Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Crisisopvang bij dementie

Het kan zijn dat je naaste op den duur crisisopvang nodig heeft: directe opname in een zorginstelling in de buurt. Bijvoorbeeld omdat ze haar eigen veiligheid of die van haar omgeving in gevaar brengt. Of er gebeurt iets met jou, waardoor je je naaste plotseling niet meer kunt verzorgen. Hoe regel je crisisopvang?

Wanneer is crisisopvang nodig?

Het komt voor dat het gedrag van mensen met dementie plotseling sterk verandert; je naaste kan dan ineens agressief of gewelddadig worden. Die situatie kan zo escaleren dat er sprake is van een crisis. Ook als je naaste dwaalgedrag vertoont, kunnen er onhoudbare situaties ontstaan. 

Pa is nu al een paar keer ’s nachts in zijn pyjama het huis uit gelopen. Zonder jas, op blote voeten. De laatste keer vond de thuiszorg hem terug langs een hele drukke weg.

Astrid (53)

Crisisopvang kan ook nodig zijn als jij zelf plotseling niet meer voor je naaste kunt zorgen en er geen vervangende zorg voorhanden is. Bijvoorbeeld wanneer je moet worden opgenomen in het ziekenhuis, of je mentale of fysieke gezondheid de zorg voor je naaste niet langer toelaat. 

Wat moet je doen in een crisissituatie?

Bel direct met de huisarts en eventueel met de casemanager. De huisarts zal de situatie inschatten en beoordelen of crisisopvang noodzakelijk is.

Bij een crisisopname kun je geen voorkeur aangeven voor een locatie. Je naaste wordt opgevangen in de dichtstbijzijnde instelling waar op dat moment plaats is. Crisisopvang is altijd tijdelijk en mag maximaal zes weken duren. 

Wat gebeurt er na de crisisopvang?

Tijdens de crisisopname overleg je met de huisarts en eventueel met familie of andere betrokkenen over de volgende stappen. Kan je naaste weer terug naar huis of is het nodig een permanente plek in een zorginstelling voor haar te regelen? Misschien heb je al een zorginstelling gevonden die past bij de wensen van je naaste en van jou. Je kunt dan, eventueel samen met je huisarts of casemanager, proberen te regelen dat je naaste direct vanuit de crisisopvang kan worden overgeplaatst. Heb je je nog niet georiënteerd op zorglocaties maar lijkt permanente opname van je naaste de beste oplossing? Dan kun je de periode van de crisisopvang gebruiken om een geschikt verpleeghuis te zoeken.  

Wie betaalt de crisisopvang?

De crisisopvang wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Wie verantwoordelijk is, hangt af van de situatie van je naaste. Heeft je naaste al een Wlz-indicatie? Dan wordt de crisisopvang betaald vanuit de Wlz. Het zorgkantoor of de zorginstelling regelt dan de zorg. 

Heeft je naaste nog geen Wlz-indicatie? Dan wordt de zorg in de meeste gevallen betaald door de zorgverzekeraar van je naaste. Als je naaste na de opname Wlz-zorg nodig heeft, dan kan er een spoedaanvraag gedaan worden bij het CIZ. Het CIZ beslist dan binnen twee weken of de aanvraag wordt goedgekeurd. 

In sommige gevallen wordt de zorg vergoed vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld omdat jij door een ziekenhuisopname tijdelijk niet beschikbaar bent voor mantelzorg. In zo’n geval moet de gemeente direct tijdelijke opvang voor je naaste regelen.

Wil je weten wie in de situatie van je naaste de crisisopvang vergoed? Neem dan contact op met het Juiste Loket. Zij geven advies over wie er verantwoordelijk is voor de zorg van je naaste.

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
0 reacties