Informatie
geschatte leestijd 2 min

Wat is dementie?

Deze website gaat over dementie. Maar wat is dat nu eigenlijk? Is het een ziekte of is het een aandoening die wordt veroorzaakt door een ziekte? Hoe zit het nu precies, dat is waar dit artikel antwoord op geeft.

Dementie is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die optreden door beschadigingen aan de hersenen. Die beschadigingen worden veroorzaakt door verschillende (hersen)ziektes. Er zijn meer dan vijftig verschillende ziektes 

die dementie veroorzaken.

veroorzakers van dementie

Feitelijk is het dus zo dat ziektes als alzheimer en vasculaire dementie veroorzakers zijn van dementie. Op dementie.nl en in veel andere (online) publicaties wordt gesproken over vormen van of soorten dementie. Door het over verschillende vormen van dementie te hebben, voorkomen we dat we steeds moeten uitleggen hoe het nu wetenschappelijk precies zit.

De bekendste is de ziekte van Alzheimer.

Bij dementie raakt de verwerking van informatie in de hersenen verstoord en gaan de geestelijke vermogens achteruit. Het woord dementie komt van het Latijnse woord dementia wat ‘ontgeesting’ betekent. Kenmerkend voor dementie is dat de beschadigingen in de hersenen verergeren en je naaste steeds verder achteruitgaat in functioneren.

Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Ook op jongere leeftijd (jonger dan 65 jaar) kunnen mensen dementie krijgen. Alzheimer Nederland schat dat in ons land ongeveer 12.000 mensen dementie op jonge leeftijd hebben.

Bekijk onderstaande video, hierin wordt in een minuut uitgelegd wat dementie is.

Wat is dementie?
Alzheimer Nederland

Veelvoorkomende verschijnselen van dementie

Mensen met dementie hebben last van een of meer van de volgende symptomen:

 • Geheugenstoornissen
 • Taalproblemen in woord of schrift (afasie)
 • Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen (apraxie)
 • Problemen met het herkennen van voorwerpen (agnosie)
 • Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten
 • Aandachts- of concentratieproblemen
 • Minder snel informatie begrijpen of kunnen verwerken
 • Stoornissen in het denken in beelden of het tekenen van voorwerpen

Er is pas sprake van dementie als bovenstaande symptomen in ernst toenemen en niet door een ander ziektebeeld te verklaren zijn, zoals een delier, een depressie of schizofrenie.

In een latere fase kunnen verschijnselen optreden als:

 • Desoriëntatie in tijd, plaats of persoon 
 • Stemmings- of gedragsveranderingen, zoals depressie- en/of angstklachten
 • Lusteloosheid of juist hyperactiviteit, rusteloos gedrag en agitatie
 • Wanen en hallucinaties
 • Lichamelijke problemen als ontstekingen, incontinentie en pijn

'Ik ben toch niet ziek? Ik weet alleen zelfstandige naamwoorden niet. Kijk maar, hoe heet dat ding waar jij koffie uit drinkt? Dat weet ik dus niet.'

Pieter(57)

Wat gebeurt er in de hersenen?

De beschadigingen in de hersenen die dementie veroorzaken bestaan uit het verlies van verbindingen tussen de hersencellen (neuronen). De neuronen kunnen daardoor niet meer goed met elkaar communiceren. Hierdoor kan je naaste steeds minder van wat voorheen vanzelfsprekend was. Naarmate de dementie vordert, gaan ook de neuronen verloren en raken hersenfuncties steeds verder beschadigd. Door deze processen kunnen de hersenen tien tot vijftien procent in omvang krimpen.

Welke hersenfuncties verloren gaan, hangt af van de ziekte die de dementie veroorzaakt. Er zijn ziektes die het voorste gedeelte van de hersenen (emoties, gedrag) als eerste aantasten en er zijn ziektes die het geheugen als eerste aantasten. Daarnaast kan het ziekteproces snel of langzaam gaan, dat verschilt per persoon.

Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar met de ziekte. Er is weliswaar nog geen genezing mogelijk, maar er zijn wel mogelijkheden voor behandeling en begeleiding. Deze verschillen per aandoening en per persoon. Wereldwijd vindt er veel onderzoek plaats om genezing uiteindelijk mogelijk te maken. Dementie is, na kanker en hart- en vaatziekten, momenteel de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.

Maak je je zorgen over je naaste of jezelf?

Vraag nu gratis de brochure Is het dementie? aan. Je leest in de brochure meer over de symptomen van dementie en kunt de geheugentest doen.

0 reacties