Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

De voordelen van een diagnose

De diagnose dementie wordt vaak pas jaren na het begin van de klachten gesteld. Bij mensen onder de 65 jaar duurt het gemiddeld nog langer. Vaak komt dat omdat mensen lang wachten om met signalen van dementie naar de huisarts te stappen. En soms neemt de huisarts de klachten (nog) niet serieus of wil hij de situatie nog even aankijken. 

Het is wel belangrijk met je klachten naar de huisarts te gaan. Leven in onzekerheid maakt de situatie erger en je krijgt niet de hulp die zo nodig is bij dementie. Ook kan uit het onderzoek blijken dat je je onterecht zorgen maakt of dat de oorzaak van de klachten te behandelen is. 

Oké, je hebt dus echt Alzheimer. Dat was heel confronterend. Ik dacht van oh, ik ben vast overspannen of zoiets. Ja, je gaat eerst heel andere dingen bedenken. 

Alice (64)

Tien redenen om een diagnose te laten stellen

Dementie is nog steeds niet te genezen. Toch zijn er genoeg redenen om wel te onderzoeken of er sprake is van dementie en zo ja, van welke vorm van dementie. 

  1. Uitsluiten van andere ziektes: het is belangrijk om tijdig een diagnose te stellen en zeker te weten dat er niet iets anders aan de hand is. Geheugenproblemen kunnen ook voortkomen uit een depressie, stress, vitaminetekort of een schildklierafwijking.
  2. Behandeling: er zijn medicijnen die alzheimer kunnen vertragen. Ook onderliggende oorzaken kunnen worden behandeld waardoor verdere achteruitgang wordt vertraagd.
  3. Hulp en ondersteuning: er is gerichte hulp bij dementie beschikbaar zodat het in de thuissituatie zo lang mogelijk vol te houden is.
  4. Opluchting: hoe schokkend de diagnose ook is, er is ineens een logische verklaring voor veel vragen en problemen. Dat neemt veel spanning weg.
  5. Persoonlijke begeleiding: een casemanager of consulent geeft voorlichting, biedt ondersteuning, weet de juiste voorzieningen en signaleert tijdig wanneer de mantelzorg te zwaar wordt.
  6. Zelf keuzes maken: iemand die weet dat ze dementie heeft, kan zelf nog de nodige beslissingen nemen over zorg, wonen en welzijn, testament, wilsverklaring en vertegenwoordiging.
  7. Lotgenoten: vooral in het begin kan het prettig zijn om met lotgenoten te praten. Dit kan in Gespreksgroepen en bij Alzheimer Cafés, Theehuizen of Trefpunten. 
  8. Voorbereiden op de toekomst: de diverse vormen van dementie verschillen in verschijnselen, verloop van de ziekte, behandeling en benadering. Een tijdige diagnose geeft duidelijkheid over de toekomstverwachtingen.
  9. Omgaan met dementie: hoe eerder je weet waar je aan toe bent, hoe beter je met de situatie kunt leren omgaan.
  10. Erkenning: op dementie rust nog vaak een taboe. Een diagnose helpt mee aan de erkenning van deze ernstige ziekte.

Het is een opluchting na twee jaar tobben. Je kunt nu dingen verklaren en plannen maken. Maar het is natuurlijk een waardeloze boodschap, want je weet dat het definitief is.

Fred (73)

Jouw ervaring met de geheugenkliniek

Het VUmc doet onderzoek naar de informatiebehoefte van mensen die een geheugenkliniek bezoeken. Heeft je naaste maximaal anderhalf jaar geleden een onderzoek of de diagnose milde cognitieve stoornis of dementie gehad? Doe dan mee aan het onderzoek.

Door het delen van jullie ervaring help je mee om de informatievoorziening van geheugenklinieken te verbeteren. 

Huisarts

Marieke is huisarts en gepromoveerd op diagnostiek naar dementie in de eerstelijn. Zij werkte mee aan de Standaard Dementie van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Stel je vraag >
0 reacties