Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 4 min

Een volmacht of levenstestament regelen

Zolang je naaste de gevolgen van haar financiële beslissingen nog goed overziet, is ze wilsbekwaam. Ze kan de regie in eigen hand houden. Met een volmacht of levenstestament kan ze regelen dat haar belangen en wensen in de toekomst goed vertegenwoordigd zullen worden.

Leg financiële zaken in vertrouwde handen

Met een volmacht of een levenstestament kan je naaste jou of een ander die ze volledig vertrouwt de bevoegdheid geven namens haar te handelen. Iedere meerderjarige kan haar gevolmachtigde zijn. Ze kan er ook voor kiezen om twee personen aan te wijzen die de taken verdelen. Nu een volmacht vastleggen betekent niet dat ze meteen haar zaken zelf niet meer mag doen. Het gaat erom dat ze iemand aanwijst die het van haar overneemt volgens de door haar vastgelegde wensen. Je naaste kan regelen dat de volmacht of het levenstestament pas gebruikt wordt op het moment dat ze zelf niet meer wilsbekwaam is.

Volmacht

Een algemene volmacht wordt door een notaris opgesteld. Deze regelt de overname van financiële zaken van je naaste met dementie. Word je haar vertegenwoordiger (gevolmachtigde) dan krijg je taken als:

 • het regelen van bankzaken;
 • het beleggen van vermogen;
 • de aan- en verkoop van onroerend goed;
 • het doen van aangifte bij de Belastingdienst;
 • het aanvaarden of afwijzen van een erfenis;
 • het doen van giften en schenkingen.

Om misbruik, ruzies of discussies te voorkomen kan je naaste een onafhankelijk persoon zoals een notaris aanwijzen die toezicht houdt op de vertegenwoordiger. Je naaste kan zelf in de volmacht aangeven op welke zaken specifiek toezicht moet worden gehouden. Je kunt daarbij denken aan grote uitgaven of de verkoop van het huis.

Lees meer over de verschillende soorten volmachten.

Levenstestament

Je naaste met dementie kan ook door de notaris een levenstestament laten opstellen. Dit is een combinatie van een of meer volmachten (medisch en financieel) en een overzicht van persoonlijke keuzes. Naast de financiële volmachten zoals hierboven beschreven kun je dan denken aan:

medische wensen zoals:

 • de keuze wie de gevolmachtigde wordt en daarmee het aanspreekpunt voor de artsen en zorginstellingen;
 • aangeven met wie de gevolmachtigde moet overleggen (binnen de familie) en aan wie hij of zij advies mag vragen voordat er een beslissing genomen moet worden;
 • de keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie;
 • een euthanasieverzoek.

persoonlijke wensen zoals:

 • wensen rondom de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • wie wordt -als het echt niet anders kan- bewindvoerder, mentor of curator?;
 • wensen rondom persoonlijke verzorging, verzorging huisdieren en bijvoorbeeld kerkgang;
 • het verwijdering van profielen op sociale netwerken.

Voor alle duidelijkheid: een levenstestament is géén vervanging voor een testament. In een testament regelt je naaste haar nalatenschap. Een testament treedt pas in werking na overlijden. Een levenstestament geldt tijdens het leven.

Persoonlijke en medische zaken kun je zelf vastleggen in een onderhandse volmacht, daar hoeft geen notaris bij te zijn. Wil je financiële zaken vastleggen in het levenstestament, zoals wie de bankzaken of de verkoop van een huis regelt? Dan moet dat in een notariële akte worden vastgelegd. Officiële instanties, zoals banken, zullen de volmacht anders niet accepteren. Notarissen en banken hebben afspraken gemaakt over hoe die akte eruit moet komen te zien. 

Hulpmiddelen bij opstellen volmacht en levenstestament

Wil je je naaste helpen met het opstellen van een levenstestament of volmacht, gebruik dan deze checklist die is gemaakt door de KNB (notarissen). 

Het e-book ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ biedt handvatten voor het gesprek met de (huis)arts over de verwachtingen en wensen rondom de laatste levensfase. Lees de informatie online of download de pdf.

Dementie en Dan
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Breng je omgeving op de hoogte

Als je naaste jou heeft gevolmachtigd is het belangrijk om dat zo snel mogelijk aan andere belanghebbenden te laten weten. Als je lang bent getrouwd met je naaste, zal jouw volmacht waarschijnlijk weinig discussie oproepen. Maar ben je als nieuwe partner, een van de kinderen, vriend of ander familielid aangewezen in een volmacht of levenstestament, dan is het verstandig de omgeving hierover te informeren. De beslissing van je naaste zal waarschijnlijk het gemakkelijkst geaccepteerd worden als zij dit zelf nog kan doen.

Wacht niet te lang

Het klinkt misschien vervelend, maar wacht niet te lang met het regelen van een volmacht of levenstestament. Als de dementie zover gevorderd is dat je naaste niet meer als wilsbekwaam wordt gezien door de notaris, kom je terecht bij de kantonrechter. Daar moet dan beschermingsbewind of curatele worden aangevraagd om de financiële belangen van je naaste te beschermen. Met een volmacht of levenstestament kun je dat voorkomen.

Naar de notaris

Op notaris.nl kun je meer informatie vinden over een volmacht en levenstestament. Ook vind je daar een notaris in je buurt. Heb je specifieke vragen, bel dan de Notaristelefoon: deze is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 uur tot 14.00 uur via 0900 346 9393 (€ 0,80 per minuut).

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft twee brochures gemaakt die in heldere taal uitleg geven over volmacht, levenstestament en de verantwoordelijkheden en taken van een gevolmachtigde. ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ en ‘Waar zeg ik JA tegen? zijn gratis te downloaden of online door te bladeren.

Jouw ervaring met het levenstestament

Hebben je naaste en jij kortgeleden een levenstestament op laten stellen? Of heeft je naaste jou gemachtigd om de beslissingen te nemen? Doe dan mee met het onderzoek van de Vrije Universiteit en het NSCR. Ze willen graag weten wat de verwachtingen en ervaringen van mensen zijn over het levenstestament. Daarom zoeken ze mensen om eenmalig 1 uur te interviewen.

Kandidaat-notaris

Berit heeft veel ervaring in het adviseren over juridische en financiële gevolgen van wilsonbekwaamheid. Ze is mede-oprichter van Notaris & dementie, een netwerk van notarissen in Drenthe en Groningen.

Stel je vraag >
2 reacties
Tonen: Nieuwste reacties