Informatie

Omgaan met het niet meer herkennen van mensen

Naarmate de dementie vordert, krijgt je naaste meer moeite met het herkennen van gezichten. Ze raakt namen kwijt en kan die niet meer in haar geheugen terugvinden. Regelmatige confrontaties hiermee zijn heel pijnlijk voor haar. Ze ervaart het vergeten als falen. Als mantelzorger kun je haar helpen, en voorkomen dat ze in een isolement terechtkomt.

0 reacties