Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Opname in een verpleeghuis regelen

Er komt een moment dat je naaste zoveel zorg nodig heeft dat opname de beste oplossing is. Opname is een ingrijpende gebeurtenis, voor iedereen. Los van alle emoties komt er veel kijken bij het regelen van een opname. Wat dat zoal inhoudt, lees je in dit artikel.

Als thuiswonen niet meer gaat, is het tijd om je voor te bereiden op een verpleeghuisopname. Dat betekent dat je met verschillende organisaties te maken krijgt. Bijvoorbeeld het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om de juiste zorgindicatie te regelen. Ook is het slim om van tevoren een aantal verpleeghuizen te bezoeken, zodat je een passende plek voor je naaste kan vinden. 

Aanvraag bij het CIZ

Opname in een verpleeghuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg moet altijd worden aangevraagd via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je naaste zal dit niet zelf doen: jij bent waarschijnlijk degene die het aanvraagformulier voor haar invult, eventueel samen met de casemanager. Het CIZ beoordeelt op basis van deze informatie hoeveel zorg je naaste nodig heeft en geeft de indicatie voor opname.

Soms heeft het CIZ aanvullende informatie nodig. In zo’n geval neemt de contactpersoon van het CIZ telefonisch of schriftelijk contact met je op. Er wordt dan eventueel een afspraak gemaakt op het spreekuur van het CIZ, of bij je naaste thuis. 

Aanmelding bij het verpleeghuis

Binnen zes weken na de aanvraag bij het CIZ krijg je schriftelijk bericht of je naaste in aanmerking komt voor opname. Is dat het geval, dan geeft het CIZ deze beslissing door aan het

zorgkantoor

Zorgkantoor

Een zorgkantoor bemiddelt tussen de aanbieders en de ontvangers van langdurige zorg, zoals thuiszorg en verpleeghuiszorg. Zorgkantoren zijn de uitvoerders van de zorgverzekeraars.

Op www.zn.nl vind je de contactgegevens van het zorgkantoor in jouw regio.

en kun je je naaste aanmelden bij het verpleeghuis van jullie keuze. Het verpleeghuis nodigt je dan zo snel mogelijk uit voor een voorbereidend gesprek. De maatschappelijk werker van de instelling verzamelt informatie om de overgang naar het verpleeghuis zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om de zorg voor je naaste zo goed en compleet mogelijk over te dragen aan de instelling, kun je de checklist van MantelzorgNL gebruiken als leidraad.

De periode tussen de aanmelding en de opname kun je gebruiken om je naaste (en jezelf) voor te bereiden en praktische zaken te regelen. Zo zul je de verhuizing van je naaste door moeten geven aan de gemeente als het verpleeghuis dit niet voor je doet. En de huisarts wordt vervangen door de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts).

Vrijwillige opname

Bij een aanvraag voor opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis moet worden vastgesteld of je naaste bezwaar heeft tegen opname. Door de aard van de ziekte zal het niet vaak voorkomen dat je naaste duidelijk kan aangeven of ze opgenomen wil worden. Als ze na verloop van tijd toch bezwaar maakt tegen haar verblijf in de instelling, moet er een alternatieve mogelijkheid worden gezocht of moet het verblijf alsnog worden omgezet in een onvrijwillig verblijf. 

BOPZ: geen bereidheid, geen verzet

Je naaste zal haar eigen situatie vlak voor de opname waarschijnlijk niet goed kunnen overzien en ook de vragen van het CIZ over de opname niet goed meer begrijpen. Ze zal dus geen blijk geven van bereidheid tot opname, maar ze zal zich er ook niet tegen verzetten. Het CIZ beperkt zich in de beoordeling dan tot de noodzaak tot opname. Als die er is, krijgt je naaste een zogenoemde

BOPZ

BOPZ

In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) staat onder welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Artikel 60 van de Wet BOPZ beschermt de rechten van mensen die niet zelf kunnen aangeven of zij het eens zijn met een opname of niet. Opname via artikel 60 is een opname zonder instemming en zonder verzet. 

(BOPZ: Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).  

Gedwongen opname

Als je naaste beslist niet naar een verpleeghuis wil maar echt niet langer thuis kan blijven wonen, kan een gedwongen opname noodzakelijk zijn. Zo'n onvrijwillige opname kan via een rechterlijke machtiging van de rechter. Je naaste wordt met een rechterlijke machtiging binnen 14 dagen opgenomen. Bij acuut gevaar voor je naaste of voor mensen in haar omgeving kan de burgemeester een Inbewaringstelling (ibs) afgeven. Daarmee moet ze binnen 24 uur worden opgenomen.

Hoe een gedwongen opname gaat, lees je in het artikel Gedwongen opname bij dementie.

Je naaste weer uit het verpleeghuis halen

Is je naaste vrijwillig of met een BOPZ opgenomen, dan mag je haar gerust meenemen voor een uitje of een weekendje thuis. Het verpleeghuis is verantwoordelijk voor je naaste dus doe alles in nauw overleg met de verantwoordelijke personen.

Wanneer je naaste gedwongen is opgenomen, mag je haar niet meenemen. Daar is toestemming voor nodig van de directie.

Kosten verpleeghuis

Als je naaste verhuist naar een verpleeghuis, moet ze een eigen bijdrage betalen voor zorg met verblijf. De hoogte van het bedrag hangt af van de woonvorm, financiële omstandigheden en de indicatie. Op de website van het CAK kun je een berekening maken wat je naaste ongeveer moet betalen.

Vraag de brochure 'Als thuis wonen niet meer gaat' aan

In de brochure 'Als thuis wonen niet meer gaat' staat alles over het voorbereiden op en het regelen van een opname. Handig voor als je zoiets graag nog eens op papier wilt (laten) lezen.

 

forum

Ervaringen over opname uitwisselen?

Verhuist je naaste binnenkort naar een verpleeghuis? Op ons forum kun je vragen stellen en ervaringen van anderen lezen. Samen weten we meer. 

Ga naar het forum
2 reacties
Tonen: Nieuwste reacties