Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Opname in verpleeghuis bespreken met familie en vrienden

Omdat mensen in je omgeving niet dagelijks met je naaste omgaan, schatten ze de situatie soms anders in dan jij. Daarom is het verstandig niet alleen zelf tijdig na te denken over een mogelijke opname, maar hier ook bijtijds met familie of vrienden over te praten. 

Het is prettig als iedereen hetzelfde denkt over de noodzaak van een opname van je naaste. Helaas gebeurt het soms dat familieleden en andere betrokkenen hier anders over denken. Ze kunnen je het gevoel geven dat je te vroeg vindt dat opname nodig is. ‘Het gaat toch nog best goed?'

Soms vindt juist je omgeving de situatie onhoudbaar. Ze dringen aan op een opname, terwijl jij je naaste nog het liefste thuis blijft verzorgen - met misschien wat meer hulp van familie en vrienden. 

Ik begrijp echt niet dat mijn vader niet ziet dat het tijd is voor opname. Hij slaapt nauwelijks. Ik word er razend van, maar heb tegelijkertijd met hem te doen.

Gonnie (51)

Bespreek je ideeën over een opname met de huisarts, casemanager of andere hulpverleners, maar betrek ook familieleden bij je overwegingen. Op die manier hebben alle betrokkenen de tijd om de voor- en nadelen op een rij te zetten en kan iedereen zich emotioneel voorbereiden op een opname. Je voorkomt dan ook de nare situatie waarin hulpverleners opname dringend adviseren.

Mijn zwager is niet in de wieg gelegd om anderen te verzorgen. Ik zie hem worstelen met de zorg voor mijn zus. Ik ben bang dat hij haar zal laten opnemen terwijl ze nog relatief goed is. 

Liesbeth (71)

Organiseer een familiegesprek

Een familiegesprek is een goede manier om met alle betrokkenen te praten over de beslissing om je naaste te laten opnemen. Dat gesprek kun je het beste voeren onder leiding van een ervaren gespreksleider, zoals een casemanager. Alle aanwezigen kunnen tijdens dit gesprek vertellen wat de opname voor emoties bij hen oproept. Spreek van tevoren duidelijk af wat het doel is van het gesprek. Bedenk dat het soms niet mogelijk is om alle punten in één gesprek af te ronden. Het gesprek kan ook een onderdeel zijn van een proces.

Mijn vrouw heeft dementie op jonge leeftijd. In een familiegesprek onder leiding van de casemanager en een psycholoog kregen mijn dochters en ik handvatten mee om de balans tussen eigen leven en zorg te vinden. 

Hans (58)

Tips voor een goed familiegesprek

  • Spreek een tijdsduur af. Zorg dat er genoeg tijd is, bijvoorbeeld anderhalf of twee uur.
  • Luister naar wat anderen te zeggen hebben. Probeer je te verplaatsen in hun standpunt, ook al ben je het er niet mee eens.
  • Luister actief; je lichaamstaal speelt een belangrijke rol in gesprekken.
  • Stel ook vragen aan de ander, bijvoorbeeld: ‘Hoe heb jij dat ervaren?’ of ‘Wat vind jij ervan?’.
  • Zorg dat iedereen aan het eind van het gesprek alles gezegd heeft wat hij of zij wilde zeggen. Is dat niet zo, plan dan een moment om verder te praten. Soms kom je tot betere resultaten als je een onderwerp even hebt laten liggen. 

Na het familiegesprek was alle twijfel weg en waren ze ervan overtuigd dat het klopte wat ik vertelde over de situatie thuis.

Gerrit (75)

Ook een minder georganiseerd gesprek kan tot wederzijds begrip leiden. Probeer de situatie eerlijk en open te bespreken met de mensen om je heen. Vaak krijg je dan meer steun en begrip dan je verwacht. 

0 reacties