Terug naar
Expert
geschatte leestijd
minder dan een minuut

Minder werken en pensioen opnemen

Regelmatig hoor ik dat mensen, naar mate hun pensioenleeftijd dichterbij komt, dat hun werk en de verzorging van hun naaste te zwaar wordt. Het liefst willen ze stoppen met werken en pensioen opnemen, maar twijfelen hierover omdat het naar voren halen van het pensioen vaak van invloed is op het ouderdomspensioen vanaf de AOW-leeftijd. Bij veel pensioenfondsen is het ook mogelijk om deels pensioen naar voren te halen.

Ik neem als voorbeeld mijn moeder. Naast dat zij een zware baan in de zorg had, verzorgde zij gedurende een jaar mijn vader, die ernstig ziek was. Ik zag niet alleen mijn vader achteruitgaan, maar ook voor mijn moeder werd de combinatie van werken en de verzorging te zwaar. In samenspraak met mijn moeder heb ik toen gekeken naar haar mogelijkheden om haar werkzaamheden te verlichten, zodat ze meer tijd voor mijn vader zou hebben.  Al gauw kwamen, door mijn rol als pensioenexpert, op het onderwerp pensioen. Ik stelde haar voor om 2 jaar voor haar AOW-leeftijd haar deeltijdpercentage (werkte 24 uur) aan te laten passen naar 16 uur. Hierdoor zou ze weer meer tijd over hebben voor de verzorging van mijn vader. Voor het salarisverlies kon ze een deel van haar pensioen vervroegen. Zo ging ze door minder werken er financieel niet op achteruit. Overigens wordt het ouderdomspensioen vanaf de AOW-leeftijd wel iets lager, maar dit was voor haar geen probleem. Daarnaast bouwde ze, omdat ze minder werkte, minder pensioen op. Omdat dit kort voor haar pensionering zat, was dit verlies te verwaarlozen. Let op, dit is voor iedereen weer anders.

Als mantelzorger kunt u dus uw pensioen inzetten en minder gaan werken. Informeer bij uw pensioenfonds wat de mogelijkheden zijn. Veel pensioenfondsen hebben ook een pensioenplanner op hun website, waardoor u met de bedragen kunt spelen. Zo kunt u zelf het snelst zien wat uw mogelijkheden zijn.

PGGM Pensioenexpert

Marc is een ervaren pensioenadviseur. Hij helpt je dan ook graag op weg om het juiste antwoord op jouw pensioenvraag te vinden.
 

Stel je vraag >
0 reacties