Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Wet langdurige zorg (Wlz) en dementie

De Wlz is een wet waarmee je 24-uurs zorg voor je naaste met gevorderde dementie regelt. In dit artikel lees je wat de Wlz is, waarvoor je het gebruikt en hoe je het aanvraagt.

Wat is de Wlz?

De Wlz is een wet voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Als het thuis om allerlei redenen te zwaar wordt, vraag je een indicatie voor de Wlz aan. Dat doe je via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt wat je naaste nodig heeft aan zorg.

Met de Wlz kun je een opname in een verpleeghuis regelen. Je kunt er ook voor kiezen om die zorg thuis te geven. Dan heet het een ‘volledig pakket thuis’.

Online of op papier aanvragen

Een indicatie voor de Wlz kun je online aanvragen via dit aanvraagformulier. Je kunt dit formulier ook downloaden en met de post versturen.
Let erop dat je alle gevraagde documenten stuurt:

  • ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • medische gegevens (bijvoorbeeld de diagnose)
  • kopie van het zorgplan
  • machtiging als je voor iemand een aanvraag doet

Op de aanvraag moet de handtekening van je naaste staan. Het is niet erg als deze handtekening niet meer precies lijkt op de echte handtekening. Als je naaste niet meer wilsbekwaam is, mag de wettelijk vertegenwoordiger de handtekening zetten.

Een aanvraag doen is niet makkelijk. De huisarts, de casemanager of een cliëntondersteuner kan helpen met de aanvraag. De gemeente is verplicht om gratis een cliëntondersteuner te regelen als jullie dit willen. En stel gerust je vragen aan het CIZ. Je kunt ze bellen: 088 789 10 00.

Het besluit

Na het sturen van de aanvraag, ontvangt je naaste binnen zes weken een brief over de aanvraag. Het kan zijn dat het CIZ om meer informatie vraagt of nog een gesprek wil. Als alles is goedgekeurd door het CIZ, krijgt je naaste een indicatie. Deze bestaat uit een zorgprofiel waarin staat wat voor zorg je naaste nodig heeft. Ook

het zorgkantoor in de regio

Zorgkantoor

Zodra je een indicatie van het CIZ hebt, krijg je te maken met het zorgkantoor. Het zorgkantoor in jullie regio bemiddelt tussen de aanbieders en de ontvangers van langdurige zorg. Het zorgkantoor betaalt bijvoorbeeld het verpleeghuis voor de zorg aan je naaste. Met het zorgkantoor regel je ook een persoonsgebonden budget (pgb).

van je naaste krijgt de indicatie. Bel hen op om de zorg voor je naaste te bespreken. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vind je het zorgkantoor bij jullie in de buurt.

Gevolgen voor de Wmo

Let op! Krijgt je naaste nu hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan kan dit veranderen. Een Wlz-indicatie kan soms betekenen dat je naaste minder schoonmaakhulp of wijkverpleging krijgt. Dit mag niet gebeuren. Je naaste moet de hulp houden tot de opname rond is. De eigen bijdrage kan in die periode wel hoger zijn. Bel of mail de gemeente om de mogelijke veranderingen te bespreken.

Niet eens met de beslissing

Is de aanvraag niet goedgekeurd of vind je dat je naaste meer zorg nodig heeft? Laat dan weten dat je het niet eens bent met de beslissing. Je kunt dan bezwaar maken. Hoe je dat doet, lees je in de folder Een klacht of bezwaar indienen.

Zorg in natura of via persoonsgebonden budget (pgb)

Is de aanvraag goedgekeurd, dan kunnen jullie de zorg gaan regelen. Jullie kunnen kiezen voor ‘zorg in natura’ of zorg via een pgb. Zorg in natura betekent dat de zorg gegeven wordt door aanbieders van zorg waar het zorgkantoor een contract mee heeft. Jullie kiezen zelf de aanbieder. Het zorgkantoor betaalt.

Als jullie de zorg zelf willen regelen bij een andere aanbieder of thuis, dan kun je dat doen met een pgb. Het zorgkantoor moet hiervoor toestemming geven. Ze kijken dan of de zorg zo is georganiseerd dat je naaste veilig en gezond thuis kan wonen. Daarbij kijken ze naar wat professioneel nodig en mogelijk is en wat familie en vrienden kunnen doen.

Het zorgplan maken

Voor de Wlz is het verplicht om een zorgplan te maken. In het zorgplan staat welke zorg en ondersteuning je naaste krijgt. Het zorgplan wordt samen met jullie gemaakt door de zorgverlener.

In een zorgplan staan alle afspraken over zorg en welzijn voor je naaste zoals:

  • wat je naaste wil en nodig heeft (thee met honing, medicijnen)
  • welke hulp nodig is (douchen)
  • doelen van de zorg (bewegen, ontspanning)
  • wat de familie doet (de was, kleding)

De verzorgenden gebruiken het zorgplan om informatie over je naaste met elkaar uit te wisselen. Iedereen weet dan wat je naaste nodig heeft en wat de afspraken zijn.

Wil je meer informatie over de Wlz? Kijk dan op regelhulp.nl of op www.ciz.nl.

0 reacties