Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Belangrijke beslissingen voor later

Voor ieder mens is nadenken over de wensen met betrekking tot de laatste levensfase belangrijk. Bij dementie is het extra belangrijk. Welke beslissingen en keuzes moeten jullie nadenken?

Vooruitlopen op wilsonbekwaamheid

Naarmate je naaste zieker wordt, raakt ze de grip op de werkelijkheid meer en meer kwijt. Het wordt steeds moeilijker om beslissingen te nemen en daar de gevolgen van te overzien. Op een gegeven moment zal je naaste niet meer zelf kunnen aangeven of ze bepaalde medische behandelingen wel of niet wil ondergaan. Terwijl toestemming van de patiënt een vereiste is. De arts zal vaststellen dat je naaste wilsonbekwaam is, en wie neemt dan de beslissingen?

Je naaste kan voorkomen dat anderen straks keuzes voor haar maken waar ze zelf niet achter staat. Dat kan door voorkeuren en wensen vast te leggen nu ze nog wilsbekwaam is. 

Het kan lastig zijn om over deze onderwerpen te praten. Om dit soort zaken bespreekbaar te maken kan het boekje Spreken over vergeten een middel zijn waarmee je het voor jezelf en je naaste makkelijker maakt. Daarnaast is het e-book ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ een handig hulpmiddel. Het e-boek is gratis te bekijken op de website van de Patiëntenfederatie Nederland. Je vindt er informatie en tips die helpen bij het nemen van beslissingen en formuleren van de wensen. 

Geef een volmacht

Met een volmacht kan je naaste iemand die ze volledig vertrouwt de bevoegdheid geven om in haar naam medische beslissingen te nemen. Het opstellen en afgeven van een volmacht kan bij een notaris. Als je naaste ook financiële bevoegdheden overdraagt aan de gevolmachtigde, is dat laatste zeker verstandig.

Na het afgeven van een volmacht blijft je naaste beslissingen nemen tot het moment dat een arts wilsonbekwaamheid vaststelt. Je naaste kan regelen dat de gevolmachtigde pas dan volledig bevoegd is om medische beslissingen te nemen. Op die manier worden haar bevoegdheden geleidelijk overgeheveld naar de gevolmachtigde.

Lees ook het tipartikel 'Welke soorten volmachten zijn er?'

Ik ben gevolmachtigd voor mijn man, maar ik heb zelf mijn oudste dochter gevolmachtigd om namens mij te handelen wanneer er iets met mij zou gebeuren

Anneke (67)

Stel een schriftelijke wilsverklaring op

In een schriftelijke wilsverklaring of wilsbeschikking kan je naaste vastleggen welke medische behandeling ze later al dan niet wil ontvangen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de

non-reanimatieverklaring,

Non-reanimatieverklaring

In een non-reanimatieverklaring leg je vast dat je niet gereanimeerd wilt worden. Dat kan op twee manieren:

  • Met een 'Ja, tenzij'-verklaring. Deze houdt in dat je reanimatie wilt, tenzij je voortbestaan na reanimatie bijvoorbeeld ondraaglijk lijden zou betekenen;
  • Met een 'Nee, tenzij'-verklaring. Die houdt in dat je niet gereanimeerd wilt worden, tenzij er bijvoorbeeld (onvoorziene) recente medische ontwikkelingen zijn die de kans op een hogere kwaliteit van leven mogelijk maken.

Als je een non-reanimatieverklaring hebt, kun je deze voor iedereen zichtbaar dragen in de vorm van een niet-reanimerenpenning.

het

euthanasieverzoek

Euthanasieverzoek

In een euthanasieverzoek geef je binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden aan wanneer je vindt dat er sprake is van uitzichtloos lijden en in aanmerking wilt komen voor actieve levensbeëindiging.

en het

behandelverbod.

Behandelverbod

Iedereen kan altijd een behandeling weigeren, die vrijheid heb je. In een behandelverbod geef je aan dat je niet meer behandeld wilt worden in één of meer van de volgende situaties:

  • Als de verwachting is dat door een ziekte, ongeval, coma of dementie geen terugkeer naar een waardig leven meer mogelijk is;
  • Als toenemende ontluistering is te voorzien;
  • Bij uitzichtloos lijden.

Maak duidelijk wat de termen inhouden omdat 'uitzichtloos lijden' voor iedereen iets anders kan betekenen. In het behandelverbod kun je ook het toedienen van voedsel en vocht verbieden. Bestrijding van ongemakken als pijn, jeuk, benauwdheid en onrust vallen niet onder het behandelverbod.

Als je naaste wilsonbekwaam is geworden, is het belangrijk dat jij haar behandelverbod onder de aandacht van de behandelend arts brengt en zorgt dat dit wordt nagekomen.

Ook een

behandelgebod

Behandelgebod

In een ‘behandelgebod’ verklaar je dat je onder alle omstandigheden levensverlengende medische behandelingen wilt ondergaan. Een behandeling kun je nooit afdwingen. De arts beslist wat er aangeboden wordt.

behoort tot de mogelijkheden. Een schriftelijke wilsverklaring is een leidraad voor de gevolmachtigde bij het nemen van medische beslissingen.

In het artikel 'Zorgbeslissingen en mentorschap' lees je hier meer over.

Het vastleggen van wensen bij de notaris
Dementie en Dan

Een levenstestament met wensen voor het leven

In een levenstestament kan je naaste alle wensen voor haar leven opnemen, ook als dat er maar één is. Ze kan het levenstestament op maat maken met één of meer volmachten, een schriftelijke wilsverklaring plus alle andere wensen op het vlak van lijf, leven en vermogen. Wie gaat er bijvoorbeeld voor de huisdieren zorgen als je naaste dat zelf niet meer kan? Wat moet er gebeuren met de schenkingen die ze doorgaans doet? Of met haar profielen op sociale media?

Lees meer in het artikel 'Een volmacht of levenstestament regelen'.

Kandidaat-notaris

Berit heeft veel ervaring in het adviseren over juridische en financiële gevolgen van wilsonbekwaamheid. Ze is mede-oprichter van Notaris & dementie, een netwerk van notarissen in Drenthe en Groningen.

Stel je vraag >
Gerelateerde artikelen:
forum

Wil je ervaringen uitwisselen?

Wil je weten hoe anderen de zorg, rechten en financiën van hun naaste hebben geregeld? Op ons forum kun je vragen stellen en ervaringen van anderen lezen. Samen weten we meer. 

Ga naar het forum
0 reacties
Gerelateerde artikelen: