Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 2 min

Meeverhuizen naar een verpleeghuis

De Wet langdurige zorg (Wlz) biedt mogelijkheden voor jou om met je partner mee te verhuizen naar een verpleeghuis. Er moet wel ruimte voor zijn bij de instelling en het is een beslissing die je goed moet overwegen.

Denk er goed over na

Dat je samen wilt blijven is een gevoel dat veel mensen zullen herkennen. Meeverhuizen lijkt een logische oplossing, maar denk er goed over na. In het verpleeghuis wonen ook andere mensen met zorgbehoeften vanwege ziekte of handicap. Bedenk of je daar tegen kunt en of het een omgeving is waarin je wilt leven. 

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bestaat ook de mogelijkheid om alle zorg die een verpleeghuis biedt, thuis te ontvangen. Dit gebeurt dan met een 'volledig pakket thuis' (vpt) of een 'modulair pakket thuis' (mpt).

Regulier verpleeghuis (Wlz-erkend)

Kies je ervoor om bij je partner te blijven, dan kan dit alleen bij een zorginstelling die hiervoor een geschikt appartement beschikbaar heeft. De meeste reguliere zorginstellingen hebben een beperkt aantal appartementen voor echtparen. Vraag daarom of het verpleeghuis partnerplekken heeft. Heeft je partner een indicatie voor verblijf op een gesloten afdeling? Dan kun je als partner niet meeverhuizen naar die afdeling.

Je partner heeft met de Wlz-indicatie recht op de zorg, jij betaalt een extra bijdrage voor het wonen. Heb je zelf ook zorg nodig, dan moet je hiervoor apart een indicatie Wlz aanvragen of het regelen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw).

Heeft de zorginstelling van jullie keuze geen plek? Als de situatie en de gezondheid het toelaten, kunnen jullie op een wachtlijst komen. In de tussentijd kan je partner thuis de benodigde zorg krijgen. Kan opname niet lang wachten, dan sta je voor een lastige keuze. Je kunt zoeken naar een zorginstelling die biedt wat jullie willen, maar die verder weg ligt. Of je kunt je partner alleen laten opnemen in de zorginstelling van jullie voorkeur. Dit kan tijdelijk, tot er plek is voor jullie samen of voor langere duur. Houd er rekening mee dat je partner in die periode door de dementie zo achteruit kan gaan dat samenwonen niet meer gaat.

Als je partner overlijdt of verhuist naar een andere afdeling, dan mag jij in het verpleeghuis blijven wonen. Als je in een kamer of appartement voor twee personen woont, dan zal je moeten verhuizen naar een eenpersoonskamer of -appartement. 

'de banden
zijn niet verbroken
in elders samenzijn

alleen leven
etst de pijn van
de zielverbondenheid’

Uit: De Zielverbondenheid van Wil Melker

Particulier verpleeghuis

Voor het verhuizen naar een particulier verpleeghuis is geen indicatie Wlz nodig. Particuliere verpleeghuizen zijn niet erkend op basis van de Wlz. De kosten voor wonen en zorg betalen jullie dan ook zelf. De zorg voor je partner met dementie kun je eventueel (gedeeltelijk) betalen uit een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb krijg je op grond van een indicatie via Wmo, Zvw of Wlz. Bij het particuliere verpleeghuis van je keuze weten ze wat de mogelijkheden bij hen zijn. Vraag er gerust naar.

Heb jij ervaring met wonen bij je partner in een zorginstelling? Laat het weten in een reactie, daar help je anderen mee. Samen weten we meer.

0 reacties