Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Tips hoe je een mantelzorger kunt helpen

Ondersteuning bieden is echt belangrijk om te voorkomen dat iemand die zijn naaste met dementie verzorgt overbelast raakt. Je hoeft dat niet heel nadrukkelijk te doen. Het kan op allerlei manieren.

Veel mantelzorgers hebben hun handen vol aan de zorg voor hun naaste. Daardoor kunnen sociale contacten verwateren en vinden ze het moeilijk om hulp te vragen. We geven je graag wat tips met wat je kunt doen om het mantelzorgers wat makkelijker te maken. Deel ze gerust met anderen.

Wat kun je doen?

Het belangrijkste wat je voor een mantelzorger kunt doen, is dat je laat merken dat hij er niet alleen voor staat. Als je laat weten -op wat voor manier dan ook- dat je meeleeft, aan hem denkt, met hem begaan bent en voor hem klaar staat, voelt hij zich zeker gesteund.

Maak je geen zorgen of je ‘het wel goed doet’

Als je dementie van een afstand meemaakt, zit je vaak met veel vragen: willen de mantelzorger en zijn naaste met dementie wel bezoek? Is het niet te zwaar als je op bezoek komt? Waarover moeten we praten? Reageer ik wel goed? Je kunt dit allemaal gerust aan de persoon met dementie of de mantelzorger zelf vragen! Misschien is het juist een mooie aanleiding om iemand weer eens te bellen of om eens langs te gaan.

Er zijn en luisteren

Gewoon luisteren naar het verhaal van de mantelzorger is heel belangrijk. Hij raakt iemand kwijt: een partner, een ouder of een vriendin. Het is een moeilijk proces om je naaste langzaam te verliezen. Dan is een klankbord prettig en voelt hij zich wellicht minder alleen.

Neem de ziekte serieus

Dementie is een ernstige ziekte, maar voor de buitenwereld is dat niet altijd duidelijk. Mensen met dementie kunnen hun ziekte vaak goed verbloemen of ontkennen. Dit heet façadegedrag en is een kenmerkend symptoom van dementie. Neem daarom de woorden van de mantelzorger serieus en bied vooral je steun en hulp aan.

Begrijpen waar het over gaat

De situatie van de mantelzorger en de persoon met dementie is vaak complexer dan je denkt. De interactieve film Alzheimer Experience laat je zien hoe het is om dementie te hebben of daarmee in aanraking te komen. Je kunt ook een keer naar een Alzheimer Café gaan en de Hartenkreten van mensen met dementie te downloaden. Door je kennis over dementie te vergroten, begrijp je beter waar de mantelzorger voor staat.

Oordeel niet te hard

Wees zuinig met kritiek of goedbedoelde tips en adviezen. Dementie is een lastige ziekte, die bij iedereen anders verloopt en ook in de loop van de tijd tot steeds meer veranderingen leidt. Vaak zien alleen mensen die veel tijd met iemand met dementie doorbrengen, wat hun naaste echt nodig heeft. Zelfs voor professionele verzorgenden en verpleegkundigen met jaren opleiding en ervaring is de omgang met deze ziekte soms nog lastig.

Praktische taken en regelzaken uit handen nemen

Helpen met douchen, aankleden en eten zal misschien lastig zijn omdat de naaste met dementie dit minder makkelijk toelaat. Maar (samen) eten koken, een wandeling maken of een potje kaarten zal vast goed gaan. Je kunt ook praktische dingen en (tijdrovende) regel- of uitzoekklussen van de mantelzorger overnemen waardoor hij tijd en energie overhoudt voor andere zaken.

Uitbreiden van het netwerk

Kijk of je samen met de mantelzorger en casemanager het netwerk van mensen die willen helpen uit kunt breiden. Dat kan met hulp van familie, vrienden en buren, vrijwilligers.

Signalen van overbelasting van de mantelzorger

Als je regelmatig op bezoek gaat, zie je soms plotselinge verslechteringen. Dat kan zijn bij de mantelzorger zelf, in het huis of bij de naaste met dementie. Het is belangrijk om deze te bespreken met de mantelzorger. Als hij het niet meer goed aankan, is dat zorgelijk voor iedereen. Waar kun je op letten?

Bij de mantelzorger:

  • Ander gedrag: slecht eten; meer drinken of roken; hobby's niet meer uitvoeren; niet meer wandelen of op bezoek gaan; zelf niet meer afspreken of bezoek ontvangen;

  • Emotionele veranderingen: de mantelzorger huilt vaak, is somber of lusteloos;

  • Verwaarlozing: van zichzelf, van de persoon met dementie, en/of het huishouden;

  • Lichamelijke klachten: hoofdpijn, duizeligheid, pijn op de borst, hartkloppingen of maagklachten.

Bekijk meer Signalen van overbelasting en verleid de mantelzorger tot het doen van de Mantelzorgtest. Door regelmatig de test te maken krijgt hij beter inzicht in hoe het met hem gaat.

Bij de naaste met dementie:

  • Somber of boos gedrag;

  • Angst of juist lusteloosheid;

  • Verwaarloosd uiterlijk. 

Wees diplomatiek in het bespreken van de signalen die je ziet. Een verwijtende toon kan een tegengesteld effect hebben op wat je wilt bereiken. Als overbelasting dreigt, is het bijna onmogelijk om daar op eigen kracht uit te komen. Hulp van een huisarts of casemanager is geen overbodige luxe. Zij kunnen advies geven en helpen bij het regelen van extra zorg.

Heb je nog specifieke vragen? Stel ze aan een van onze experts, deel ze op het forum of bel de AlzheimerTelefoon 0800 5088, deze is gratis en dagelijks bereikbaar tussen 9.00-23.00 uur, dus ook 's avonds en in het weekend!

0 reacties