Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Tips: welke soorten volmachten zijn er?

‘Later’ klinkt vaak ver weg. Maar wanneer je naaste dementie krijgt, is het belangrijk om snel samen over de toekomst te praten. Bijvoorbeeld wie straks bepaalde zaken mag regelen. Welke volmachten zijn er en wat kun je hiermee regelen?

Een volmacht is een document waarin je vastlegt wie er financiële beslissingen voor jou mag nemen wanneer je dat zelf niet meer kunt. We zetten de verschillende volmachten hieronder voor je op een rijtje.   

Algehele volmacht

Met een algemene volmacht kan je naaste een vertrouwenspersoon aanwijzen die namens haar alle financiële zaken regelt. De vertrouwenspersoon mag beslissingen nemen die grote gevolgen kunnen hebben op het vermogen van je naaste. De gevolmachtigde persoon heeft toegang tot haar bankrekeningen inclusief spaarrekeningen. Ook mag hij het huis van je naaste verkopen, schenkingen doen en leningen afsluiten in naam van je naaste. Het is belangrijk dat je naaste het volste vertrouwen heeft in de persoon of personen aan wie zij een algehele volmacht geeft.

Bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht geldt alleen voor een bepaald doel of een specifieke handeling. Je naaste kan in een bijzondere volmacht bijvoorbeeld vast laten leggen wie haar huis mag verkopen als zij naar een verpleeghuis verhuist.

Onderhandse volmacht

Het is niet verplicht om een volmacht op te laten stellen door een notaris of ander bevoegd persoon. Je naaste kan ook zelf een volmacht opstellen. Dit noemen we een onderhandse volmacht. Het nadeel van een onderhandse volmacht is dat de vertrouwenspersoon die wordt gemachtigd, niet volledig gemachtigd is. Er zijn een aantal zaken die de vertrouwenspersoon niet mag doen in naam van je naaste. De gevolmachtigde mag bij een onderhandse volmacht bijvoorbeeld  geen hypotheek afsluiten op het huis van je naaste.

Volmacht met notariële akte

Om latere problemen te voorkomen, is het aan te raden om de volmacht op te laten stellen door een notaris. Wat is de meerwaarde van een zogenaamde notariële akte? Ten eerste is een volmacht een juridisch document, waarvoor speciale kennis nodig is. De notaris beschikt over die kennis. Hij of zij geeft je naaste advies over de mogelijkheden en begeleidt haar bij het formuleren van haar wensen.

Daarnaast controleert de notaris de identiteit van je naaste en of zij nog wilsbekwaam is. Zo staat achteraf vast dat zij geestelijk wist wat zij deed op het moment dat ze de volmacht tekende. Wanneer de notaris twijfelt over de wilsbekwaamheid van je naaste, zal hij advies vragen aan een onafhankelijk arts. Wanneer je naaste  wilsonbekwaam is, is het niet mogelijk om nog iets vast te leggen bij de notaris. In dat geval zal je naaste of jij bij de rechtbank een bewindvoerder aan moeten vragen die haar financiële zaken regelt.  

Let op: veel mensen die gehuwd zijn denken dat een volmacht onderling niet nodig is, omdat zij namens hun echtgeno(o)t(e) ‘alles mogen regelen’. Dit klopt niet. Bij de verkoop van een gezamenlijke woning moeten bijvoorbeeld beide echtgenoten tekenen. Wanneer je partner niet meer wilsbekwaam is en er is geen volmacht opgesteld, zal je een verzoek bij de rechter moeten indienen om je huis te mogen verkopen.

Bankvolmacht

Met een bankvolmacht machtigt je naaste iemand om haar betaalrekening te beheren. De gemachtigde mag dan betalingen voor haar doen. Een bankmachtiging regelt je naaste met een formulier bij de bank. Het formulier moet zowel door je naaste als door degene die zij wil machtigen worden ondertekend. Let op: de bank heeft niet de taak om toezicht te houden op de betaalrekening van je naaste. De bank houdt dus niet in de gaten of degene die je naaste heeft gemachtigd wel goed en verantwoordelijk met haar geld omgaat.

Wat je naaste ook doet: het is belangrijk dat ze goed nadenkt door wie ze haar financiële zaken wil laten beheren en dat ze dit tijdig regelt. Praat er samen over! Wil je meer lezen over het vastleggen van een financiële of persoonlijke zaken? Lees dan het artikel Een volmacht of levenstestament regelen of vraag expert Berit Mulder om raad.

Kandidaat-notaris

Berit heeft veel ervaring in het adviseren over juridische en financiële gevolgen van wilsonbekwaamheid. Ze is mede-oprichter van Notaris & dementie, een netwerk van notarissen in Drenthe en Groningen.

Stel je vraag >
0 reacties