• Home
  • Experts
  • Wat kun je doen als er financieel niks is geregeld?
Terug naar
Expert
geschatte leestijd 1 min

Wat kun je doen als er financieel niks is geregeld?

Iedere maand beantwoorden we in de rubriek ‘Goeie vraag’ een vraag van een bezoeker. Deze keer de vraag aan kandidaat-notaris Berit Mulder. ‘Mijn moeder is niet meer wilsbekwaam. Er zijn geen financiële zaken geregeld. Wat moeten we nu doen?

Vraag

Onze moeder heeft de diagnose alzheimer gekregen. Ze heeft zelf helemaal niet in de gaten wat er allemaal met haar aan de hand is. Moeder denkt dat ze volledig gezond en goed bij geest is. Ze woont inmiddels in een verpleeghuis. Helaas is er financieel en medisch niets geregeld. Hoe zorgen we als kinderen nu dat deze zaken worden geregeld? Is onder bewind of onder curatele de beste keuze?

Antwoord van kandidaat-notaris Berit Mulder

Het is inderdaad lastig, als je er ‘te laat’ achter komt dat er niks is vastgelegd.

Als je moeder niet meer wilsbekwaam is en geen levenstestament heeft, kunnen jullie naar de kantonrechter.

De rechter wijst meestal de minst zware maatregel toe. Hij zal waarschijnlijk een bewindvoerder aanwijzen en eventueel een mentor. Een bewindvoerder regelt de financiële zaken en de mentor neemt de beslissingen over verzorging, behandeling en begeleiding.

Curatele is een strengere maatregel. Als de rechter een curator benoemt, beslist deze persoon over de financiële en de zorgzaken. Dat kan een goede keuze zijn als er een groot risico is op financieel misbruik. Of als je moeder veel geld zou uitgeven aan zaken die ze normaal niet zou kopen. Dan heeft ze extra bescherming nodig. Een curator zorgt voor deze bescherming.

De rechter kan familieleden benoemen tot bewindvoerder, mentor of curator, maar ook iemand die dit professioneel doet.

Lees meer over dit onderwerp in het artikel: Financiële zaken regelen voor iemand met dementie.

Ook een Goeie vraag?

Heb jij ook een vraag over dementie? Stel ‘m aan een van onze experts. Bekijk ook de andere vragen uit deze rubriek

Foto: Mike Raanhuis
Kandidaat-notaris

Berit heeft veel ervaring in het adviseren over juridische en financiële gevolgen van wilsonbekwaamheid. Ze is mede-oprichter van Notaris & dementie, een netwerk van notarissen in Drenthe en Groningen.

Stel je vraag >
0 reacties