Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Regelingen voor aanpassen thuissituatie

Er zijn allerlei hulpmiddelen verkrijgbaar die erbij kunnen helpen je naaste zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook kun je allerlei aanpassingen aan de woning (laten) doen. Voor verschillende hulpmiddelen en aanpassingen kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding via de gemeente of zorgverzekeraar. De kosten van sommige hulpmiddelen zijn aftrekbaar voor de belasting. 

Wetten en regelingen

Wil je de omgeving van (jou en) je naaste op zo’n manier inrichten dat ze zo lang mogelijk in haar eigen huis kan blijven? Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een traplift, of aanpassingen aan de badkamer, zoals een instapdouche en grijpbeugels bij het toilet? In de brochure Veilig thuis met dementie vind je veel tips voor aanpassingen aan de woning. Of je bij die aanpassingen in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke vergoeding) hangt af van het soort hulpmiddel en de omstandigheden van je naaste.

In Nederland bestaan verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. De belangrijkste zijn: 

  • De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), uitgevoerd door de gemeente. Omdat de regelingen per gemeente verschillen, kun je het beste rechtstreeks bij het Wmo-loket van de gemeente van je naaste informeren naar de mogelijkheden;
  • ZVW (Zorgverzekeringswet), uitgevoerd door de zorgverzekeraars. In het basispakket van elke zorgverzekeraar staat welke hulpmiddelen vergoed kunnen worden en welke indicatie hiervoor nodig is. Aanvullende pakketten vergoeden vaak een uitgebreider assortiment hulpmiddelen. 

Je casemanager, een

ergotherapeut

Ergotherapeut

Een ergotherapeut bedenkt praktische oplossingen en aanpassingen die iemand in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig de dagelijkse activiteiten te blijven doen. Juist als dat door ziekte niet meer vanzelf gaat. Een ergotherapeut kan daardoor helpen bij het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

, een medewerker van het Steunpunt Mantelzorg of een mantelzorgmakelaar, kunnen je hier wellicht meer over vertellen. Zij weten welke hulpmiddelen of aanpassingen meestal vergoed worden en hoe je deze vergoeding kunt aanvragen. Ook vind je veel informatie over vergoedingsregelingen in Nederland op regelhulp.nl.

Kom je er niet uit en verdwaal je in het woud van instanties en regelingen? Bel of mail dan het Meldpunt Juiste Zorg. Dit Meldpunt is alleen telefonisch of per mail bereikbaar. Een e-mail meldpunt@juisteloket.nl wordt binnen drie werkdagen beantwoord. Telefonisch kun je het Meldpunt bereiken maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur. Telefoonnummer 030 789 78 78.

Belastingaftrek zorgkosten en hulpmiddelen

Zorgkosten die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit, zoals kosten voor medicijnen of hulpmiddelen, zijn (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar. Dit worden ‘specifieke zorgkosten’ genoemd. Je mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Ook komen de kosten alleen voor belastingaftrek in aanmerking in het jaar waarin je de kosten hebt gemaakt.. 

In het overzicht zorgkosten van de Belastingdienst zie je welke kosten aftrekbaar zijn. Om te bepalen hoeveel je mag aftrekken, tel je de aftrekbare kosten bij elkaar op. Het deel van de kosten dat uitkomt boven het drempelbedrag, kun je vervolgens aftrekken wanneer je aangifte doet voor je naaste. Kosten voor aanpassingen aan een woning zijn sinds 2014 niet meer aftrekbaar.

Ergotherapeut

Patricia is ergotherapeut. Als ergotherapeut kijkt ze waar knelpunten liggen en helpt met aanpassingen en praktische tips het dagelijks functioneren van mensen met dementie te verbeteren.

Stel je vraag >
0 reacties