Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 4 min

Gedwongen opname bij dementie

Als je naaste, ondanks al jullie inspanningen, zich blijft verzetten tegen opname, kun je uiteindelijk voor een gedwongen opname komen te staan. Een gedwongen opname is een heftige ervaring, maar kan noodzakelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van je naaste.

Twee vormen van gedwongen opname

Is het verstandig dat je naaste op korte termijn in een verpleeghuis gaat wonen, maar is haar veiligheid of gezondheid niet direct in gevaar? Als je naaste zich verzet is een gedwongen opname volgens een rechterlijke machtiging (rm) mogelijk. Deze rm-procedure kan een paar weken duren.

Gaat het om een noodsituatie die niet kan wachten op de tijd die een rm-procedure duurt? Bestaat er direct gevaar voor de gezondheid en veiligheid van je naaste en eventueel haar omgeving? Dan kan de politie de burgemeester vragen  een procedure tot inbewaringstelling (ibs) te starten. Neem dan contact op met de wijkagent. Via politie.nl kun je de wijkagent in de buurt van je naaste vinden. 

Rechterlijke machtiging

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of de procedure voor een rechterlijke machtiging (rm) gestart moet worden. Meestal doen ze dit na een melding van een arts, partner of kind. Ook als een ander familielid, curator, mentor of voogd kun je een rechterlijke machtiging aanvragen. Het CIZ vraagt vervolgens aan een onafhankelijke arts of hij je naaste onderzoekt. De arts probeert antwoorden te vinden op de volgende vragen:

  • Is de situatie voor je naaste gevaarlijk, of is haar gedrag gevaarlijk voor anderen?
  • Is dementie de oorzaak van de gevaarlijke situatie?
  • Is een opname in een verpleeghuis de enige manier om het gevaar af te wenden?

Vindt de arts dat opname noodzakelijk is? En is het CIZ het met hem eens? Dan gaat de rechter met je naaste praten, en misschien ook met jou of andere betrokkenen. Als ook de rechter opname noodzakelijk vindt, moet je naaste binnen vier weken opgenomen worden in een verpleeghuis.

Krijgt je naaste een rechterlijke machtiging, dan brengen de politie en hulpverleners van de GGD of de crisisdienst haar met een ambulance naar het verpleeghuis.

Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kun je niet in hoger beroep. Wel kun je in 

cassatie

Cassatie

Bij cassatie doe je een beroep op de Hoge Raad. De Hoge Raad bekijkt of de lagere rechter zijn werk juist heeft gedaan. Er wordt niet inhoudelijk naar de zaak gekeken. De Hoge Raad kijkt bijvoorbeeld niet of er echt gevaar dreigde toen je naaste werd opgenomen. De Hoge Raad bekijkt aan de hand van processtukken of het proces correct is verlopen. Je kunt aan een advocaat vragen of het nut heeft om in cassatie te gaan. 

gaan bij de Hoge Raad. 

Inbewaringstelling

Wanneer is er sprake van een noodsituatie die een inbewaringstelling (ibs) noodzakelijk maakt? Dat kan nodig zijn wanneer je naaste zich zo verwaarloosd heeft dat ze ernstig ziek kan worden. Of als ze zo agressief is dat ze misschien zichzelf of anderen pijn gaat doen. Opname is dan snel nodig om erger te voorkomen. 

Een ibs kan ook worden ingezet wanneer je als mantelzorger plotseling niet meer voor je naaste kan zorgen en er niemand is die de zorg (tijdelijk) kan overnemen. Bijvoorbeeld wanneer je opeens geopereerd moet worden en zelf verzorging nodig hebt. 

Een ibs-procedure begint bij de politie. Daar komt de melding van de crisissituatie binnen. De politie schakelt de crisisdienst van de GGZ in. De dienstdoende arts onderzoekt je naaste op ongeveer dezelfde manier als bij een rechterlijke machtiging. Een verschil is dat het onderzoek bij een ibs-procedure altijd plaatsvindt op de plek waar je naaste op dat moment is. Dit kan dus ook het politiebureau zijn, of een opvangruimte in een verpleeghuis.

Als de arts vindt dat een inbewaringstelling noodzakelijk is, stuurt hij de geneeskundige verklaring naar de burgemeester van de gemeente waar je naaste op dat moment is. De burgemeester beslist zonder je naaste te zien. Hij gaat af op het advies van de deskundigen en zet enkel zijn handtekening voor akkoord. Met de handtekening van de burgemeester wordt je naaste binnen 24 uur naar het verpleeghuis gebracht.

De officier van justitie geeft daarna aan of hij vindt dat je naaste opgenomen moet blijven. Zo nee, mag ze meteen naar huis. Zo ja, zal de rechter, na een gesprek met je naaste, een definitief besluit nemen. Je naaste heeft recht op gratis bijstand van een advocaat, hij is ook aanwezig bij het gesprek met de rechter.

'Mijn 81-jarige vader is met een ibs opgenomen, het duizelt me.'

Deelnemer Forum Alzheimer Nederland

Vervoer in de ambulance

Je naaste wordt meegenomen en naar het verpleeghuis gebracht. Zowel bij een rechterlijke machtiging als bij een inbewaringstelling gebeurt dit in een ambulance. Als het niet anders kan, mogen de hulpdiensten (politie, ambulancepersoneel) de deur van de woning forceren en je naaste vastpakken. Bij hevig verzet en als het voor de veiligheid nodig is, kan de politie zelfs handboeien gebruiken. Alleen als het echt niet anders kan, mag de ambulanceverpleegkundige rustgevende medicatie geven.

Zo hoeft het natuurlijk niet te gaan, maar weet dat het kan en mag.

Meenemen uit het verpleeghuis

Zit je naaste in het verpleeghuis met een rm of ibs, dan mag je haar niet zomaar meenemen voor een uitje of een weekendje thuis. Daar heb je toestemming voor nodig van het verantwoordelijke directielid van het verpleeghuis.

In een brief aan de arts kun je vragen of je naaste al dan niet tijdelijk met jou mee mag. De arts moet binnen twee weken laten weten of de gezondheid van je naaste het toelaat dat ze met jou meegaat.

2 reacties
Tonen: Nieuwste reacties