Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Het belang van toezicht op volmacht

Hoezeer je de vertegenwoordiger van je naaste ook vertrouwt, toezicht houden op wat deze doet is geen onzin. Openheid voorkomt wantrouwen, scheve blikken en ruzies achteraf. Je naaste kan het meekijken op verschillende manieren vormgeven.

De rollen goed verdelen

Je naaste bepaalt wie wat doet als het gaat om het vertegenwoordigen van haar belangen. Zolang je naaste de regie heeft, kan ze in een levenstestament vastleggen wie op wat voor manier toezicht houdt op de gevolmachtigde (vertegenwoordiger). Dat kan zeer gedetailleerd en uitgebreid of globaal afgesproken worden. Het kan zijn dat je naaste het voldoende vindt wanneer een overzicht van inkomsten en uitgaven wordt gegeven. Het kan ook zijn dat je naaste wil dat de gevolmachtigde verantwoording aflegt over alle beslissingen die worden genomen.

Twee vormen van toezicht

1. Toezicht achteraf

Meestal 1 of 2 keer per jaar maakt de gevolmachtigde een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven, en de bankrekeningen. Daarmee legt hij rekening en verantwoording af over de besteding van het geld. Deze verantwoording wordt gedaan aan de toezichthouder. Je naaste kan er ook voor kiezen om meerdere toezichthouders te benoemen.

Een toezichthouder kan een familielid zijn, maar ook een professional als een boekhouder, accountant of notaris. Het inzetten van zo’n professional kost geld.

Sommige banken bieden een andere mogelijkheid van toezicht achteraf. Iemand krijgt ‘meekijkrechten’ op de bankrekening van je naaste. De ‘meekijker’ kan dan de transacties op de bankrekening zien en ongebruikelijke en/of hoge afschrijvingen signaleren, maar kan geen betalingen doen of geld pinnen.

2. Toezicht vooraf

Je naaste kan ook in het levenstestament vastleggen dat de gevolmachtigde bepaalde ingrijpende beslissingen vooraf met iemand bespreekt. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van het huis. Met deze keuze kan je naaste voorkomen dat dit soort beslissingen in handen van 1 persoon liggen. Je naaste kan in dit soort zaken bepalen dat bijvoorbeeld de andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Ze kan een taxateur aanwijzen als het gaat om verkoop van de woning of een belastingadviseur als het gaat om belastingaangifte.

Waarom is toezicht verstandig?

Natuurlijk vertrouw je de persoon die de belangen van je naaste vertegenwoordigt. Maar een gevolmachtigde krijgt behoorlijk veel bevoegdheden. Het is dan ook geen blijk van wantrouwen wanneer je aandringt op verantwoording van het uitgegeven geld. Daarnaast maken de financiële overzichten het afwikkelen van een nalatenschap makkelijker.

Met een levenstestament wil je voorkomen dat er via de kantonrechter op een gegeven moment bewindvoering geregeld moet worden. Toezicht is voor een rechter een extra waarborg dat het levenstestament goed wordt uitgevoerd.

Kandidaat-notaris

Berit heeft veel ervaring in het adviseren over juridische en financiële gevolgen van wilsonbekwaamheid. Ze is mede-oprichter van Notaris & dementie, een netwerk van notarissen in Drenthe en Groningen.

Stel je vraag >
0 reacties