Informatie
geschatte leestijd 3 min

Professionele zorg voor mensen met dementie

In de zorg voor je naaste met dementie kan er een tijd komen dat je het niet meer zonder hulp redt. Vanaf dat moment kom je terecht in hulp die wordt vergoed door het Rijk, de gemeente of de zorgverzekering. 

De zorg in Nederland

Er is veel veranderd in de Nederlandse zorg en er verandert nog steeds veel. De basis is dat je een beroep kunt doen op professionele ondersteuning wanneer je het binnen je eigen netwerk niet meer kunt bolwerken. Die professionele zorg wordt vergoed door de gemeente, de zorgverzekering of het Rijk. In dit artikel lees je welke regelingen er zijn.

Een handig hulpmiddel bij het regelen van zorg voor je naaste met dementie is de Zorgstandaard dementie. Dit is de standaard die we met elkaar in Nederland hebben afgesproken over waar de zorg voor iemand met dementie aan zou moeten voldoen. 

Zorg van de gemeente

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Zorg die onder deze regeling valt, is onder andere:

 • Huishoudelijke hulp (thuiszorg), woningaanpassingen en vervoer;
 • Begeleiding, dagbesteding en tijdelijk verblijf;
 • Ondersteuning in de vorm van

  respijtzorg.

   

  Respijtzorg is hulp die jou als mantelzorger ontlast. Respijtzorg neemt jouw taken volledig over zodat jij even op adem kunt komen. Dit kan eenmalig voor een vakantie zijn, maar kan ook periodiek zijn in de vorm van een vast dagdeel of weekend. Respijtzorg wordt vergoed vanuit de Wmo en uitgevoerd door familie, vrijwilligers of professionals.

   

Zorg vergoed door de zorgverzekering

Vanuit de Zorgverzekeringswet kun je verpleging en verzorging thuis krijgen. Denk hierbij aan hulp bij het douchen, wondverzorging en het geven van medicatie. De wijkverpleging voert deze zorg uit.

Casemanagement dementie valt ook onder de Zorgverzekeringswet. Vaak is dit een wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker, gespecialiseerd in dementie. Je hebt in principe geen verwijzing of indicatie nodig om een casemanager toegewezen te krijgen. Je vindt een casemanager het snelst via de huisarts. In sommige gemeentes is wel een verwijzing van de huisarts nodig.

'Je loopt met je kop tegen de muur en weet niet waar je het moet zoeken. Ik raad iedereen aan een casemanager te nemen, dat scheelt zo enorm veel.'

Ruud (60)

Zorg bij dementie, wat is mogelijk?
Zorgverzekeraar CZ

Cursussen en hulplijnen

Voor jou als mantelzorger zijn er diverse cursussen, gespreksgroepen en groepen van lotgenoten die jou kunnen ondersteunen. Via het Wmo-loket van de gemeente vind je de cursus of gespreksgroep die bij jou past. Daarnaast kun je op dementie.nl ook de online training voor het omgaan met veranderend gedrag volgen. 

Telefonisch kun je terecht bij diverse instanties die je belangeloos te woord staan, naar je luisteren en je op weg helpen. Een daarvan is de AlzheimerTelefoon (0800 – 5088) die zeven dagen per week van 09.00 tot 23.00 uur bereikbaar is voor hulp en advies.

In het artikel Professionele cursussen en begeleiding voor praktische tips lees je meer over de mogelijkheden aan cursussen en hulplijnen voor jou en je naaste.

'Ik had nog nooit van frontotemporale dementie gehoord dus ging ik veel lezen. Ik kreeg begeleiding van Lentis (GGZ-instelling) en ik heb veel gehad aan het forum.'

Reina (40)

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt sinds 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De nieuwe wet is bedoeld voor mensen in een vergevorderd stadium van dementie, die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Vanuit de Wlz wordt de zorg vergoed voor onder andere:

 • Verblijf in een instelling;
 • Volledige verzorging en verpleging thuis (mits verantwoord);
 • Hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg;
 • Vervoer naar de plaats waar je naaste begeleiding of behandeling krijgt.

Heeft je naaste een indicatie voor zorg vanuit de Wlz, dan komt ze niet in aanmerking voor een voorziening vanuit de Wmo. Een Wlz-indicatie kan dus gevolgen hebben voor de dagopvang die je naaste vanuit de Wmo krijgt. Wees hier dus goed alert op.

'Mijn zus woont bij mijn moeder in huis en heeft de primaire zorg, 24 uur per dag. Ze wordt hiervoor betaald uit het persoonsgebonden budget van mijn moeder.'

Karima (42)

 

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
0 reacties