Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Mantelzorg en werk

Als je zorgt voor je naaste is het verstandig om de combinatie mantelzorg en werk in een vroeg stadium te bespreken. Zo zorg je voor steun en begrip in je omgeving en voorkom je dat je straks over je eigen grenzen gaat.

Als je naast de zorg voor je naaste werkt, een gezin hebt en ook nog op andere fronten actief bent, heb je echt extra ondersteuning nodig. Misschien vind je het lastig om hulp te vragen en te accepteren zolang je de zorg nog zelf aankunt. Het gevoel dat de zorg jouw verantwoordelijkheid is, is heel herkenbaar. Maar als je dat gevoel met anderen deelt, blijkt vaak dat andere mensen je graag kunnen en willen helpen. Je hoeft het niet alleen te doen.

Bespreek de diagnose van je naaste daarom tijdig met familie en vrienden en vraag of ze voortaan regelmatig langskomen bij je naaste. Je kunt een bezoekschema maken, zodat je zeker weet dat je naaste regelmatig op hulp en aandacht kan rekenen. Zo voorkom je dat je pas hulp gaat vragen als de zorg je eigenlijk al boven het hoofd groeit. De app Myinlife kan je helpen om eenvoudig het overzicht te houden wie wanneer langskomt om te helpen.

Ik ben blij dat we nu concrete afspraken hebben over wie pa op welk moment bezoekt. Ook als ik eigenlijk geen tijd had, was ik vaak degene die toch maar weer ging.

Hester (52) 

Mantelzorg en werk combineren als je vast in dienst bent

Naast steun van familie en vrienden zijn er nog meer manieren die je helpen om werk en zorg zo goed mogelijk te combineren. Voor een goede balans is het belangrijk je zorgtaken op je werk bespreekbaar te maken.

Onderstaande stappen kunnen je hierbij helpen:

  1. Informeer jezelf over de (wettelijke) regelingen
    Er zijn wetten en regelingen voor werknemers om tijdelijk of voor langere tijd mantelzorg te kunnen geven. Zoals calamiteitenverlof en kort- en langdurig zorgverlof. Lees meer over de wettelijke regelingen op werkenmantelzorg.nl. Sla je CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling erop na om te kijken of de organisatie waar jij voor werkt nog aanvullende regelingen heeft. Zet op een rij waar je recht op hebt.
  2. Plan een gesprek in met je werkgever
    Maak een afspraak met je werkgever. Bedenk van tevoren wat je wilt bereiken. Vertel over je situatie en wat de mantelzorg inhoudt. Bespreek op welke manier je jouw werkzaamheden wilt combineren met de zorg en hoe je collega’s informeert.
  3. Bedenk samen oplossingen
    Wettelijke verlofregelingen bieden vaak niet genoeg ontlasting voor de lange termijn. Zeker als de zorg voor je naaste op den duur toeneemt. Daarom is het van belang om samen met je werkgever, leidinggevende en collega’s oplossingen te bedenken die passend zijn voor jou en voor de organisatie waar je werkt. Kijk bijvoorbeeld of het mogelijk is om op aangepaste tijden of vanuit huis te werken.

Meer tips lees je op de website van de Rijksoverheid en in de Wegwijzer voor mantelzorgers van Werk en Mantelzorg.

Een eigen bedrijf en mantelzorg

Voor mensen met een eigen bedrijf is mantelzorg vaak nog lastiger te combineren met het werk. Zij kunnen geen beroep doen op de regelingen voor werknemers. Het is dan nog belangrijker om bijtijds een groot netwerk van professionele zorgverleners, vrijwilligers en familie en vrienden op te bouwen. Misschien is een persoonsgebonden budget (pgb) in deze een oplossing. Je zou uit kunnen zoeken of je uit het pgb betaald kunt worden voor je zorgtaken. Kijk voor meer informatie op mantelzorg.nl. MantelzorgNL is een organisatie die zich inzet voor de belangen van mantelzorgers.

Mantelzorg combineren met een uitkering

Heb je een ww- of bijstandsuitkering en neemt de zorg voor je naaste toe? In sommige gevallen kun je dan vrijstelling krijgen van sollicitatieplicht. Op de pagina over ww- of bijstandsuitkering van MantelzorgNL lees je hier meer over. Neem contact op met de gemeente of het UWV om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.

Professionele ondersteuning

Je kunt de combinatie van werk en mantelzorg ook bespreken met een casemanager, de huisarts of een wijkverpleegkundige met ervaring met dementie. Deze professionals kunnen je adviseren en ondersteunen. Oriënteer je ook alvast op de bestaande aanvullende professionele zorg voor mensen met dementie. Dan kun je zo nodig snel de juiste hulp inschakelen. En denk ook aan aanpassingen in het huis die de zorg makkelijker kunnen maken.

Informeer ook eens bij MantelzorgNL naar de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning bij jou in de buurt. Ze kunnen je ook juridisch advies geven over bijvoorbeeld verlofregelingen en sollicitatieplicht.

PGGM Pensioenexpert

Marc is een ervaren pensioenadviseur. Hij helpt je dan ook graag op weg om het juiste antwoord op jouw pensioenvraag te vinden.
 

Stel je vraag >
0 reacties