• Home
  • Experts
  • Ouders met dementie beschermen tegen misbruik
Terug naar
Expert
geschatte leestijd 2 min

Ouders met dementie beschermen tegen misbruik

Huwelijk dementerende moeder nietig verklaard door rechter. Dat was een mooi bericht om te lezen, vorige week. De rechter heeft – gelukkig – kunnen ingrijpen. Wat was het geval? Twee dochters zagen hun moeder in een paar jaar tijd sterk veranderen. De moeder bleek dementie te hebben. Vlak na de diagnose trouwde zij met een veel jongere man en werd het contact met de kinderen verbroken. Het stel trouwde in gemeenschap van goederen. Vanaf dat moment werd alles wat de beide echtgenoten bezitten gemeenschappelijk vermogen. De man had zich alles kunnen toe-eigenen. Dat dat ook de bedoeling was, bleek uit het laten opstellen van een testament, waarbij de kinderen werden onterfd.

De dochters maakten zich – terecht – zorgen en spanden een rechtszaak aan om het huwelijk nietig te laten verklaren. Uit het deskundigenrapport van de geriater blijkt dat moeder op het moment dat ze het huwelijk ingelokt werd, al dementie had en niet meer wilsbekwaam was.

Hoe kunt u deze situatie voorkomen?

Had de ambtenaar van de burgerlijke stand het moeten zien?

Voor een buitenstaander is het uiterst moeilijk te beoordelen of er sprake is van wilsonbekwaamheid. Zeker voor een ambtenaar van de burgerlijke stand. Een huwelijksvoltrekking is een kort moment. Dat een huwelijk ook een zakelijke overeenkomst is, is een besef dat ook mensen zonder dementie vaak niet hebben. De roze wolk overheerst.

Wat kan een notaris doen?

Ook voor een notaris is het knap lastig om wilsbekwaamheid goed in te schatten. Op het moment dat hij of zij het vermoeden heeft dat er sprake is van wilsonbekwaamheid, werken notarissen met een protocol. Er zijn inmiddels notarissen die gespecialiseerd zijn in het herkennen van dementie en het werken met mensen met (beginnende) dementie. Maar het blijft moeilijk om te zien of iemand juridische zaken gewoon niet helemaal begrijpt, of daadwerkelijk wilsonbekwaam is. Vooral omdat sommige mensen met dementie meesters zijn in het maskeren van hun ziekte.

Wat kun je als kind doen om een zaak als deze te voorkomen?

In ieder geval is het verstandig om aan de bel te trekken na de diagnose dementie. Als een notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand tijdig geïnformeerd is over de situatie, dan zal hij of zij de situatie nog zorgvuldiger beoordelen. De notaris kan desnoods van tevoren al een deskundigenadvies van een gespecialiseerde arts vragen. In dat geval wordt een huwelijk wellicht niet eens voltrokken of een levenstestament niet herroepen.

Wanneer u kinderen heeft, is het verstandig om op tijd een levenstestament te maken en daarin de lijnen uit te zetten voor de kinderen. Dat kun je niet vroeg genoeg in je leven doen. Als uw naaste de diagnose dementie krijgt, is het slim om na te gaan of er al een levenstestament is. Wanneer kinderen de bevoegdheid krijgen om indien nodig namens de ouder op te treden, kunnen zij hun ouders in bescherming nemen tegen profiteurs en (zorg)beslissingen nemen die aansluiten bij de wens van de ouder.

Praat er samen over

Gelukkig is dit huwelijk tijdig ontbonden. Deze zaak is wel een goede aanleiding om eens met elkaar te praten over het opstellen van een levenstestament. Wie mag beslissingen nemen wanneer uw naaste dat niet meer kan? Zo zorgt u dat uw naaste de regie houdt, ook als zij het niet meer (helemaal) zelf kan overzien.

Kandidaat-notaris

Berit heeft veel ervaring in het adviseren over juridische en financiële gevolgen van wilsonbekwaamheid. Ze is mede-oprichter van Notaris & dementie, een netwerk van notarissen in Drenthe en Groningen.

Stel je vraag >
0 reacties