Informatie
geschatte leestijd 1 min

Crisisopvang bij dementie

Soms verandert het gedrag van je naaste met dementie plotseling sterk en brengt ze met haar gedrag haar eigen veiligheid of die van haar omgeving in gevaar. Dan is er sprake van een crisis. Acute nood kan ook ontstaan als er met jou als belangrijkste verzorgende iets gebeurt waardoor je je naaste plotseling niet meer kunt verzorgen. In zulke situaties is crisisopvang mogelijk: directe opname in een zorginstelling in de buurt. Crisisopvang is alleen te regelen via de huisarts.

Wanneer is er sprake van een crisis?

Het komt voor dat personen met dementie plotseling agressief of gewelddadig worden. Die situatie kan zo escaleren dat er sprake is van een crisis. Ook als je naaste dwaalgedrag vertoont, kunnen er onhoudbare situaties ontstaan. 

Pa is nu al een paar keer ’s nachts in zijn pyjama het huis uit gelopen. Zonder jas, op blote voeten. De laatste keer vond de thuiszorg hem terug langs een hele drukke weg.

Astrid (53)

Crisisopvang kan ook nodig zijn als jij zelf plotseling niet meer voor je naaste kunt zorgen en er geen vervangende zorg voorhanden is. Bijvoorbeeld wanneer je moet worden opgenomen in het ziekenhuis, of je mentale of fysieke gezondheid de zorg voor je naaste niet langer toelaat. 

Wat moet je doen in een crisissituatie?

Bel direct met de huisarts en eventueel met de casemanager. De huisarts zal de situatie inschatten en beoordelen of crisisopvang noodzakelijk is.

Bij een crisisopname kun je geen voorkeur aangeven voor een locatie. Je naaste wordt opgevangen in de dichtstbijzijnde instelling waar op dat moment plaats is. Crisisopvang is altijd tijdelijk en mag maximaal zes weken duren. 

Wat gebeurt er na de crisisopvang?

Tijdens de crisisopname overleg je met de huisarts en eventueel met familie of andere betrokkenen over de volgende stappen. Kan je naaste weer terug naar huis of is het nodig een permanente plek in een zorginstelling voor haar te regelen? Misschien heb je al een zorginstelling gevonden die past bij de wensen van je naaste en van jou. Je kunt dan, eventueel samen met je huisarts of casemanager, proberen te regelen dat je naaste direct vanuit de crisisopvang kan worden overgeplaatst. Heb je je nog niet georiënteerd op zorglocaties maar lijkt permanente opname van je naaste de beste oplossing? Dan kun je de periode van de crisisopvang gebruiken om een geschikt verpleeghuis te zoeken.  

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel onze cz zorgexpert een vraag >
0 reacties

Samen met jou en andere mantelzorgers willen we ontdekken wat we nog allemaal kunnen verbeteren aan dementie.nl.

Geef ons advies