Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

De rol van thuiszorg bij dementie

Als je naaste met dementie thuis woont, is de kans groot dat ze behoefte krijgt aan ondersteuning bij huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. Zowel huishoudelijke taken als een deel van de lichamelijke verzorging kunnen worden overgenomen door de thuiszorg in de persoon van een thuiszorgmedewerker of wijkverpleegkundige. 

Huishoudelijke hulp 

De thuiszorg biedt huishoudelijke hulp aan mensen die door een ziekte, beperking of ouderdom hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Dus ook aan mensen met dementie. Maar een medewerker van de thuiszorg doet meer dan alleen schoonmaken en opruimen. Ze denkt mee over wat er moet gebeuren in huis: moeten die hoekjes niet eens extra worden gestofzuigd? En wordt het niet eens tijd om de koelkast goed schoon te maken? De thuiszorg kan ook eventuele problemen signaleren. Let je naaste nog wel op haar persoonlijke hygiëne? Voelt ze zich niet eenzaam? De thuiszorg kan dan extra hulp inschakelen, mocht dat nodig zijn.

We hebben echt geluk gehad met de thuiszorghulp van pa. Mijn broer en ik hadden geen van beiden gemerkt dat hij al tijden last had van muizen in huis. Daar moest echt wat aan gebeuren. 

Dirk-Jan (47)

Huishoudelijke hulp regelen

De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht ondersteuning te bieden aan mensen die het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Via het Wmo-loket van de gemeente vraag je huishoudelijke hulp aan. In een onderzoek (het ‘keukentafelgesprek’) stelt de gemeente vast wat je naaste met dementie nodig heeft. Voor ondersteuning vanuit de Wmo betaalt je naaste een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is.

Verpleging en verzorging

De lichamelijke verzorging van je naaste kan voor jou heel belastend zijn. Het is lichamelijk zwaar om haar te helpen met opstaan of wassen in bed. Ook mentaal kan het zwaar zijn om je naaste te helpen bij het douchen, aankleden of naar de wc gaan. De wijkverpleegkundige van de thuiszorg kan je helpen bij deze taken. Niet alleen door zorg over te nemen, maar ook door adviezen en tips te geven over hoe je zware taken kunt vergemakkelijken. 

De wijkpleegkundige liet me zien hoe ik Jaap het beste in en uit zijn bed kon helpen. Wat een verschil! Tot dan toe was ik steeds bang dat ik door mijn rug zou gaan. 

Thea (73)

Ook bij medische handelingen, zoals wondverzorging en medicijnen en injecties geven, biedt de thuiszorg hulp. Wijkverpleegkundigen kunnen je verder adviseren over het omgaan met lichamelijke problemen van je naaste.  

Zorg bij dementie, wat is mogelijk?
Zorgverzekeraar CZ

Verpleging en verzorging thuis regelen

Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig om thuis zorg en verpleging aan te vragen. Je kunt zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie om de mogelijkheden te bespreken. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat je naaste zorg krijgt. Verpleging en verzorging zit in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 

Het verbaasde me hoe gemakkelijk het ging om thuiszorg te regelen. Achteraf had ik dat veel eerder moeten doen.

Toos (67)

In de loop van de tijd zullen waarschijnlijk meer hulpverleners betrokken raken bij de zorg voor je naaste. Dat is bijvoorbeeld het geval als je particulier of via de gemeente (aanvullende) huishoudelijke hulp regelt. Vaak moet je zelf zorgen voor een goede afstemming van taken tussen deze hulpverleners. Een

zorgleefplan

zorgleefplan

Het zorgleefplan (zlp) is een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de wensen en behoeftes van je naaste. Het zlp wordt opgesteld door de zorginstelling, maar jouw input en eventueel die van andere familieleden zijn heel belangrijk. In het zlp staat een uitgebreide omschrijving van de manier waarop je naaste haar leven wil leiden, wat ze belangrijk en prettig vindt en wat juist niet. Het bevat ook haar medische gegevens en informatie over de ondersteuning die nodig is.  

waarin de afspraken over de zorg en hulp zijn vastgelegd, biedt dan uitkomst. 

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
0 reacties