Ervaringsverhaal
geschatte leestijd 2 min

Korsakov maakt alles kapot

Elzeline (71)
dementie.nl_ha-en-elze

‘We hadden een heerlijk, ontspannen huwelijk. Geen ruzies, een gezellig thuis. We waren beiden vrij om plannen te maken, iets te ondernemen. We vertrouwden elkaar. Er was maar één probleem, dat zeer regelmatig langs kwam: Han gebruikte een overdosis aan alcohol.’

'Tien jaar heb ik gezorgd voor mijn man, die Korsakov kreeg toen hij 58 was. Mijn psycholoog zei dat er niemand is die het zo lang heeft volgehouden. Echtscheiding blijkt de belangrijkste reden voor opname. Dan pas wordt zichtbaar dat iemand met Korsakov niets meer kan. Ik heb hem veel te lang gered en daarmee mijzelf tekort gedaan.
Han heeft al die jaren optimaal gebruikgemaakt van zijn intelligentie. Hij was een aimabel mens en kon slim anticiperen op wat mensen zeiden. Daardoor werd hij geloofd, en ik niet. Er zijn maar weinig vriendschappen in stand gebleven.’

‘Het woord

confabuleren

Confabuleren

Confabuleren is een deftig woord voor ‘eerlijk liegen’. In het geval van Korsakov zal je naaste haar geheugenproblemen niet snel toegeven, maar de gaten in haar geheugen opvullen met fantasieverhalen. Ze is ervan overtuigd dat deze verhalen waar zijn. Hierdoor komt ze vaak in de problemen met mensen in haar omgeving.

heb ik nu in mijn hersenen gehamerd zitten. Het heeft jaren geduurd voordat ik begreep dat mijn man bijna alles verzon. Ik ben een ware Sherlock Holmes geworden. Als ik vroeg waar onze zoon was, zei hij zonder aarzelen: ‘Oh, die is net opgehaald’, of: ’Die heb ik naar het station gebracht.’ En dan zat hij gewoon boven op zijn kamer. Han haalde zaken uit het verleden naar het heden en voor hem was het realiteit. Dan zag ik in de agenda staan: auto naar de garage. Er mankeerde niets aan onze auto. Han wist nergens meer iets van. Na enig speurwerk bleek hij onze garage van jaren terug gebeld te hebben. Het heeft mij heel wat boze reacties opgeleverd dat ik dit soort misverstanden recht moest trekken.’

‘Zodra ik even uit beeld was en hij alleen was, kreeg hij last van

wanen

Wanen

Wanen zijn overtuigingen van bepaalde ideeën, die niet op waarheid berusten. Je naaste kan bijvoorbeeld overtuigd zijn van het idee dat zoekgeraakte spullen zijn gestolen, dat iemand op de televisie persoonlijk tegen haar spreekt of dat de persoon in de spiegel een vreemde is.​​​​

. Aan zijn gezichtsuitdrukking en gebaren kon ik precies zien wat er aan de hand was. Ze gingen bijna altijd over dezelfde thema’s: geld (hij werd de bank uitgegooid); mensen (complotten tegen hem); kinderen (vooral onze jongste zoon heeft daar erg onder geleden); minnaars en scheiding (oude trauma’s uit zijn vorige huwelijk). Meestal kon ik hem er met veel liefde en geduld uitkrijgen. Daarna wist hij nergens meer iets van.’

‘Vergeten was sowieso het probleem. Han wist niet dat hij niets meer wist. Daardoor gedroeg hij zich alsof hij alles wist. En met zijn intelligentie en handelsgeest kon hij dat. De buitenwereld doorzag het niet. Ik kan eindeloos verhalen vertellen over wat ik heb meegemaakt en waar ik tegenaan ben gelopen. Hulp is moeilijk te krijgen als niemand jouw signalen bevestigt. De enigen waar ik steun aan had, waren de kinderen.’

‘Han is nu opgenomen en ik kom eindelijk toe aan het verwerken van alles. Wat ik andere mensen mee zou willen geven is dat je vooral niet bang moet zijn om vraagtekens te zetten bij veranderend gedrag. Je wilt je partner niet afvallen, maar hem tegen alles beschermen en de problemen verbergen, helpt niet.
Blijf geloven in jezelf en zoek meteen een andere specialist als je voelt dat je niet goed wordt geholpen. Vertrouw op je intuïtie en zoek een gesprekspartner die ervaring heeft met Korsakov. Han heeft voordat Korsakov definitief werd gediagnosticeerd, de diagnose a-typische alzheimer gekregen. Echt, dementie op jonge leeftijd is anders. Alzheimer ontwikkelt zich. Korsakov is wat het is, maar maakt alles kapot.’

 

Foto: privéfoto van Elze en Han

Om privacyredenen zijn de namen van Han en Elzeline gefingeerd.

0 reacties