Terug naar financiën
Informatie
geschatte leestijd 3 min

Een volmacht of levenstestament regelen

Zolang je naaste de gevolgen van haar financiële beslissingen nog goed overziet, is ze wilsbekwaam. Ze kan de regie in eigen hand houden. Met een volmacht of levenstestament kan ze regelen dat haar belangen en wensen in de toekomst goed vertegenwoordigd zullen worden.

Leg financiële zaken in vertrouwde handen

Met een volmacht of een levenstestament kan je naaste jou of een ander die ze volledig vertrouwt de bevoegdheid geven namens haar te handelen. Iedere meerderjarige kan haar gevolmachtigde zijn. Ze kan er ook voor kiezen om twee personen aan te wijzen die de taken verdelen. Nu een volmacht vastleggen betekent niet dat ze meteen haar zaken zelf niet meer mag doen. Het gaat erom dat ze iemand aanwijst die het van haar overneemt volgens de door haar vastgelegde wensen. Je naaste kan regelen dat de volmacht of het levenstestament pas gebruikt wordt op het moment dat ze zelf niet meer wilsbekwaam is.

Volmacht

Een algemene volmacht wordt door een notaris opgesteld. Deze regelt de overname van financiële zaken van je naaste met dementie. Word je haar vertegenwoordiger (gevolmachtigde) dan krijg je taken als:

 • het regelen van bankzaken;
 • het beleggen van vermogen;
 • de aan- en verkoop van onroerend goed;
 • het aanvaarden of afwijzen van een erfenis;
 • het doen van giften en schenkingen.

Om misbruik, ruzies of discussies te voorkomen kan je naaste een onafhankelijk persoon zoals een notaris aanwijzen die toezicht houdt op de vertegenwoordiger. Je naaste kan zelf in de volmacht aangeven op welke zaken specifiek toezicht moet worden gehouden. Je kunt daarbij denken aan grote uitgaven of de verkoop van het huis.

Lees meer over de verschillende soorten volmachten.

Levenstestament

Je naaste met dementie kan ook door de notaris een levenstestament laten opstellen. Dit is een combinatie van een of meer volmachten (medisch en financieel) en een overzicht van persoonlijke keuzes. Naast de financiële volmachten zoals hierboven beschreven kun je dan denken aan:

medische wensen zoals:

 • de keuze wie de gevolmachtigde wordt en daarmee het aanspreekpunt voor de artsen en zorginstellingen;
 • aangeven met wie de gevolmachtigde moet overleggen (binnen de familie) en aan wie hij of zij advies mag vragen voordat er een beslissing genomen moet worden;
 • de keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie;
 • een euthanasieverzoek.

persoonlijke wensen zoals:

 • wensen rondom de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • wie wordt -als het echt niet anders kan- bewindvoerder, mentor of curator?;
 • wensen rondom persoonlijke verzorging, verzorging huisdieren en bijvoorbeeld kerkgang;
 • het verwijdering van profielen op sociale netwerken.

Voor alle duidelijkheid: een levenstestament is géén vervanging voor een testament. In een testament regelt je naaste haar nalatenschap. Een testament treedt pas in werking na overlijden. Een levenstestament geldt tijdens het leven.

Levenstestament
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Naar de notaris

Op notaris.nl kun je meer informatie vinden over een volmacht en levenstestament. Ook vind je daar een notaris in je buurt. Heb je specifieke vragen, bel dan de Notaristelefoon: deze is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 uur tot 14.00 uur via 0900 346 9393 (€ 0,80 per minuut).

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft twee brochures gemaakt die in heldere taal uitleg geven over volmacht, levenstestament en de verantwoordelijkheden en taken van een gevolmachtigde. ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ en ‘Waar zeg ik JA tegen? zijn gratis te downloaden of online door te bladeren.

Handige hulpmiddelen

Wil je je naaste helpen met het opstellen van een levenstestament of volmacht, gebruik dan de checklist die is gemaakt door de KNB (notarissen). Handig zijn ook de voorbeelden van een schriftelijke wilsverklaring en een schriftelijk euthanasieverzoek.
De KNMG-publicatie (huisartsen) ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ biedt handvatten voor het gesprek met de arts over de verwachtingen en wensen rondom de laatste levensfase. De KNMG-publicatie is beschikbaar als e-book of te downloaden (pdf).

Breng je omgeving op de hoogte

Als je naaste jou heeft gevolmachtigd is het belangrijk om dat zo snel mogelijk aan andere belanghebbenden te laten weten. Na een lang huwelijk met je naaste zal jouw volmacht waarschijnlijk weinig discussie oproepen. Maar ben je als nieuwe partner, als een van de kinderen, vriend of ander familielid aangewezen in een volmacht of levenstestament, dan is het verstandig de omgeving tijdig hierover te informeren. De beslissing van je naaste zal waarschijnlijk het gemakkelijkst geaccepteerd worden als zij dit zelf nog kan doen.

Wacht niet te lang

Het klinkt misschien vervelend, maar wacht niet te lang met het regelen van een volmacht of levenstestament. Als de dementie zover gevorderd is dat je naaste niet meer als wilsbekwaam wordt gezien door de notaris, kom je terecht bij de kantonrechter. Daar moet dan beschermingsbewind of curatele worden aangevraagd om de financiële belangen van je naaste te beschermen. Met een volmacht of levenstestament kun je dat voorkomen.

Kandidaat-notaris

Berit heeft veel ervaring in het adviseren over juridische en financiële gevolgen van wilsonbekwaamheid. Ze is mede-oprichter van Notaris & dementie, een netwerk van notarissen in Drenthe en Groningen.

Stel je vraag >
2 reacties
Tonen: Nieuwste reacties
Jouw laatste reactie op dit artikel
B

bert

Mijn (schoon)ouder heeft dementie

Het regelen van een volmacht is tegenwoordig nutteloos.
Mijn dochter heeft ivm haar varende professie haar man vorig jaar via de notaris voor alles, dus ook en juist de verkoop van hun huis, afgelopen maand. Verrassend dus om te horen dat dit niet meer geaccepteerd wordt door de notariële broeder/zusterschap.
Datzelfde geldt in het meer toepasselijke verhaal rondom mijn moeder. Wij hebben in 2014 bij haar volle wilsbekwaamheid nog een volmacht opgesteld voor ALLE juridische en medische zaken. Nu zij ivm haar ver gevorderde dementie een opname noodzakelijk is geworden en de verkoop van haar huis aan Dee orde komt, worden we gedwongen om een bewijsvoering via de rechter af te dwingen.
Alle voorbereidingen zijn dus nutteloos gebleken

Het lijkt mij zuiver als u hiervan melding maakt op uw website.

28 oktober 2016
Jouw laatste reactie op dit artikel
Profile picture for user berit.mulder

Berit Mulder

Kandidaat-notaris

Hallo Bert,

Het is vervelend dat u dit is overkomen. Goed dat u het zo meldt! Dit is belangrijk voor iedereen. Het kan zo zijn dat een volmacht niet voldoet aan de verwachtingen die u ervan heeft. De inhoud van een volmacht is niet vast voorgeschreven. Wat in een volmacht wordt vermeld hangt af van de gesprekken die u met uw notaris heeft. Veel wensen kunnen hierin worden vermeld. Het is maatwerk. Voor de lezers van uw reactie geldt dat het verstandig is om hun volmacht om de paar jaar te laten nakijken door een notaris. Zolang de volmachtgever nog wilsbekwaam is, kan de akte worden aangepast. U kunt hiervoor naar uw notaris gaan of naar een gespecialiseerde notaris. Dan weet u zeker dat de volmacht nog steeds voldoet aan uw specifieke wensen en komt u niet voor verrassingen te staan. Er kunnen zaken veranderd zijn doordat de wetgeving wijzigt, door rechterlijke uitspraken of doordat er bij u zelf iets veranderd is. Laat u in ieder geval nakijken dat in de akte met de notariële volmacht is opgenomen dat deze niet vervalt als de volmachtgever wilsonbekwaam mocht zijn.
Nogmaals dank voor uw reactie!
Berit Mulder

12 december 2016