Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Wat is Lewy body dementie

Ongeveer vijftien procent van de mensen met dementie heeft Lewy body dementie. Kenmerkend voor deze ziekte is dat de symptomen van uur tot uur en van dag tot dag kunnen wisselen. Mensen met deze vorm van dementie vertonen vaak ook een aantal symptomen van de ziekte van Parkinson, zoals spierbevingen, stijfheid en een gebogen lichaamshouding.

Symptomen van Lewy body dementie

Lewy body dementie begint geleidelijk. Vaak functioneert het geheugen nog relatief goed, maar merk je dat er iets mis is doordat je naaste trager reageert, vaak met haar gedachten afdwaalt en moeite heeft met plannen maken en initiatief nemen. Ook kan haar ruimtelijk inzicht afnemen, kan ze zich niet meer goed oriënteren en afstanden niet goed meer inschatten. Je naaste is in bepaalde periodes flink verward, op andere momenten weer minder.

Het ene moment kan ik nog redelijk met mijn vrouw praten, het volgende moment vervalt ze weer in verwardheid en herkent ze me niet meer 

Peter (77)

Mensen met Lewy body dementie hebben daarnaast symptomen die voorkomen bij de

ziekte van Parkinson

ziekte van Parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson krijgen last van bewegingsstoornissen. Bevende handen zijn daarvan waarschijnlijk het bekendste symptoom. Ze gaan trager bewegen en schuifelend en met kleine passen lopen, terwijl hun bovenlichaam voorover helt. Hun bewegingen worden stijver en minder expressief. Deze stoornissen ontstaan door verlies van hersencellen in een gebied in de middenhersenen dat de regie heeft over onze bewegingen. In de hersenen van mensen met de ziekte van Parkinson bevinden zich vaak abnormale eiwitafzettingen, zogenoemde Lewy lichaampjes. De ziekte is niet erfelijk, maar kan wel vaker in een familie voorkomen. 35 tot 55 procent van de mensen met Parkinson krijgt ook dementie.

. Ook deze verschijnselen wisselen sterk in hevigheid. Je naaste kan last krijgen van een stijve romp en ledematen. Ze kan traag worden in haar bewegingen en een vlakke gelaatsuitdrukking en een zachte, monotone stem krijgen. Andere symptomen zijn depressiviteit en nachtelijke onrust door levendige dromen. Al in een vroeg stadium van de ziekte kan je naaste last krijgen van hallucinaties en waanbeelden: ze ziet dan dingen die er niet zijn. Dit zijn vaak hele levendige beelden, die beangstigend kunnen zijn. Lastig is dat mensen met Lewy body dementie erg gevoelig kunnen zijn voor de bijwerkingen van medicijnen tegen deze hallucinaties.

Oorzaken van Lewy body dementie

Zowel bij mensen met Lewy body dementie als bij mensen met de ziekte van Parkinson komen in de hersenen zenuwcellen voor met zogenoemde Lewy lichaampjes. Dit zijn een soort abnormale verdikkingen die worden opgebouwd uit eiwitten. Wetenschappers denken dat deze eiwitten worden afgezet als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een giftige stof. Bij mensen met Lewy body dementie bevinden de afwijkingen zich voornamelijk in het deel van de hersenen dat de automatische processen in het lichaam regelt, zoals de bloeddruk, de hartslag, zweten en plassen. De aandoening komt wel eens in families voor, maar is in het overgrote deel van de gevallen niet erfelijk.

Onderscheid tussen Lewy body dementie en de ziekte van Parkinson

Het onderscheid tussen dementie bij de ziekte van Parkinson en Lewy body dementie is een kwestie van definitie. Bij dementieverschijnselen voor of binnen één jaar na het ontstaan van de ziekte van Parkinson spreekt men van Lewy body dementie; treedt de dementie later in het verloop van de ziekte van Parkinson op, dan spreekt men van Parkinsondementie. Lees meer over de ziekte van Parkinson en dementie.

Behandeling Lewy body dementie

Lewy body dementie is niet te genezen, maar de symptomen zijn met medicatie te onderdrukken. Artsen mogen bij Lewy body en parkinsondementie bijvoorbeeld rivastigmine voorschrijven. Als het middel werkt, vermindert het hallucinaties en angst en verbetert het aandacht en concentratie. Kijk voor meer informatie over medicatie bij Lewy body dementie op lewy.nl, een website van onder andere het Erasmus MC Rotterdam en Vumc Amsterdam.

Lewy body dementie is niet altijd gemakkelijk te herkennen. De symptomen lijken namelijk vaak sterk op die van de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Daarom wordt in een vroeg stadium nogal eens een verkeerde diagnose gesteld. Dit kan problemen geven bij de behandeling met medicijnen. Het is dus belangrijk dat zo vroeg mogelijk de juiste diagnose wordt gesteld.

Verloop van Lewy body dementie

Doordat Lewy body dementie lijkt op alzheimer en parkinson, is het verloop van de ziekte minder duidelijk te omschrijven. Kenmerken voor het verloop staan beschreven in het artikel Het verloop van Lewy body dementie.

forum

Ervaringen delen over Lewy Body dementie

Heeft je naaste Lewy Body dementie en heb je een vraag of ervaring die je wilt delen?

Ga naar het forum
2 reacties
Tonen: Nieuwste reacties