Informatie
geschatte leestijd 3 min

Bezoeken van iemand met dementie

Je kent iemand met dementie, maar je hebt haar misschien al een tijdje niet gezien. Je ziet er tegenop om langs te gaan, maar je voelt ook wel aan dat je bezoek op prijs gesteld zal worden. ‘Wanneer kom je weer eens langs?’, vroeg haar partner onlangs nog. Dat je aarzelt is heel begrijpelijk. Je vraagt je af of ze je nog wel zal herkennen en waarover jullie het moeten hebben. Informatie kan het je makkelijker maken om op bezoek te gaan.

Vaak is iemand nog lang goed aanspreekbaar

Dementie is in veel gevallen een sluipende ziekte. Als je er nog nooit eerder mee te maken hebt gehad, denk je misschien dat iemand met dementie van de ene dag op de andere ‘de weg kwijt is’. Maar vaak is er een lange periode vóór en na de diagnose, soms zelfs vele jaren, waarin mensen die niet bij de dagelijkse zorg betrokken zijn, denken: ‘Het valt toch wel mee?’

Tijdens onze familiereünie zag ik mijn tante weer eens. Ik had gehoord dat ze alzheimer heeft en zag er eigenlijk tegenop om een praatje met haar te gaan maken. Maar dat ging verrassend goed.

Léon (39)

De persoon met dementie en haar directe naasten merken geleidelijk steeds meer van de ziekte: het geheugen en de concentratie nemen af en ingewikkelde handelingen worden steeds lastiger. Maar in een vroeg stadium van de ziekte kunnen mensen met dementie vaak nog prima plezierige of nuttige dingen doen. Er zijn mensen die (vrijwilligers)werk doen, autorijden en zelfstandig wonen. In die situatie hoeft niets je tegen te houden om op bezoek te gaan.  

Laat je informeren over de ziekte 

Naarmate de ernst van de ziekte toeneemt, verandert er steeds meer. De precieze problemen verschillen van persoon tot persoon. De een komt moeilijker uit haar woorden, de ander herkent je misschien niet goed meer of heeft last van karakterveranderingen. Op dementie.nl kun je meer lezen over de verschijnselen van dementie.

Je kunt ook advies vragen aan de persoon die haar elke dag zorg geeft. Hoe gaat het met de persoon met dementie? Hoe kun je haar het beste benaderen? Waar doe je haar een plezier mee en waar raakt ze misschien juist van in de war?

Als iemand bij ons op bezoek komt, probeer ik die persoon vooraf altijd te zeggen dat ze Ina niet ‘anders’ moeten behandelen. Dat maakt haar heel kwaad. ‘Ik ben niet gek, hoor’, roept ze dan.

Freek (75)

Een leerzame beeld van wat het betekent om dementie te hebben of voor iemand met dementie te zorgen, krijg je in Alzheimer Experience. In deze interactieve film kijk je door de ogen van mensen met dementie, familieleden en omstanders naar verschillende situaties. Zo’n inkijkje geeft je meer inzicht en biedt je houvast voor de manier waarop je ermee om kunt gaan. Ook kun je deze lijst met hartenkreten van mensen met dementie eens bekijken. 

Bezoek in het verpleeghuis

Bij iemand in het verpleeghuis is de ziekte vaak in een stadium waarin het moeilijker is om contact te maken. Toch kan je aanwezigheid de persoon met dementie veel plezier doen, ook al kan ze dat misschien niet meer laten merken. Een ‘praatje’, een wandeling, of zelfs maar een aanraking: het breekt haar dag een beetje en geeft haar weer even het gevoel dat ze gezien wordt. Op de pagina ‘Welke activiteiten kunnen we nog samen doen?’ vind je tips voor activiteiten die je kunt ondernemen met iemand die dementie heeft. 

Zodra ik binnenkom, kijkt mijn zus al naar de fotoalbums. Ze vindt het heerlijk om die samen door te bladeren. Ik vertel wat ik zie en zij blijft maar ‘ja’ knikken. Helemaal blij is ze dan.

Anke (73)

Je doet een ander een groot plezier

Iemand met dementie gaat steeds minder de deur uit. Datzelfde geldt vaak voor de persoon die voor haar zorgt, vooral als dit de partner is. Eenzaamheid ligt dan op de loer. Ook kan de mantelzorger overbelast raken, vooral wanneer hij nog amper de gelegenheid krijgt om te ontspannen. Jouw bezoek zal dan ook in de meeste gevallen erg op prijs worden gesteld. Je brengt afleiding en misschien biedt jouw bezoek de mantelzorger even de gelegenheid om iets anders te gaan doen. 

Niet tegen drukte kunnen

Soms kan iemand met dementie niet goed meer tegen de ‘drukte’ van bezoek. De mantelzorger of iemand anders in haar omgeving kan je vertellen of dat zo is. Is dat zo, dan kun je misschien op een ander moment (als degene met dementie naar de dagopvang is) of een andere manier (via de telefoon) je gezelschap aanbieden aan de mantelzorger.

In de video vertelt Saskia Danen hoe de casemanager haar leerde omgaan met het feit dat haar vader niet goed meer tegen bezoek kon.

"Pa kan niet meer tegen bezoek" | Vlog #1
0 reacties