensehuizen.nl vind je een Odensehuis bij jou in de regio. Voor Odensehuizen is geen diagnose nodig. Loop gerust eens binnen als je meer informatie wilt. 

Als Anneke in het ontmoetingscentrum dingen doet die ze leuk vindt, voel ik zelf ook meer rust en ruimte.

Anton (73) 

Dagopvang aanvragen via de gemeente

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de dagopvang voor mensen met dementie. De gemeente kan je helpen de beschikbare opvangmogelijkheden in kaart te brengen en de oplossing te kiezen die het best past bij jullie situatie. De aanvraagprocedure en de voorwaarden waaraan je naaste moet voldoen verschillen per gemeente. Je leest er meer over in het artikel Dagopvang regelen voor je naaste. Sommige gemeenten of de dagopvang regelen en vergoeden (deels) ook het vervoer van je naaste van en naar de dagbesteding. Vraag er in ieder geval naar.

Kom je er niet uit en verdwaal je in alles wat je moet regelen? Vraag dan de casemanager om hulp. Of bel of mail dan het Meldpunt Juiste Zorg. Dit Meldpunt is alleen telefonisch of per mail bereikbaar. Een e-mail meldpunt@juisteloket.nl wordt binnen drie werkdagen beantwoord. Telefonisch kun je het Meldpunt bereiken maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur. Telefoonnummer 030 789 78 78.

0 reacties