Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Twijfels over het oordeel van de arts

Uit de onderzoeken van de arts of de specialist is geen diagnose dementie gekomen. Dat zou een geruststelling moeten zijn, maar die voel je niet. Je blijft veel zorgen houden en je weet nog steeds niet waar je aan toe bent. Zijn je twijfels terecht of maak je je meer zorgen dan nodig is?

Geen diagnose van de huisarts

Ga voordat je opnieuw naar de huisarts goed na over welke symptomen je je het meeste zorgen maakt. Doe de geheugentest voor je naaste en lees de signalen van dementie nog eens goed door. 

Als je weer met de huisarts gaat praten, bereid je gesprek dan goed voor:

 • Print de geheugentest met de antwoorden en de uitslag en neem die informatie mee naar het gesprek.
 • Schrijf de symptomen waarover jij je het meeste zorgen maakt op, met voorbeelden erbij. Een dagboek kan je hierbij helpen. Neem dit mee naar het gesprek met de huisarts.
 • Let vooral op andere signalen dan vergeetachtigheid.
  • Hoe goed kan je naaste nog gesprekken voeren en volgen? Kan ze zich nog voldoende uitdrukken en verstaanbaar maken of valt ze steeds in herhaling?
  • Doet je naaste rare dingen, zoals eieren in de vriezer leggen of vuile kopjes in de servieskast zetten?
  • Merk je verschil als jullie op vakantie zijn? Kan je naaste een activiteit plannen?
  • Hoe gaat het met de dagelijkse handelingen, zoals aankleden, koffie zetten en de financiën? Trekt je naaste wel eens twee verschillende schoenen aan?
  • Hoe gaat het aanleren van nieuwe vaardigheden? Lukt koffie zetten met het nieuwe koffieapparaat?
  • Merk je karakterveranderingen op ten opzichte van bijvoorbeeld een jaar geleden?
 • Vraag advies aan de thuiszorg of wijkverpleegkundige. Wat vinden zij ervan?
 • Vraag de huisarts om een dubbel consult. Hij heeft dan meer tijd voor je.

De symptomen van bepaalde ziektes zijn vergelijkbaar met die van dementie. Geheugenklachten kunnen bijvoorbeeld samenhangen met een depressie. En karakterveranderingen komen ook voor bij een burn-out of andere psychische aandoening. Naarmate jij beter duidelijk kunt maken waarom je aan dementie denkt, kan de huisarts de symptomen ook beter beoordelen. Zit er bijvoorbeeld dementie in de familie? Zeker als je naaste jonger is dan 65 jaar, is dat belangrijke informatie voor de huisarts.

De huisarts dacht dat ik overspannen was. Hij gaf me tabletjes, maar daar werd ik nog zieker van. Toen ben ik naar de neuroloog gegaan.

Steef (69)

Twijfels aan het oordeel van de specialist

Als de uitgebreide onderzoeken van de neuroloog of geriater niet hebben geleid tot de diagnose dementie is dat meestal een opluchting. Maar als er geen andere diagnose is gesteld en je twijfels en zorgen houdt, trek dan ook bij de specialist aan de bel. Maak een afspraak en bereid je op dit gesprek voor zoals hierboven staat omschreven. De specialist kan je uitgebreider geruststellen en besluiten extra testen te doen of je naaste intensiever te volgen om het verloop van de klachten in de gaten te houden.

Heb je na al deze acties nog steeds zorgen en onvoldoende duidelijkheid, ga dan voor een second opinion naar een andere huisarts of specialist.

Huisarts

Marieke is huisarts en gepromoveerd op diagnostiek naar dementie in de eerstelijn. Zij werkte mee aan de Standaard Dementie van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Stel je vraag >
0 reacties