Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Vooroordelen over dementie

Over dementie bestaan veel vooroordelen. Door in alle openheid aan de omgeving uit te leggen wat de ziekte inhoudt, wat de gevolgen zijn en hoe je er het beste mee kunt omgaan, kun je misverstanden en vooroordelen wegnemen.

Wie nooit van dichtbij met dementie te maken heeft gehad, kan een beeld van de ziekte hebben dat niet aansluit op de werkelijkheid. Vooroordelen en misverstanden kunnen leiden tot een manier van omgaan met je naaste, die haar geen recht doet. Het contact zal hierdoor voor alle partijen bemoeilijkt worden. Voorbeelden van omgangsvormen die gebaseerd zijn op vooroordelen zijn:

  • Praten alsof je een klein kind tegenover je hebt.
  • Over je naaste praten waar ze bij is, ‘want ze snapt het toch niet meer’.
  • Niet meer op bezoek gaan, ‘want ze weet toch niet meer wie ik ben’.
  • Geen oog hebben voor wat je naaste nog kan. Maar ook: haar laten stuntelen wanneer ze aan iets begonnen is en niet meer verder kan.
  • Voorbij gaan aan de gevoelens van je naaste of deze wegwimpelen.

‘Hoe is het met je vader? Niet zo best, hè?’, vroeg de buurvrouw aan mij terwijl mijn vader naast me stond. ‘Vraagt u het eens aan hem zelf’, flapte ik er toen uit.’

Els (60)

Vooroordelen en misverstanden wegnemen

Openheid over de ziekte is vaak de beste manier om vooroordelen in je omgeving weg te nemen. Niet iedereen zal positief reageren en de moeite nemen om zich wat meer in de ziekte te verdiepen. Misschien haken zij af. Je zult zien dat andere vriendschappen of contacten zich juist verdiepen.

Met onderstaande voorbeelden kun je een hoop misverstanden wegnemen:

  • Het leven houdt niet op bij de diagnose dementie. Toekomstverwachtingen en –plannen moeten worden bijgesteld. Maar je naaste blijft je naaste.
  • Mensen met dementie kunnen een zinvol en gelukkig leven leiden. Met de nodige aanpassingen kan je naaste nog lang actief en gezond blijven, met hobby’s (of zelfs werk) en genieten van betekenisvolle relaties.
  • Dementie is iets anders dan ‘ouderdomsvergeetachtigheid’. Je kunt het artikel ‘Wat is dementie’ gebruiken om uit te leggen wat de ziekte is.
  • De ziekte van Alzheimer is de meest bekende vorm van dementie, maar er zijn nog veel andere vormen van deze aandoening.
  • Dementie beïnvloedt niet alleen het geheugen, maar ook de manier waarop mensen denken, praten, waarnemen, emoties beleven en zich gedragen. Als mensen je naaste op de juiste manier weten te steunen, helpen ze haar het beste uit het leven te halen en is het nog lang mogelijk om een goed contact te onderhouden.

Brochures en printjes kunnen je helpen

Wanneer je het lastig vindt om zelf uit te leggen wat de gevolgen zijn van de dementie van je naaste, gebruik dan de brochures of deze website. Je kunt relevante pagina’s van dementie.nl printen en op tafel leggen. Je kunt ook de brochure ‘Dementie? En nu?’ bestellen (gratis). Geef de brochure of het printje mee aan familie en vrienden, dan kunnen zij op hun gemak meer te weten komen over wat er met je naaste aan de hand is.

Je helpt je omgeving in de omgang met je naaste door ze bijvoorbeeld te wijzen op ‘Tien tips voor betere communicatie’ waarin praktische tips worden gegeven in hoe je omgaat met iemand met dementie. Tip: print het artikel uit en geef het mee, of leg het op tafel.

0 reacties