Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Wat is een MMSE test

De MMSE is een eerste test die wordt gebruikt bij een vermoeden van geheugenproblemen of dementie. De korte vragenlijst geeft een beeld van iemands geheugen, taalvermogen en concentratie (cognitieve vaardigheden).

Als je naaste vanwege geheugenproblemen of het vermoeden van (beginnende) dementie naar de huisarts gaat, is de kans groot dat deze een MMSE afneemt. MMSE staat voor Mini-mental state examination. Dit is een wereldwijd erkende test die verschillende vaardigheden van de hersenen meet. De MMSE bevat vragen die een indruk geven van het geheugen, de oriëntatie in tijd en ruimte, concentratie, rekenen, taal en visueel inzicht. In de test wordt onder andere gevraagd of je naaste een paar opdrachtjes kan uitvoeren en of ze enkele woorden kan onthouden. Het afnemen van de test duurt ongeveer tien minuten. Vaak wordt de test gecombineerd met andere kleine testjes en een gesprek.

MMSE test geeft géén diagnose

Voor elke vraag van de MMSE is een bepaald aantal punten te behalen. Hoe hoger je naaste scoort, hoe beter haar cognitieve vaardigheden zijn. Leeftijd en opleidingsniveau spelen een rol in de score. De arts zal hier rekening mee houden bij de uitslag.

De uitslag van de MMSE geeft géén diagnose dementie, daarvoor is de test te globaal. Wanneer je naaste een lage score heeft, betekent dit dus niet automatisch dat ze dementie heeft. Er kan ook iets anders aan de hand zijn. Bij een bepaalde score zal de huisarts je naaste verder onderzoeken. Hoe dat in zijn werk gaat lees je in het artikel Diagnostisch onderzoek door de huisarts.

MMSE herhalen of geruststellen

Het kan zijn dat de score van de MMSE geen duidelijkheid geeft over de achteruitgang van het functioneren van je naaste. In dat geval kan de huisarts voorstellen om de test na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar, nogmaals te doen. De arts kan dan meten of je naaste achteruit is gegaan. Als er in de tussentijd opmerkelijke veranderingen optreden in het gedrag of de vaardigheden van je naaste, is het verstandig contact op te nemen met de huisarts.

De MMSE wordt niet alleen gebruikt om problemen op te sporen. De test kan ook geruststellen. Bij een goede score zal de huisarts geen reden zien voor meer onderzoek. Dit kan de zorgen bij je naaste wegnemen.

MoCA test

De arts kan als alternatief voor de MMSE een MoCA test afnemen. MoCA staat voor Montreal Cognitive Assessment. Ook bij deze test worden verschillende vaardigheden van de hersenen getest. Net als de MMSE geeft de uitslag van de MoCA géén diagnose, maar kan de test wel aanleiding zijn voor verder onderzoek.

Cross-culturele Dementiescreening

Wanneer je naaste niet goed Nederlands spreekt, een andere culturele achtergrond heeft of moeite heeft met lezen, kun je vragen of de huisarts de Cross-culturele Dementiescreening (CCD) bij haar kan doen. Dit is een variant op de MMSE en MoCa test. De CCD kan worden afgenomen zonder dat de arts de taal van je naaste spreekt. De test is beschikbaar in het Turks, Marokkaans-Berbers, Marokkaans-Arabisch, Sranantongo (Surinaams), Hindoestaans en Nederlands.

In dit artikel hebben we verschillende testen besproken. De vragen van de testen noemen we bewust niet. Van tevoren de testen bekijken kan het testresultaat bij de huisarts beïnvloeden. 

Maak je je zorgen over je naaste of jezelf?

Vraag nu gratis de brochure Is het dementie? aan. Je leest in de brochure meer over de symptomen van dementie en kunt de geheugentest doen.

Huisarts

Marieke is huisarts en gepromoveerd op diagnostiek naar dementie in de eerstelijn. Zij werkte mee aan de Standaard Dementie van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Stel je vraag >
0 reacties