Informatie
geschatte leestijd 1 min

Vergoedingen voor vrijwillige zorg bij dementie

De zorg voor je naaste met dementie brengt extra kosten met zich mee. Mogelijk daalt jullie inkomen omdat je partner moest stoppen met werken. Daarnaast krijg je te maken met eigen bijdragen, reiskosten, telefoonkosten en andere kosten die je voorheen niet had of niet zoveel had. Er zijn veel mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Het is vaak wel een zoektocht, omdat regelingen per gemeente en instantie verschillen.

Verschillende tegemoetkomingen en vergoedingen

Via de gemeente, de zorgverzekeraar of de Belastingdienst zijn er mogelijkheden om kosten als reiskosten naar een specialist, extra zorgkosten, parkeerkosten en kosten van openbaar vervoer te verlagen. Soms kan dat in de vorm van een vergoeding, soms door aftrek van de belasting.

Gemeenten mogen zelf invulling geven aan de mogelijkheden voor vergoedingen of kortingen. Ook verzekeraars hebben ieder hun eigen aanbod, afhankelijk van het aanvullende verzekeringspakket. Op de website van MantelzorgNL vind je actuele informatie over geldzaken, vergoedingen en regelingen.

De medewerkers van de Mantelzorglijn van Mezzo geven gratis advies en informatie over vergoedingen, belastingen, wetten en regels. Hun hulp en advies vereenvoudigt jouw zoektocht.

Werk en mantelzorg combineren

Als mantelzorger ben je al gauw 25 uur per week met je zorgtaken bezig. Dit is vaak moeilijk te combineren met je werk. Het is niet alleen zwaar, maar ook lastig als je bijvoorbeeld instanties moet zien te bereiken op tijden dat jij werkt. Tips over het combineren van werk en mantelzorg en informatie over verlofregelingen vind je op de websites van PGGM&CO en de Rijksoverheid. Als je je erin verdiept, overlegt met je werkgever en tijdig regelingen aanvraagt, is er veel mogelijk. 

Geld voor mantelzorgers

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. Ze krijgen hiervoor een budget van het Rijk. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dat geld besteden. Er zijn gemeenten die het geld gebruiken voor extra voorzieningen voor mantelzorgers. In Utrecht zet de gemeente het bijvoorbeeld in om geïndiceerde huishoudelijke hulp tegen een extra laag tarief aan te bieden. Het is zeer de moeite waard om bij het Wmo-loket van je gemeente te informeren naar dit soort ondersteunings-mogelijkheden voor mantelzorgers.

CZ Zorgexpert

Suzan heeft jarenlange ervaring binnen het Zorgteam van CZ en weet alles van de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.
 

Stel je vraag >
0 reacties