Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Rechten en plichten van zorginstellingen

Bij de opname van je naaste in een verpleeghuis krijg je te maken met bepaalde wet- en regelgeving. Landelijke cliëntenorganisaties en vertegenwoordigers van zorgorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de rechten en plichten van zorginstellingen en hun cliënten. Dit zijn de Algemene Voorwaarden (pdf). Het is goed om deze vooraf door te nemen, zodat je weet waar je aan toe bent. Ook de kosten van zorginstellingen zijn vooraf ongeveer te berekenen.

In de Algemene Voorwaarden staat wat je als zorgorganisatie en cliënt van elkaar mag verwachten. Het gaat om duidelijkheid, rechtszekerheid en wederzijdse verantwoordelijkheden. Zo staat er bijvoorbeeld in wat een zorgplan is en hoe daarmee omgegaan wordt. Hoe zit het met de privacy en persoonsgegevens en welke informatie krijg je en welke word je geacht te geven als cliënt?

Naast de afspraken bevat het boekje met de Algemene Voorwaarden ook een model zorgovereenkomst die vanaf 1 januari 2017 te gebruiken is. De oude zorgovereenkomsten hoeven niet vervangen te worden, zij blijven rechtsgeldig.

Zorgleefplan

Het zorgleefplan (zlp) is een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de wensen en behoeftes van je naaste. Het zlp wordt opgesteld door de zorginstelling, maar jouw input en eventueel die van andere familieleden is heel belangrijk. In het zlp staat bijvoorbeeld een uitgebreide omschrijving van de manier waarop de persoon met dementie haar leven wil leiden, wat ze belangrijk en prettig vindt en wat juist niet. Het zlp bevat ook haar medische gegevens en welke ondersteuning nodig is. Als je je rustig wilt voorbereiden op het opstellen van het zorgleefplan, kun je dit document van MantelzorgNL invullen. Zo weet je zeker dat je alle belangrijke punten hebt genoemd. 

Je mag het zorgleefplan altijd inzien. De zorgverlener moet het zlp minimaal een keer per jaar met jou en je naaste bespreken. Het zlp kan dan eventueel worden aangepast aan de wensen en behoeften van je naaste. 

Zorg- of behandelovereenkomst

Zorgorganisaties sluiten een overeenkomst af met hun cliënten: de zogenoemde zorg- of behandelovereenkomst. Een behandelovereenkomst is een juridische afspraak (mondeling of schriftelijk) tussen behandelaar en patiënt, met als doel de juridische bescherming van de patiënt. Bij vrijwillige opname is deze overeenkomst gebaseerd op de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In het zorgleefplan gaat het om de afspraken tussen de zorginstelling en de cliënt die tot doel hebben de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen.

Verplichte eigen bijdrage

Iedereen die is opgenomen in een zorginstelling moet een eigen bijdrage betalen voor zorg met verblijf. Meer over de procedure voor het vaststellen en de betaling van de verplichte eigen bijdrage vind je op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage wordt onder meer vastgesteld op basis van de thuissituatie, de financiële omstandigheden en de indicatie (het

Zorgzwaartepakket

Zorgzwaartepakket

Een indicatie voor zorg met verblijf wordt afgegeven in de vorm van een zorgzwaartepakket. In dit zorgzwaartepakket staat precies beschreven hoeveel en welke zorg en ondersteuning de cliënt nodig heeft.

). Op de website van het CAK kun je alvast berekenen hoeveel je ongeveer moet betalen.

Meer informatie en hulp

 • Klachtenfunctionaris, patiëntenvertrouwenspersoon of directie:
  Met je vragen, opmerkingen of klachten over producten, diensten en de bijbehorende kosten kun je terecht bij de klachtenfunctionaris of de directie van de instelling waar je naaste woont. Ook is er vaak een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) beschikbaar. De pvp is niet in dienst van de zorginstelling, maar van de onafhankelijke Stichting PVP. Hij of zij werkt volgens gedragsregels.
 • Zorgkantoor
  Ben je niet tevreden over hoe je klacht door de instelling is opgelost? Dan kun je terecht bij het zorgkantoor. Dit is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz-zorg. Een lijst met zorgkantoren staat op zorgkantoor.nl.
 • LOC
  LOC is de organisatie die de cliëntenraden vertegenwoordigt. Ook hier kun je terecht met vragen. Kijk voor meer informatie op loc.nl, of bel 030 - 284 32 40.
 • Zorgbelang Nederland
  Deze organisatie adviseert bij het regelen van de juiste zorg en hulp. Ook bieden ze ondersteuning bij het indienen van een klacht. Kijk voor meer informatie op adviespuntzorgbelang.nl. Heb je vragen over zorg vanuit de Wlz? Bel dan met: 0900 - 243 81 81. Heb je een vraag of klacht over de zorg vanuit de Wmo? Bel dan met een van de regionale kantoren.
 • MEE
  MEE adviseert en helpt iedereen met een beperking. Kijk op mee.nl of bel 0900 - 999 88 88.
 • CAK
  Het CAK berekent en incasseert de verplichte eigen bijdrage Wlz: kijk op hetcak.nl of bel 0800 - 0087.
CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
4 reacties
Tonen: Nieuwste reacties