Terug naar informatieoverzicht
geschatte leestijd 3 min

Zorgverzekering en dementie

De basiszorg wordt in Nederland vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (zvw). Het is verstandig om ieder jaar te controleren welke zorg bij dementie vergoed wordt door de zorgverzekering. Want de ene zorgverzekering sluit misschien beter aan bij jullie wensen dan de andere. Dat kan een reden zijn om over te stappen. In de Keuzewijzer 2020 vergelijken we tien zorgverzekeraars met elkaar en laten je zien waar je op kunt letten.

Let op: Je hebt tot 31 januari 2020 om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wil je overstappen? Zorg ervoor dat je vóór 1 januari 2020 de zorgverzekering opzegt die je nu hebt.

In het overzicht hieronder zie je welke begeleiding en zorg in je zorgverzekering zit:

Bekijk de afbeelding in het groot
Download de volledige Keuzewijzer 2020 en zie meteen welke zorg wordt vergoed via de basis- en aanvullende verzekeringen.

Welke zorg bij dementie wordt vergoed in het basispakket?

Wie in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering afsluiten. Hierdoor krijg je toegang tot de zorg uit het basispakket. Het basispakket bestaat uit basiszorg waar je altijd gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld de huisarts, opname in ziekenhuis en casemanagement dementie. Onder bepaalde voorwaarden wordt er meer zorg vergoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor ergotherapie, fysiotherapie, sommige medicijnen en hulpmiddelen, logopedie, revalidatie, palliatieve zorg en ziekenvervoer. De zorgverzekeraar betaalt vanuit het basispakket een maximaal aantal behandelingen, uren en/of bedrag.

Heb je niet genoeg aan de vergoedingen vanuit het basispakket? Dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Let op: Er is een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het eigen risico geldt voor alle zorgkosten, behalve huisartsbezoek. Je moet wel eigen risico betalen voor (extra) zorg die de huisarts aanvraagt, zoals medicijnen of onderzoek in het ziekenhuis. Het eigen risico blijft in 2020 385 euro.

Verschillen tussen basispakketten 

Het lijkt soms of zorgverzekeraars allemaal hetzelfde bieden. En dat klopt ook voor de basisverzekering. De inhoud van het basispakket is namelijk bij elke zorgverzekeraar gelijk. Je hebt wél een keuze in hoe deze basiszorg vergoed wordt. Daarom is de ene basisverzekering duurder dan de andere. Er zijn vier opties:

Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze. Je kunt altijd naar een zorgverlener waar je zelf het liefste naartoe gaat. Soms moet je een rekening eerst zelf betalen, omdat een zorgverlener geen contract heeft bij je zorgverzekeraar. Maar de zorgverzekeraar betaalt altijd de behandelingen die vallen binnen het basispakket.

Naturapolis
Met een naturapolis heb je minder keuze dan bij een restitutiepolis. Daarom is de naturapolis goedkoper. Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners, maar niet met allemaal. Je kunt vanuit de naturapolis alleen zorg krijgen van zorgverleners met een contract. Wil je zorg van een andere zorgverlener? Dan moet je soms zelf bijbetalen.

Combinatiepolissen
Een aantal zorgverzekeraars biedt combinatiepolissen of mixpolissen aan. De combinatiepolis voegt de voordelen van de natura- en de restitutiepolis samen. Een combinatiepolis is goedkoper dan de restitutiepolis, maar geeft niet dezelfde vrije keuze voor zorgverleners.

Budgetpolis
Sommige zorgverzekeraars hebben ook budgetpolissen. De vrije keuze voor zorgverleners is nog minder groot dan bij de naturapolis. Vaak is de prijs van de verzekering daardoor lager dan bij de restitutie- en naturapolis. Let goed op: krijg je zorg van een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft? Dan moet je een deel van de zorg zelf betalen.

Vergelijking aanvullende zorgverzekeringen

Zorgverzekeraars verschillen van elkaar door het bedrag dat ze vragen voor de basisverzekering. Maar het grootste verschil zit in de aanvullende verzekeringen. Dit zijn vergoedingen voor zorg die buiten het basispakket vallen. Je kunt ervoor kiezen om je aanvullend te verzekeren. Je betaalt dan extra, maar krijgt ook meer zorg.

Elke zorgverzekeraar heeft aanvullende pakketten. De verschillen tussen de pakketten zijn groot. We raden je daarom aan om goed te kijken wat de zorgverzekeraar wel en niet betaalt. Om je te helpen hebben we de verschillende aanvullende pakketten van tien zorgverzekeraars met elkaar vergeleken. We kozen zorgverzekeraars op grootte (aantal klanten), de waarde voor mensen met dementie en landelijker dekking. Het overzicht neemt dus niet alle zorgverzekeraars mee.

We hebben gekeken naar alle vormen van zorg die onder dementiezorg vallen. Denk aan therapie, tijdelijke opvang, mantelzorg en palliatieve zorg. In de tabellen van de Keuzewijzer 2020 kun je zien wat de zorgverzekeraars minimaal en maximaal vergoeden.

Gratis diensten of services

Zorgverzekeraars bieden naast de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen soms ook nog andere diensten aan. Bijvoorbeeld een team dat je helpt om een goede zorgverlener te kiezen, nuttige informatie op een website en handige apps voor je telefoon.

Vraag daarom gerust of je zorgverzekeraar nog speciale diensten heeft voor mensen met dementie en mantelzorgers.

Zorg die niet onder de zorgverzekering valt

Niet alle zorg wordt betaald vanuit de zorgverzekering. Ook gemeentes en de overheid kunnen zorg vergoeden. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Wie er verantwoordelijk is voor het betalen van de zorg hangt af van de indicatie van je naaste. Een aantal zorgverzekeraars betaalt via de aanvullende pakketten mee aan de eigen kosten voor langdurige zorg aan huis.

Verzekering via de gemeente

Gemeenten spreken soms met zorgverzekeraars aantrekkelijke polissen af voor hun burgers. Dit zijn de zogenaamde gemeentepolissen. De gemeente betaalt mee om bepaalde vergoedingen aantrekkelijk te maken of bepaalde kosten te verminderen. Deze gemeentepolissen zijn voor mensen met een laag inkomen. Op de website gezondverzekerd.nl kun je kijken of jouw gemeente zulke collectieve verzekeringen heeft en of je er recht op hebt.

Vragen?

Heb je vragen over het overzicht? Bel dan met een van de zorgverzekeraars. Bekijk de lijst met de telefoonnummers.

0 reacties