Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Wanneer het even teveel wordt

Voor iemand met dementie zorgen is erg belastend. Je naaste vraagt constant aandacht en je maakt je veel zorgen over haar. Er kan een moment komen dat het je allemaal even teveel wordt. Dat gevoel is heel normaal. Er wordt veel van je gevraagd en je kunt geen steun meer verwachten van je naaste, omdat die door de ziekte erg is veranderd. Dan is het goed te weten dat er hulp is als je het even niet meer aankan. 

Overbelasting ligt op de loer

Uit

onderzoek

Onderzoek

In het najaar van 2013 vulden ruim 3300 mantelzorgers van mensen met dementie een uitgebreide vragenlijst in. Hierin stonden onder meer vragen over de behoefte aan en het gebruik van ondersteuning door het sociale netwerk en vanuit de gemeente. Daaruit blijkt dat mantelzorgers de zorg erg belastend vinden.

Bijna vier op de tien mantelzorgers die voor een naaste met dementie zorgt, geeft aan zich ‘tamelijk zwaar belast’ te voelen. Ruim één op de tien voelt zich ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’. In 2011 was precies één op de tien volgens eigen zeggen ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’.

Veel mantelzorgers hebben het gevoel er alleen voor te staan en in een de situatie te leven die hen nooit loslaat. Dat geldt voor mantelzorgers van mensen met dementie die thuis wonen, maar ook voor mantelzorgers van wie de naaste in een zorginstelling woont. 

van Alzheimer Nederland blijkt dat meer dan de helft van de mantelzorgers overbelast is of een groot risico loopt op overbelasting. Op een bepaald moment kun je gaan beseffen dat het je teveel is geworden. Op dat moment heb je waarschijnlijk al erg lang te veel gegeven en te weinig voor jezelf gezorgd. Tegelijkertijd twijfel je regelmatig of je het allemaal wel goed doet. Je hebt vaak het gevoel er alleen voor te staan. Als je merkt dat het zo niet langer gaat, is het belangrijk dat er echt iets verandert. Anders houd je de zorg niet veel langer vol.

Sinds een half jaar zit ik thuis met een burn-out. Ik was helemaal uitgeput door het combineren van al die zorgtaken. Ik had veel eerder om hulp moeten vragen 

Gea (46)

Laat de zorg tijdelijk overnemen

Op het moment dat je de onophoudelijke zorg aan je naaste (bijna) niet meer volhoudt, kan het uitkomst bieden als de zorg tijdelijk wordt overgenomen. Die zorg heet respijtzorg. Voorbeelden van respijtzorg zijn een 'oppas' aan huis, tijdelijke opvang van je naaste in een zorgcentrum, of een korte vakantie voor jullie samen, waarbij je de zorg voor je naaste uit handen kunt geven. Het is belangrijk dat je het je huisarts op tijd laat weten als je de zorg niet meer aankunt. Hij of zij kan een crisisopname van je naaste in gang zetten. 

Het kan ook gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, de zorg plotseling écht niet meer aankunt. Bijvoorbeeld wanneer je een been breekt na een val van de trap, of er mentaal ineens niet meer tegen opgewassen bent. In zulke gevallen bestaan er ook mogelijkheden voor crisisopvang voor je naaste.  

Vorige week werd het me allemaal teveel en heb ik respijtzorg aangevraagd. Henk mag voortaan twee nachten overnachten in een zorgcentrum. Alsof er een last van mijn schouders is gevallen.

Coby (72)

Overbelasting voorkomen

Je kunt in geval van nood terugvallen op hulp van anderen. Toch is het is belangrijk om te proberen overbelasting te voorkomen. Regel tijdig hulp en praat over je eigen zorgen en behoeftes met mensen om je heen. Je kunt ook de hulp inroepen van een professional, zoals een casemanager, huisarts of psycholoog. Lees onze tips voor het voorkomen van overbelasting en goed voor jezelf zorgen.

Hoe voel jij je vandaag? Maak de Mantelzorgtest

Voel je je belast? Maak de test en weet binnen 5 minuten in hoeverre je belast bent en krijg tips hoe hier mee om te gaan.

2 reacties
Tonen: Nieuwste reacties