Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Wijkverpleging thuis regelen

Als je langere tijd je naaste thuis verpleegt en verzorgt, kunnen jullie beiden veel hebben aan hulp van de wijkverpleging. Sinds 1 januari 2015 valt wijkverpleging onder het basispakket van de zorgverzekering: je betaalt er, na aftrek van het wettelijk verplichte eigen risico, geen eigen bijdrage voor. 

Verpleging en verzorging thuis

Voor het regelen van reguliere wijkverpleging kun je contact opnemen met een thuiszorgorganisatie of wijkverpleegkundige in de buurt. Je kunt die vinden via een website als kiesbeter.nl, de huisarts, de zorgverzekeraar of de gemeente. De wijkverpleegkundige komt dan bij (jou en) je naaste langs om samen te bekijken welke verpleging en verzorging er nodig is om langer thuis te kunnen wonen.

De wijkverpleegkundige kan jou en je naaste ook adviseren, begeleiden of zo nodig doorverwijzen naar andere (gespecialiseerde) zorgverleners of vrijwilligersorganisaties. Zij is goed op de hoogte van de mogelijkheden in de regio. In veel regio's heeft de wijkverpleegkundige met specialisatie dementie ook de rol van casemanager, ook wel trajectbegeleider of dementieconsulent genoemd. In dat geval coördineert ze de zorg voor je naaste en stemt deze af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een 

zorgleefplan

Zorgleefplan 

Het zorgleefplan is een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van je naaste. Het zorgleefplan wordt opgesteld door de zorginstelling (bij mensen die thuis wonen door de wijkverpleegkundige), maar jouw input en eventueel die van andere familieleden is heel belangrijk. In het zorgleefplan staat bijvoorbeeld een uitgebreide omschrijving van de manier waarop je naaste haar leven wil leiden, wat ze belangrijk en prettig vindt en wat juist niet. Het zorgleefplan bevat ook haar medische gegevens en informatie over de ondersteuning die nodig is. Voor meer informatie, zie www.zorgleefplanwijzer.nl


Particuliere zorg

Misschien heeft je naaste geen indicatie gekregen, omdat de wijkverpleegkundige (nog) onvoldoende reden zag om verpleging en verzorging aan te bieden vanuit de Zorgverzekeringswet. Toch wil je graag hulp en ondersteuning. Dan kun je deze aanvragen bij een particuliere thuiszorginstelling. Een voordeel van particuliere zorg is dat je vaste mensen op door jou gewenste tijden in huis krijgt. Particuliere hulp kun je vinden via de websites van Zorggids Nederland, Atlas van Particuliere Zorg of Kies Beter. De kosten zijn afhankelijk van de aangeboden vorm van zorg. De tarieven liggen tussen € 15 en € 60 per uur.

Inwonende zorg

Woont je naaste alleen terwijl ze wel 24-uurszorg en toezicht nodig heeft, dan kan inwonende verzorging en verpleging (bijvoorbeeld in de vorm van een au-pair) een oplossing zijn. Deze zorgmedewerkers bieden zowel medische als huishoudelijke verzorging en wonen bij je naaste in huis. De kosten van een inwonende medewerker liggen tussen € 3.000 - € 3.650 euro per maand (prijsindicatie 2019). Je kunt hiervoor een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen.

Als je op internet zoekt op 'inwonende zorg' vind je diverse bemiddelingsbureaus die deze hulp bieden. Laat je goed informeren en kijk of er wordt voldaan aan de Nederlandse Arbeidsvoorwaarden voordat je een beslissing neemt.

Zorg bij dementie, wat is mogelijk?
Zorgverzekeraar CZ

Verpleging en verzorging vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) 

Je kunt ervoor kiezen om particuliere of inwonende zorg te financieren vanuit het

Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget 

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Je kiest zelf je hulpverleners en begeleiders uit. Of je huurt een organisatie in, die in jouw opdracht gaat werken. Met hen maak je afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor je naaste werkt en de vergoeding die je daarvoor uit het pgb betaalt.

van je naaste. Je kunt dan zelf de hulp en begeleiding kiezen en dus die hulp selecteren die het beste bij je naaste past. Maar het beheer van een pgb brengt ook werk met zich mee. Je moet zelf op zoek gaan naar hulpverleners of naar een bureau dat je daarbij ondersteunt. Je maakt zelf afspraken, stelt overeenkomsten op en zorgt voor de juiste en tijdige betaling van de hulpverleners. Hiervan houd je de financiële administratie nauwkeurig bij.

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
0 reacties