Informatie
geschatte leestijd 4 min

Een geschikt verpleeghuis vinden

Wanneer je naaste naar een verpleeghuis gaat, wil je natuurlijk wel het juiste kiezen. Welke adressen zijn er in de buurt te vinden en welk type opvang past het beste bij je naaste en bij jou? Grootschalig met veel faciliteiten, kleinschalig waar zo veel mogelijk het normale leven wordt nagebootst? Of juist in een (luxer) particulier verpleeghuis? En wat zijn de verschillen?

Grootschalig verpleeghuis of kleinschalige woonvorm?

De eerste belangrijke keuze is die tussen grootschalige zorg, zoals die in een verpleeghuis wordt geboden, of een kleinschalige zorgvoorziening. Bij kleinschalige zorg krijgt een groepje bewoners, van meestal zes tot acht personen, zorg en ondersteuning van een vast team van medewerkers. De vragen en gewoonten van de bewoners zijn bepalend voor de aanpak van het zorgteam.

Een kleinschalige woonvoorziening heeft een gemeenschappelijke woonruimte die huiselijk is ingericht. Het huishouden verloopt er zo veel mogelijk als thuis. Medewerkers en bewoners doen samen boodschappen, koken, eten en wassen af. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer, waar de eigen meubels kunnen staan. De bewoners kunnen zelf bepalen hoe laat ze opstaan en naar bed gaan. Ook huisdieren zijn vaak toegestaan. De meeste particuliere verpleeghuizen zijn kleinschalig.

In de thuiszorg was ik gewend dat iets vóór een bepaalde tijd gedaan moest zijn. Maar waarom eigenlijk? In een kleinschalig huis realiseer je je dat iedere bewoner een eigen tempo heeft.

Patricia (33)

In een grootschalig verpleeghuis wonen meestal meer mensen met dementie bij elkaar. Zij hebben een eigen kamer met badkamer. Veel verpleeghuizen hebben een gemeenschappelijk restaurant. Praktisch altijd hebben ze ook een activiteitenruimte, waar activiteiten worden georganiseerd waaraan bewoners die dat willen mee kunnen doen. De instellingskeuken verzorgt het eten, dat bewoners ook op hun kamer kunnen opeten. De organisatie van een verpleeghuis is bedrijfsmatiger dan van een kleinschalige zorgvoorziening. Ook kleinschalig wonen binnen een grootschalig verpleeghuis komt voor. 

Voor- en nadelen van kleinschalige zorg

Ieder mens is anders: wat de één prettig vindt aan kleinschalige zorg, vindt een ander juist een nadeel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de volgende punten:

 • Er is intensief contact met de medewerkers.
 • Van de partner en/of de familie wordt meestal een actief aandeel verwacht in het dagelijkse leven in de zorgvoorziening.
 • Het gedrag van de medebewoners is erg bepalend voor de sfeer in de zorgvoorziening.
 • Er zijn geen algemene voorzieningen, zoals een restaurant.

Eerst woonde ik in een seniorenwoning, maar hier voel ik me veel beter. Ik scharrel wat rond of ik rommel wat in de tuin. Het voelt eigenlijk als een soort vakantie

Ada (82)

Voor- en nadelen van grootschalige zorg

Ook een grootschaliger verpleeghuis heeft voor- en nadelen. Ook hier geldt: wat de één prettig vindt, is voor de ander juist een nadeel. 

 • In een verpleeghuis zijn meer individuele mogelijkheden voor activiteiten, omdat die niet hoeven te worden aangepast aan het niveau van een specifieke groep bewoners.
 • De betrokkenheid van de familie is kleiner en aan meer regels gebonden. Je helpt incidenteel mee en je hebt weinig inspraak in de algemene gang van zaken.
 • Je kunt met je naaste naar het restaurant, maar ook op de kamer van je naaste blijven.
 • Bewoners kunnen in principe opstaan, naar het toilet gaan en naar bed gaan wanneer ze willen, maar soms beslissen de verzorgenden anders.

Je hebt veel mensen om je heen in een verpleeghuis. Als je je ervoor openstelt, kun je van alles bereiken en overal aan meedoen. Erg positief.

Hans (69)

Wensenlijstje opstellen

Schrijf voordat je een keuze gaat maken op wat je naaste en jij belangrijk vinden bij opname. Waaraan hechten jullie veel waarde? Bespreek dit lijstje ook met de familie en de casemanager. Voor een wensenlijstje kun je denken aan punten als:

 • Mag je eigen spullen of huisdieren meenemen?
 • Kun je als mantelzorger altijd op bezoek komen of gelden er bepaalde regels?
 • Hoe houden de medewerkers rekening met hobby’s of voorkeuren?
 • Kan je naaste er blijven wonen of kan het op het laatst nog nodig worden te verhuizen?

Keuze bepalen

Hoe maak je een definitieve keuze? Als je dat prettig vindt, kun je eerst alleen een aantal huizen bezoeken om alvast een voorselectie te maken. Op zorgkaartnederland.nl kun je de beoordeling van verpleeghuizen inkijken. Zo krijg je een beeld van de goede en minder goede punten van een verpleeghuis. Op kiesbeter.nl staan alle kwaliteitsgegevens van zorginstellingen en kun je verpleeghuizen en locaties met elkaar vergelijken. Je ziet dan waar bijvoorbeeld veel psychofarmaca wordt gebruikt en of de locatie aanbevolen wordt door mantelzorgers.

Heeft je naaste dementie op jonge leeftijd? Er zijn verscheidene zorginstellingen die afdelingen hebben voor jonge mensen met dementie. Bekijk het overzicht per provincie. Vraag ook je casemanager dementie om advies. Die is goed op de hoogte van het aanbod in jouw regio. 

Heb je eenmaal een beeld van de voorzieningen die in aanmerking kunnen komen, neem dan je naaste mee om daar te gaan kijken. Ga bijvoorbeeld een paar keer koffiedrinken in verschillende verpleeghuizen. Zo ervaar je de sfeer. Veel instellingen organiseren regelmatig een open dag. Praat met gasten en bewoners en vraag naar hun ervaringen. Persoonlijke verhalen geven een goed beeld van het leven in een bepaalde instelling.

Let bij je bezoek van een instelling bezoekt goed op zaken die belangrijk voor je zijn. Bijvoorbeeld:

 • Is het huiselijk ingericht?
 • Zijn de bewoners actief of hebben ze niks te doen?
 • Is het er rustig of zijn er veel (afleidende) geluiden?
 • Hoe spreekt het personeel de bewoners aan? Gebeurt dit met respect, bijvoorbeeld voor de seksuele of culturele geaardheid van je naaste?

Als je alle aandachtspunten hebt meegewogen en de sfeer hebt geproefd, heb je een goed beeld om die keuze te maken die het beste bij jullie past. Lees ook de brochure ‘Als thuis wonen niet meer gaat’ van Alzheimer Nederland.

0 reacties

Samen met jou en andere mantelzorgers willen we ontdekken wat we nog allemaal kunnen verbeteren aan dementie.nl.

Geef ons advies