Terug naar
Expert
geschatte leestijd
minder dan een minuut

Hoe hou je dit vol?

Onder de indruk ben ik. Van mantelzorgers. Zij maken veel mee. Toen hun dierbare nog thuis woonde, maar evengoed nu het verpleeghuis een realiteit is geworden. Hoe houd je dit vol?, bedenk ik me regelmatig.

‘Soms ben ik radeloos geweest’, vertelt een mantelzorger, ‘zo gespannen was ik.’ De mantelzorg voor zijn partner dreef hem soms tot wanhoop. Hij kon maar ternauwernood zijn hoofd boven water houden. Dat lukte echter niet alleen: ‘In die radeloosheid heb je echt mensen nodig om je af te remmen’, verduidelijkt hij. ‘Dat is soms mijn redding geweest.’

Hulp vragen en ontvangen

Mantelzorgers zorgen voor de ander, maar hebben zelf ook anderen nodig. Hulp ontvangen is echter niet gemakkelijk. Toen ik aan een groep mantelzorgers, die beaamden dat je het als mantelzorger niet alleen kunt, eens vroeg of zij goed zorg konden ontvangen, was het unanieme antwoord in koor: ‘Nee!’.

Hoewel het dus moeilijk is om hulp te vragen of te ontvangen, ervaren mantelzorgers die behoefte wel. Het kan dan juist van grote toegevoegde waarde zijn als die anderen ook mantelzorger zijn. Dit vindt de eerdergenoemde meneer ook: ‘De ervaring dat je geen eenling bent, helpt.’

Gespreksgroep over zingeving

De man uit het voorbeeld heeft daarom deelgenomen aan de gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’ die we in verschillende woonlocaties van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) organiseren. De gespreksgroep bestaat uit vijf maandelijkse bijeenkomsten rondom het centrale thema zingeving. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangen de deelnemende mantelzorgers ook ‘huiswerk’, om tussendoor bewust met zingeving bezig te zijn.

Het materiaal voor de gespreksgroep over zingeving is nu gratis online beschikbaar voor iedereen die zelf zo’n groep op wil zetten. Wil je dat ik daarover meedenk? Neem dan contact met me op.

Geestelijk verzorger / ethicus

Tim is geestelijk verzorger en ethicus. Hij helpt je graag verder met vragen over het omgaan met verlies (nu en later), zingeving of dilemma’s bij dementie.
 

Stel je vraag >
0 reacties