Terug naar impact partner
Informatie
geschatte leestijd 2 min

Omgaan met je eigen werk en de zorg voor iemand met dementie

De mantelzorg komt bovenop je andere taken en bezigheden in het leven: je werk, de zorg voor je gezin en je andere activiteiten. Vaak neemt de zorg voor je naaste geleidelijk in zwaarte toe. Als je daar niet bijtijds op let, kun je sluipenderwijs overbelast raken. Dat maakt het belangrijk in een vroeg stadium hulp te vragen en, bijvoorbeeld, met je leidinggevende te praten over wat er komen gaat. Zo zorg je voor steun en begrip in je omgeving en voorkom je dat je straks over je eigen grenzen heen gaat.

Vraag hulp bij je zorgtaak

Als je naast de zorg voor je naaste betaald werkt, voor kinderen zorgt en ook nog andere activiteiten onderneemt, heb je echt extra ondersteuning nodig. Misschien vind je het lastig om hulp te vragen en te accepteren als je de zorg nog zelf aankunt. Het gevoel dat de zorg op jou aankomt, is heel herkenbaar. Maar als je dat gevoel met anderen deelt, blijkt vaak dat andere mensen je best kunnen en willen helpen. 

Bespreek de diagnose van je naaste daarom tijdig met familie en vrienden en vraag of ze voortaan regelmatig langskomen bij (jou en) je naaste. Je kunt een bezoekschema maken, zodat je zeker weet dat je naaste regelmatig op hulp en afleiding kan rekenen. Zo voorkom je dat je pas hulp gaat vragen als de zorg je eigenlijk al boven het hoofd groeit. 

Hoe voel jij je vandaag? Maak de Mantelzorgtest

Voel je je belast? Maak de test en weet binnen 5 minuten in hoeverre je belast bent en krijg tips hoe hier mee om te gaan.

Oriënteer je ook online

Naast steun van familie en vrienden zijn er nog meer manieren die je helpen om werk en zorg zo goed mogelijk te combineren. Op de websites van de Rijksoverheid en werkenmantelzorg.nl vind je tips om een betere balans te vinden tussen werk, zorg en tijd voor jezelf. De site is verbonden met die van Mezzo, een organisatie voor mantelzorgers. Op mezzo.nl vind je de contactgegevens van organisaties voor mantelzorgondersteuning, van de speciale Mantelzorglijn en de Sociaal Juridische Dienst. Er staat ook meer informatie op over het (tijdelijk) overdragen van de zorg, de samenwerking met professionals en het behartigen van de belangen van mantelzorgers. 

Ik ben blij dat we nu concrete afspraken hebben over wie pa op welk moment bezoekt. Ook als ik eigenlijk geen tijd had, was ik vaak degene die toch maar weer ging.

Hester (52) 

Professionele ondersteuning

Je kunt de combinatie van werk en zorg ook bespreken met een casemanager, jouw huisarts of die van je naaste, of een wijkverpleegkundige met ervaring met dementie. Deze professionals kunnen je adviseren en ondersteunen. Oriënteer je ook alvast op de bestaande aanvullende professionele zorg voor mensen met dementie. Dan kun je zo nodig snel de juiste hulp inschakelen. En denk ook aan aanpassingen in het huis die de zorg makkelijker kunnen maken.

Wettelijke regelingen 

Als je een vast dienstverband hebt, kun je wellicht gebruik maken van een van de bestaande regelingen voor werknemers om tijdelijk of voor langere tijd mantelzorg te kunnen geven. Lees er alles over in de brochure Wet en Regelgeving op de website Werk en Mantelzorg.nl. Op deze website vind je ook tips en informatie over hoe je deze mogelijkheden met je werkgever kunt bespreken en hoe je je collega’s informeert over je situatie als mantelzorger.

Voor zzp’ers en mensen met een eigen bedrijf is mantelzorg vaak nog lastiger te combineren met je werk. Zij kunnen geen beroep doen op de regelingen voor werknemers. Des te belangrijker is het om bijtijds een groot netwerk van professionele zorgverleners, vrijwilligers en familie en vrienden op te bouwen.

Ondersteuning voor uitkeringsgerechtigden 

Mantelzorgers met een ww- of bijstandsuitkering kunnen soms een vrijstelling krijgen van sollicitatieplicht. Op de pagina over ww- of bijstandsuitkering van Mezzo lees je wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer kunnen gelden.

PGGM Pensioenexpert

Marc is een ervaren pensioenadviseur. Hij helpt je dan ook graag op weg om het juiste antwoord op jouw pensioenvraag te vinden.
 

Stel je vraag >
0 reacties