Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Tijdelijke opvang (respijtzorg) regelen

Soms is het als mantelzorger nodig om de zorg voor je naaste tijdelijk over te dragen aan een ander. Misschien omdat je ziek bent of op vakantie wilt. Het kan ook zijn dat je overbelast dreigt te raken en af en toe de zorg even helemaal los moet kunnen laten. Voor dit soort momenten is er respijtzorg (vervangende zorg).

Tijdelijke opvang thuis of buitenshuis

Er zijn veel vormen van vervangende zorg. Ze worden uitgevoerd door zorgprofessionals of door deskundige vrijwilligers. Het kan thuis in de vertrouwde omgeving van je naaste of buitenshuis in een omgeving waar ze zich veilig en op haar gemak voelt.

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Je kunt kiezen uit:

  • Structurele opvang buitenshuis. Bijvoorbeeld dagopvang of eens per maand verblijf in een logeerhuis.

  • Regelmatige opvang thuis. Bijvoorbeeld nachtopvang of iemand die overdag je naaste gezelschap houdt.

  • Incidentele opvang buitenshuis of thuis, wanneer de vaste mantelzorger op vakantie is of in het ziekenhuis ligt. Bijvoorbeeld in een zorghotel of logeerhuis.

Op advies van de casemanager heb ik respijtzorg aangevraagd. Kees slaapt nu twee nachten per week in het verpleeghuis hier in de buurt. Dan kan ik die nachten eindelijk doorslapen.

Hennie (74) 

Hoe draag ik de zorg over?

Als je de zorg voor je naaste overdraagt, wil je natuurlijk dat degene die de zorg gaat geven dat zo goed mogelijk doet. Geef daarom relevante informatie over je naaste en over de zorg die ze nodig heeft door aan de vervangende verzorgende(n). Daarbij gaat het niet alleen om haar persoonlijke en medische gegevens, maar ook om haar achtergrond en gewoontes. Wat eet ze het liefst? Hoe ziet haar dag er doorgaans uit? Waar raakt ze door van slag en wat kalmeert haar juist? Mantelzorgvereniging MantelzorgNL heeft een checklist gemaakt waarmee je de wensen en behoeftes van je naaste overzichtelijk in kaart kunt brengen. 

Hoe vraag ik respijtzorg aan?

De casemanager of de huisarts kan je vertellen welke organisaties in jouw buurt vervangende zorg en/of dagopvang regelen. Krijgt je naaste zorg vanuit de Wmo? Dan kun je ook terecht bij het Wmo-loket van de gemeente. Zij kunnen je in contact brengen met een vrijwilligersorganisatie of steunpunt mantelzorg in de buurt. Deze organisaties weten wat de mogelijkheden zijn in je omgeving voor 24-uurs opvang. Op de website handeninhuis.nl kun je zelf op zoek naar een vrijwilliger die de zorg tijdelijk van je kan overnemen. Zie verder ook de pagina Opvang overdag regelen.

Heeft je naaste een Wlz-indicatie met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan vanuit dat budget ook respijtzorg worden geregeld. Neem in dat geval contact op met het zorgkantoor voor de voorwaarden.

Wat kost respijtzorg?

De kosten van de respijtzorg zijn erg afhankelijk van de regelingen van de instelling die je naaste opvangt. Soms vergoeden zorgverzekeraars voorzieningen geheel of gedeeltelijk, vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij de zorgverzekering van je naaste en die van jezelf. 

Sommige voorzieningen zijn gratis, omdat vrijwilligers de zorg bieden. Wanneer je respijtzorg krijgt via het Wmo-loket van de gemeente, dan betaal je het abonnementstarief van € 17,50 per vier weken. Heeft je naaste een persoonsgebonden budget? Dan kan je het pgb gebruiken om respijtzorg in te kopen.  

Twijfel je of de respijtzorg in jouw situatie vergoed moet worden vanuit de Wmo, pgb, zorgverzekering of zorgkantoor? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
0 reacties